Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 01:21

PSYS3402 Counselling and consultative approaches in multiprofessional settings, 5 ECTS, Kirjatenttikirjatentti tai kirjallisuusessee (vain psykologian pääaineopiskelijoille) [home page]

Psychology (PSY)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228061
Begins - ends: 1.9.18 - 31.7.19
Registration period: 15.8.18 at 9:00 - 31.7.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 31.8.2019 at 00:00.
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri (virpi-liisa.e.kykyri@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 29
Max participants: 30
Still room for: 1
Organisations:Faculty of Education and Psychology commons (EDUPSY), Psychology (PSY)
Current events:

Kirjatentti tai kirjallisuusessee

Katso ohjeet Kopasta https://koppa.jyu.fi/kurssit/228061/materiaalikansio/

Contents:-toimintaa ohjaavien henkilökohtaisten ja ammatillisten ihmiskäsitysten ja arvojen pohtiminen
-ohjauksen ja konsultaation teoriat ja mallit
-oman osaamisen viestiminen
-monialaista vuorovaikutusta estävät ja edesauttavat tekijät sekä eri yhteistyötahojen kohtaaminen
-työmenetelmien harjoitteleminen pienryhmissä.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
-eritellä keskeisiä ohjauksen ja konsultaation teoreettisia käsitteitä ja malleja
-soveltaa ohjauksen ja konsultaation menetelmiä ja työskentelytapoja työssään
-viestiä ammatillista perus- ja erityisosaamistaan monialaisessa yhteistyössä
Selection procedure:

Vain psykologian pääaineopiskelijoille

Schedule:

Katso kurssin suoritusohjeet Kopasta.

Tentaattori: Virpi-Liisa Kykyri

Literature:
Opintojakson oppimateriaalit

Opintojakson alkaessa ilmoitettava kirjallisuus.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Exam [group details and registration]

Tentti 23.11.2018 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 5, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 16.11.2018 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-47Fr23.11.201812:00-16:00KykyriTapahtuman tiedot
Tentti 26.4.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 6, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 19.4.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-17Fr26.4.201912:00-16:00KykyriTapahtuman tiedot
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 1, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-24Fr14.6.201912:00-16:00KykyriTapahtuman tiedot
Tentti 3.7.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 1, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-27Wed3.7.201912:00-16:00KykyriTapahtuman tiedot
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 3, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-32Fr9.8.201912:00-16:00KykyriTapahtuman tiedot