Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 00:51

PSYS122 Neuropsychology III A: Clinical Neuroscience and Neuropsychology, 5 ECTS [home page]

Psychology (PSY)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.8.19 at 23:59.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228438
Begins - ends: 23.10.18 - 23.1.19
Registration period: 15.8.18 at 9:00 - 31.8.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 23.2.2019 at 00:00.
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Tuija Aro (tuija.i.aro@jyu.fi)
[F]yliopistotutkija Piia Astikainen (piia.s.astikainen@jyu.fi)
Pekka Kuikka (pekka.kuikka@ttl.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 59
Max participants: 60 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Faculty of Education and Psychology commons (EDUPSY), Psychology (PSY)
Contents:Opintojaksossa syvennytään aiemmin opitun, aivojen toiminnan perusteita koskevan tie-tämyksen pohjalta ymmärtämään, miten aivot toimivat käyttäytymisen perustana. Erityisesti suuntaudutaan selvittämään aivojen toimintahäiriöiden seuraamuksia. Opitaan kuinka erilaiset aivotoiminnan häiriöt (geneettinen/ kehityksellinen epätyypillisyys ja muu aivotoiminnan poik-keavuus) vaikuttavat toimintakykyyn. Opintojakso luo pohjaa kliinisenä neuropsykologina toi-mimiselle ja perehdyttää alustavasti neuropsykologian ammattikäytäntöön.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kliinisen neuropsykologian ja kliinisen neurotieteen uusimmat käsitteet ja teoriat. Opiskelija hallitsee aivotutkimuksen ja kliinisen neuropsykologian oleelliset tiedonhankintamenetelmät.
Schedule:

Luennot 26.10.2018 - 20.12.2018

Tentti: 15.1.2019 (Kurssin oma tentti)

Tentaattori: Piia Astikainen

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
JEHKONEN, M., SAUNAMÄKI, T., PAAVOLA, L. & VILKKI, J. (toim.) (2015) Kliininen neuro-psykologia. Helsinki : Duodecim.
Luennot voidaan korvata tenttimällä KOLB, B. & WHISHAW, I. Q. (2008 tai uudempi). Funda-mentals of human neuropsychology. New York: Worth. Osat IV-V vuoden 2008 painoksessa.
artikkelipaketti.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Luento [group details and registration]; registered 59, maximum 60
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 22.10.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag D21143Fr26.10.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
2Ag D21144Fr2.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
3Lea Pulkkisen sali45Fr9.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
4Lea Pulkkisen sali46Fr16.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
5Lea Pulkkisen sali47Tu20.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
6Ag C23347Fr23.11.201809:00-12:00AstikainenTapahtuman tiedot
7Lea Pulkkisen sali48Tu27.11.201808:15-12:00AroTapahtuman tiedot
8Ag Alfa49Tu4.12.201809:15-12:00KuikkaTapahtuman tiedot
9Ag Gamma49Wed5.12.201809:15-12:00KuikkaTapahtuman tiedot
10Ag D21151Tu18.12.201809:15-12:00KuikkaTapahtuman tiedot
11Ag D21151Th20.12.201809:15-12:00KuikkaTapahtuman tiedot
12Lea Pulkkisen sali3Tu15.1.201909:15-12:00AstikainenTENTTITapahtuman tiedot

Exam [group details and registration]

Tentti 19.10.2018 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 7, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 12.10.2018 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-42Fr19.10.201812:00-16:00AstikainenTapahtuman tiedot
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 8, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-24Fr14.6.201912:00-16:00AstikainenTapahtuman tiedot
Tentti 3.7.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 2, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-27Wed3.7.201912:00-16:00AstikainenTapahtuman tiedot
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 3, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-32Fr9.8.201912:00-16:00AstikainenTapahtuman tiedot