Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 01:14

PSYA130 Personality Psychology II, 5 ECTS [home page]

Psychology (PSY)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.8.19 at 23:59.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228679
Begins - ends: 31.10.18 - 21.11.18
Registration period: 15.8.18 at 9:00 - 31.8.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 21.12.2018 at 00:00.
Instructor(s): Professor Taru Feldt (taru.feldt@jyu.fi)
Postdoctoral researcher Sami Määttä (sami.j.maatta@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 163
Max participants: 200
Still room for: 37
Organisations:Faculty of Education and Psychology commons (EDUPSY), Psychology (PSY)
Current events:

Lukuvuonna 2018-2019 luentojen lisäksi tenttiin tulee luennoilla ilmoitetut artikkelit (löytyvät Kopasta) sekä kirja METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet.

Kirja SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet ei kuulu lukuvuoden 2018-2019 vaatimuksiin. 

Contents:Perehdytään persoonallisuutta koskeviin käsitteisiin, erilaisiin lähestymistapoihin sekä niiden keskinäisiin yhteyksiin. Lisäksi perehdytään persoonallisuutta koskevaan viimeaikaiseen tutkimustietoon ja persoonallisuuden mittaamiseen.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy arvioimaan eri persoonallisuuden käsitteiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja sekä ymmärtämään niiden teoreettiset lähtökohdat. Lisäksi opiskelija pystyy arvioimaan persoonallisuutta eri ominaisuuksien muodostamana kokonaisuutena sekä ymmärtää, missä määrin persoonallisuutta luonnehtii yhtäältä pysyvyys ja säännönmukaisuus ja toisaalta muuttuminen ja kehittyminen.
Prerequisites:Psykologian perusopinnot.
Completion mode:

Persoonallisuuspsykologia II kurssissa on seuraavat vaihtoehtoiset suoritustavat:

  • Suoritustapa 1: Luentoihin ja luentomateriaaleihin (artikkeleihin) sekä kirjaan perustuva tentti
  • Suoritustapa 2: Oppimispäiväkirja (tässä suoritustavassa jokaisella luennolla käyminen on pakollista)
  • Suoritustapa 3: Oppimispäiväkirjan tuottaminen 4-hengen ryhmässä (tässä suoritustavassa jokaisella luennolla käyminen pakollista)

 

Kaikkiin suoritustapoihin annetaan tarkka perehdytys ensimmäisen luennon alussa. Erillistä sähköpostiohjeistusta ei anneta.

Schedule:

Luennot keskiviikkoisin 31.10.-21.11. klo 12:15-16:00

Tentti 5.12.2018 klo 12-15 (kurssin oma tentti)

Tentaattori: Taru Feldt

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
METSÄPELTO, R.-L. & FELDT, T. (toim.) (2009). Meitä on moneksi. Persoonallisuuden psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
SALMELA-ARO, K. & NURMI, J.-E. (toim.) (2017). Mikä meitä liikuttaa: Motivaatiopsykologian perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
Artikkelit jotka ilmoitetaan vuosittain.

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Luento [group details and registration]; registered 163, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 30.10.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1YAA 30344Wed31.10.201812:15-16:00FeldtTapahtuman tiedot
2YAA 30345Wed7.11.201812:15-16:00FeldtTapahtuman tiedot
3YAA 30346Wed14.11.201812:15-16:00FeldtTapahtuman tiedot
4YAA 30347Wed21.11.201812:15-16:00FeldtTapahtuman tiedot

Exam [group details and registration]

Tentti 5.12.2018 [Registration for the exam]; registered 81, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 28.11.2018 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1MaA 10349Wed5.12.201812:00-15:00FeldtKurssin oma tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 25.1.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 50, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 18.1.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-4Fr25.1.201912:00-16:00Feldtsalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 9, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 16:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-24Fr14.6.201912:00-16:00Feldtsalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 6, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-32Fr9.8.201912:00-16:00Feldtsalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot