Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.1.0

Log in!
Dec/9/2019 18:02

RUOS211 MA Thesis Seminar, 5 ECTS

Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 13.1.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 10.9.18 - 10.5.19
Registration period: 27.8.18 at 12:00 - 13.1.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 10.6.2019 at 00:00.
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Mikko Kuronen (mikko.j.kuronen@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: svenska; completion language(s): -
Registered: 11
Max participants: 13 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Swedish (KLS) (RUO)
Current events:

Voit ilmoittautua erikseen syksyn ja kevään ryhmiin eli Korppi sallii kahteen ryhmään ilmoittautumisen.

Contents:Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
Learning outcomes:Seminaarin suoritettuaan opiskelija:
- osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
- tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
- osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
- osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
- osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
- on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
Prerequisites:RUOA211 Kandidatseminarium ja muut aineopinnot.
Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
978-951-792-494-8P. Kalaja & al. Kieltä tutkimassa - tutkielman laatijan opas. 2011 (1. painos).
9789144077758R. Nyberg & A. Tidström (toim.) Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. 2012 (2. painos).
9789144110622J. Bell Introduktion till forskningsmetodik. 2011 (4. painos).

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Seminaari [group details and registration]

Seminaari syksyllä 2018 [group details and registration]; registered 2, minimum 6, maximum 12
reg.time: 11.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D221.337Mo10.9.201814:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
2Ag D221.340Mo1.10.201814:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
3Ag D221.344Mo29.10.201814:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
4Ag D221.349Mo3.12.201814:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
Seminaari keväällä 2019 [group details and registration]; registered 11, minimum 6, maximum 14
reg.time: 11.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1X 3083Mo14.1.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
2X 3085Mo28.1.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
3X 3086Mo4.2.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
4X 3088Mo18.2.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
5X 30811Mo11.3.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
6X 30813Mo25.3.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
7X 30814Mo1.4.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
8X 30815Mo8.4.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot
9X 30818Mo29.4.201914:15-15:45KuronenTapahtuman tiedot