Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 00:05

VISS2021 Group and Team Communication, 4 ECTS, tentti [home page]

Communication, Puheviestintä

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.8.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/228773
Begins - ends: 10.9.18 - 31.8.19
Registration period: 20.8.18 at 8:00 - 31.8.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 31.8.2019 at 23:59.
Instructor(s): Lecturer Tarja Valkonen (tarja.valkonen@jyu.fi)
Credits: 4 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 5
Organisations:Communication (VIS), Master's Degree Programme in Communication (VISMA), Puheviestintä (PUH)
Current events:

Opintojakso suoritetaan lukuvuonna 2018 - 2019 kirjatenttinä Exam-järjestelmässä. Tentti on suoritettavissa 10.6. saakka ja 15.8. alkaen. 

Kirjatentin arvosanakohtaiset arviointikriteerit löydät opintojakson Koppa-sivustolta.

Contents:Syvennytään ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen erityiskysymyksiin.
Learning outcomes:Opiskelija
- ymmärtää syvällisesti ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksen erityiskysymyksiä
- osaa arvioida työelämän viestinnän ajankohtaisia haasteita
- ymmärtää teoreettisen tiedon merkityksen viestinnän asiantuntemuksen perustana.
Completion mode:

Kirjatentti, joka tehdään eTenttinä. Varaa aikasi Exam-järjestelmästä.

Literature:
Literature

ISBNBook information
Artikkelikooste ryhmien ja tiimien vuorovaikutuksesta
Poole & Hollingshead (toim.) 2005. Theories of small groups

Further information:Suositus ajoituksesta: 3.–4. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)
Edeltävät opinnot: VISA1013
Evaluation:
Grade scale

0-5