Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 01:10

PSYS291 Final Examination, 5 ECTS [home page]

Psychology (PSY)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.8.19 at 23:59.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228401
Begins - ends: 1.9.18 - 31.7.19
Registration period: 15.8.18 at 9:00 - 31.8.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 31.8.2019 at 00:00.
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Tuija Aro (tuija.i.aro@jyu.fi)
Professor Kaisa Aunola (kaisa.aunola@jyu.fi)
Professor Taru Feldt (taru.feldt@jyu.fi)
Riikka Hirvonen (riikka.hirvonen@pp.inet.fi)
Professor Juha Holma (juha.m.holma@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija Mari Huhtala (mari.huhtala@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija, adjunct instructor Katriina Hyvönen (katriina.i.hyvonen@jyu.fi)
Professor Jarmo Hämäläinen (jarmo.a.hamalainen@jyu.fi)
[F]apulaisprofessori Noona Kiuru (noona.h.kiuru@jyu.fi)
Jari Kurkela (jari.kurkela@jyu.fi)
[F]yliopistonlehtori Virpi-Liisa Kykyri (virpi-liisa.e.kykyri@jyu.fi)
[F]yliopistonlehtori Aarno Laitila (aarno.a.laitila@jyu.fi)
Professor Raimo Lappalainen (raimo.i.lappalainen@jyu.fi)
Professor Paavo Leppänen (paavo.ht.leppanen@jyu.fi)
Arto Lipponen (arto.j.lipponen@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija Saija Mauno (saija.s.mauno@jyu.fi)
Postdoctoral researcher Sami Määttä (sami.j.maatta@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija Miriam Nokia (miriam.nokia@jyu.fi)
Postdoctoral researcher Mika Paananen (mika.paananen@nmi.fi)
[F]yliopistotutkija Tiina Parviainen (tiina.m.parviainen@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija Markku Penttonen (markku.penttonen@jyu.fi)
[F]projektitutkija Anne Puolakanaho (anne.puolakanaho@jyu.fi)
Mikael Sallinen
Postdoctoral researcher Matilda Sorkkila (matilda.sorkkila@jyu.fi)
Postdoctoral researcher Juho Strömmer (juho.strommer@gmail.com)
Adjunct instructor, academy researcher Kati Vasalampi (kati.vasalampi@jyu.fi)
[F]yliopistonlehtori Jan Wikgren (jan.h.wikgren@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 105
Max participants: 110 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Faculty of Education and Psychology commons (EDUPSY), Psychology (PSY)
Current events:

Ohjeet loppukokeen suorittamiseen ja tentaattorilista

Loppukoe palautetaan Koppaan tehtävänpalautuslaatikkoon ja palautuksesta ilmoitetaan tentaattorille sähköpostitse. Työlle tehdään automaattisesti Turnitin-tarkastus Kopassa.

https://koppa.jyu.fi/kurssit/228401

Contents:Loppukoe on psykologian opintojen loppuvaiheen tiedollinen ja tiedon hankkimisen tai-donnäyte. Loppukoe ei saa liittyä suoraan opiskelijan pro gradu-tutkielman aihepiiriin.
Learning outcomes:

Loppukokeessa opiskelija osoittaa kykynsä etsiä ja tuottaa itsenäisesti psykologian erityisasiantuntijuutta osoittavaa tietoa sekä raportoida se niin että muut alan asiantuntijat sekä asiaan vihkiytymättömät (esim. psykologin asiakkaat, yhteistyökumppanit) voivat hyötyä tuotetusta tietopaketista. Loppukoe perustuu tieteelliseen kirjallisuuteen, ja tavoitteena on asiantuntijakatsaus psykologian alan erityiskysymyksestä.

Registration:

Aihealueen valinta ja ilmoittautuminen loppukokeeseen: Kysymyksen laatiilaitoksen henkilökuntaan kuuluva henkilö. Lista kysymyksen laatijoista (tentaattoreista) on esitetty tämän ohjeiston lopuksi. Loppukokeita voi pääsääntöisesti suorittaa koko lukuvuoden aikana (tentaattoreiden työsuhteista riippuen; ks. tentaattorilista). Kunkin tentaattorin kohdalla on esitetty asiantuntijuuden ala, josta hän esittää kysymyksen loppukokeen tekijälle. Jokaisella tentaattorilla on koko lukuvuotta koskeva kiintiö loppukokeen suorittajien määrästä. Mikäli tietyn tentaattorin kiintiö on täysi, tulee opiskelijan valita toinen tentaattori loppukokeeseen.

Opiskelija ilmoittautuu loppukokeeseen Korpin kautta. Ilmoittautuessaan hänen on täytettävä Korpin lomakkeisiin seuraavat tiedot:

  • omat henkilötiedot
  • tentaattori kenelle loppukoe halutaan tehdä
  • loppukokeen ajankohta (l. milloin kysymys halutaan saada; vähintään kuukauden tarkkuudella, esim. joulukuu 2011)
  • pro gradu –tutkielman aihe (näin siitä syystä, ettei loppukoe voi liittyä suoraan pro gradu –tutkielman aiheeseen)

