Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 00:18

VISS1012 Expertise in Communication, 2 ECTS, näyteportfolio [home page]

Communication, Puheviestintä

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.8.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228772
Begins - ends: 1.9.18 - 31.8.19
Registration period: 20.8.18 at 8:00 - 31.8.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 31.8.2019 at 00:00.
Instructor(s): [F]yliopistonlehtori Leena Mikkola (leena.a.mikkola@jyu.fi)
Professor Anu Sivunen (anu.e.sivunen@jyu.fi)
Lecturer Tarja Valkonen (tarja.valkonen@jyu.fi)
Maarit Valo (maarit.a.valo@jyu.fi)
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 19
Organisations:Communication (VIS), Master's Degree Programme in Communication (VISMA), Puheviestintä (PUH)
Current events:

VISS1012 Asiantuntemuksen arviointi -opintojakso suoritetaan kokoamalla opintojen aikana portfolio, valitsemalla näyteportfolioon parhaat opintotyöt ja osaamista kuvaavat dokumentit sekä jättämällä näyteportfolio omaopettajan tarkastettavaksi. Portfolio on työnantajalle suunnattu omaa asiantuntemusta ja viestintäosaamista esittelevä näytekansio, joka voi olla myös digitaalinen. Ohjeet portfolion laatimiseksi löydät viestintä-oppiaineen verkkosivulta.

Tutustu näyteportfolion arviointikriteereihin. Löydät ne opintojakson Kopasta Materiaalikansiosta.

Voit jättää portfoliosi omaopettajalle sen jälkeen kun olet jättänyt maisterintutkielmasi esitarkastukseen. Näyteportfoliot on palautettava omaopettajille viimeistään perjantaina 7.6., jotta ne ennätetään arvioida ennen kesän tutkimus‐ ja lomakautta.

Contents:Kuvataan ja arvioidaan omaa viestinnän asiantuntemusta.
Learning outcomes:Opiskelija
- osaa jäsentää, arvioida ja arvostaa viestinnän osaamistaan
- osaa laatia asiantuntijuusportfolion (näytekansion, verkkoportfolion tai digitaalisen dokumentin)
- osaa kuvata uratavoitteitaan ja suunnitella miten kehittää asiantuntemustaan.
Completion mode:Näyteportfolio
Further information:Suositus ajoituksesta: 4.–5. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 2.vuosi)
Edeltävät opinnot: VISS1001
Evaluation:
Grade scale

0-5