Kysymyksen saaminen tentaattorilta: Ilmoittauduttuaan loppukokeeseen, opiskelija ottaa itse yhteyttä tentaattoriin sopiakseen kysymyksen saamisesta (esim. soitto tai käynti vastaanottoajalla, sähköpostikontakti). Suositeltavaa on, että opiskelija tapaa tentaattorin henkilökohtaisesti, jotta tentaattori ja opiskelija voivat keskustella opiskelijan kiinnostuksen alueista. Opiskelijan kiinnostuksen kohteet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan loppukoekysymyksessä (ei kuitenkaan niin, että opiskelija tulee vastaanotolle ”valmiin kysymyksen kanssa”). Tapaamisessa tentaattori ja opiskelija sopivat milloin ja miten tentaattori toimittaa kysymyksen opiskelijalle ja miten loppukoe palautetaan (esim. sähköpostitse suoraan tentaattorille, postitse, käynti vastaanotolla). Keskustelu rajoittuu aihepiiriin ja käytännön seikkoihin. Ohjaukselliseen keskusteluun ei tule kuitenkaan mennä (esim. kirjallisuushakujen suhteen), sillä loppukoe on opiskelijan itsenäinen kypsyysnäyte.

Loppukokeen aikaraja: Loppukokeen suorittamiseen käytetty maksimi-aika on tasan 4 viikkoa (28 päivää). Aika lasketaan siitä päivästä alkaen, jolloin opiskelija on saanut loppukokeen kysymyksen tentaattorilta (esim. jos kysymys on saatu maanantaina, vastaus tulee palauttaa viimeistään neljän viikon kuluttua maanantaina). Aikaraja on ehdoton, myöhästyneitä loppukokeita ei hyväksytä.

Loppukokeen arviointikriteerit (arvosteluasteikko 0-5) löytyvät laitoksen sivuilta.

Palautteen saaminen loppukokeesta: Arvosanan lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus saada palaute loppukokeesta. Palautteen saa laitoksen normaalin käytännön mukaan suullisesti käymällä tentaattorin vastaanotolla. Ohjeet tenttipalautteen saamiseen.

Loppukokeen uusiminen tai arvosanan korottaminen: Hylätyn loppukokeen voi uusia kaksi kertaa. Opiskelijalla on oikeus myös yrittää hyväksytyn loppukokeen arvosanan korottamista kaksi kertaa vuoden sisällä ensimmäisen loppukokeen jättämispäivästä laskien. Uusintaan tai arvosanan korotukseen ilmoittaudutaan uudelleen Korpin kautta yllä kuvatun ohjeistuksen mukaan. Tentaattori voi olla myös eri henkilö kuin hylätyssä tai jo hyväksytyssä suorituksessa. Loppukoekysymys on kuitenkin uusinnoissa tai arvosanan korotuksissa aina eri kuin aiemmassa suorituksessa.

Huom! Mikäli opiskelija ilmoittautuu loppukokeeseen ja jättää prosessin kesken, katsotaan ilmoittautuminen ilman perumista ja prosessin kesken jättäminen yhdeksi hylätyksi suorituskerraksi. Mikäli opiskelija haluaa perua loppukokeeseen ilmoittautumisensa, tulee se tehdä hyvissä ajoin ennen loppukoekysymyksen saamista (mieluiten vähintään 2 viikkoa ennen). Loppukoesuoritukseen kuuluu siis opiskelijan oma vastuunkanto ilmoittautumisesta alkaen loppukokeen jättämiseen.

 

TENTAATTORILISTA

Schedule:

HUOM!!!! 30.8. tapaamisaika on merkitty Korppiin vain teknisistä syistä, tällaista tapaamista ei siis oikeasti ole.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Ohjaus [group details and registration]

Aarno Laitila [group details and registration]; registered 5, maximum 6
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Arto Lipponen [group details and registration]; maximum 2
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Jan Wikgren [group details and registration]; registered 4, maximum 6
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Jari Kurkela [group details and registration]; registered 3, maximum 3
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Jarmo Hämäläinen [group details and registration]; registered 3, maximum 4
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Juha Holma [group details and registration]; registered 6, maximum 6
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Juho Stömmer (Vain syksyllä) [group details and registration]; registered 2, maximum 2
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Kati Vasalampi [group details and registration]; registered 4, maximum 4
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Katriina Hyvönen [group details and registration]; registered 3, maximum 3
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Kaisa Aunola [group details and registration];
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Mari Huhtala [group details and registration]; registered 5, maximum 5
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Markku Penttonen [group details and registration]; registered 2, maximum 6
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Mika Paananen [group details and registration];
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Miriam Nokia [group details and registration]; registered 4, maximum 4
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Noona Kiuru [group details and registration]; registered 5, maximum 6
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Paavo Leppänen [group details and registration]; registered 4, maximum 4
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Raimo Lappalainen [group details and registration]; registered 4, maximum 5
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Riikka Hirvonen [group details and registration]; registered 4, maximum 4
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 21.3.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Taru Feldt [group details and registration]; registered 5, maximum 6
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Sami Määttä (Vain syksyllä) [group details and registration]; registered 3, maximum 3
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Tiina Parviainen [group details and registration]; registered 2, maximum 3
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Tuija Aro [group details and registration]; registered 5, maximum 5
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Virpi-Liisa Kykyri [group details and registration]; registered 3, maximum 3
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-35Fr30.8.201909:00-10:00-Tapahtuman tiedot
Anne Puolakanaho [group details and registration]; registered 2, maximum 2
reg.time: 11.1.2019 08:35 - 31.5.2019 16:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-31Wed31.7.201909:00-10:00-Huom. Loppukokeen voi jättää Annelle, mikäli koe on mahdollista tehdä toukokuun loppuun mennessäTapahtuman tiedot