Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.4.0

Log in!
Feb/20/2020 00:04

PSYA151 Work and Organization Psychology II, 5 ECTS [home page]

Psychology (PSY)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 9.8.19 at 23:59.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/229880
Begins - ends: 15.1.19 - 30.8.19
Registration period: 15.8.18 at 9:00 - 9.8.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 30.9.2019 at 00:00.
Instructor(s): [F]yliopistotutkija Saija Mauno (saija.s.mauno@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 191
Max participants: 200
Still room for: 9
Organisations:Faculty of Education and Psychology commons (EDUPSY), Psychology (PSY)
Current events:

Kurssi-info ja ohjeet löytyvät Kopasta

https://koppa.jyu.fi/kurssit/229880

Contents:

In English available as a book examination (independent study, no contact teaching). Please read either Chmiel (ed) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European Perspective (2. ed).  

or Peeters, De Jonge, & Taris (2014). An introduction to contemporary work psychology.

Register for the exam using Korppi.

You can sit the exam either on 14.2.2019 at 2 - 5 p.m. (course exam date) or
on 22.3.2019 at 12 - 4 p.m. (faculty general exam day).
Please state that you need the questions in English!

 

Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työ- ja organisaatiopsykologian peruskysymyksiin ja tuntee niiden viimeaikaista tutkimusta. Opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja niihin liittyvät teoriat. Lisäksi opiskelija ymmärtää työhyvinvoinnin riski- ja voimavaratekijät, yksilöllisten ja organisatoristen tekijöiden merkityksen työhyvinvoinnissa sekä työhyvinvointi-interventioiden perusperiaatteet.
Prerequisites:Psykologian perusopinnot.
Completion mode:

Kurssin suorittaminen, tentittävä kirjallisuus:

  1. Luennot
  2. Peeters, De Jonge, & Taris (2014). An introduction to contemporary work psychology: Tentitään osiot Part A: Introduction; Part B: Theoretical perspectives on work; Part C: Demands, Part D: Context
  3. Kinnunen, Feldt, & Mauno (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Tentitään luvut 2,3,4 ja 7. TAI Mäkikangas, Mauno, & Feldt (2017). Tykkää työstä. Tentitään koko teos (s. 11-244).

            Tentaattori suosittelee uudempaa Tykkää työstä teosta Työ leipälajina teoksen sijaan.

Huom! Psykologian pääaineopiskelijoille luennot ovat pakolliset.

 

Sivuaineopiskelijat voivat tehdä joko luento- ja kirjatentin (kirjallisuus tällöin kuten yllä) TAI pelkän kirjatentin tenttimällä joko A- tai B-vaihtoehdon kirjallisuuspaketin (alla). Tällöin teokset tentitään kokonaisuudessaan.

 A. Kinnunen ym. toim. (2005 tai 2008). Työ leipalajina TAI Mäkikangas ym. (toim.) (2017). Tykkää työstä (Tentaattori suosittelee valitsemaan jälkimmäisen teoksen) JA Chmiel toim. (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European Perspective (2. painos).  

B. Aro, Feldt & Ruohomäki toim. (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta JA Peeters, De Jonge, & Taris (2014). An introduction to contemporary work psychology.

 

Kurssin suorittaminen tenttimällä tapahtuu:

  1. Kurssin varsinaisena luentotenttipäivänä 14.2.2019 klo. 14-17 TAI
  2. Tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä maaliskuussa 22.3.2019 TAI
  3. Tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä kesäkuussa 14.6.2019 

Kurssin viimeinen tenttipäivä on elokuussa 9.8.2019. Viimeinen tenttipäivä on varattu vain kirjatenteille (ei mahdollisuutta tenttiä luentoja).

Schedule:

Psykonet-luennot 15.1.2019-7.2.2019

Tentti: 14.2.2019 klo 14-17 (kurssin oma tentti)

Tentaattori: Saija Mauno

Literature:
Literature approved in curriculum

 

ISBN Book information
  • ARO, A., FELDT, T. & RUOHOMÄKI, V. (toim.) (2007). TOP 1: Puheenvuoroja työ- ja organisaatiopsykologiasta. Helsinki: Edita.
  • CHMIEL, N. (toim.) (2008). An introduction to work and organizational psychology. A European perspective (2. painos). Oxford: Blackwell.
  • KINNUNEN, U., FELDT, T. & MAUNO, S. (toim.) (2005 tai 2008). Työ leipälajina. Työhy-vinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-Kustannus.
  • PEETERS, M. C. W., DE JONGE, J. & TARIS, T. W. (toim.) (2014). An introduction to contemporary work psychology. Chichester: Wiley-Blackwell. (e-kirja)
  • PYÖRIÄ, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaation menestys. Helsinki: Gaudeamus.
  • MÄKIKANGAS, A., MAUNO, S. & FELDT, T. (toim.) (2017). Tykkää työstä: työhyvinvoinnin psykologiset perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. eKirja.
Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Psykonet -luennot [group details and registration]; registered 139, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 9.8.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1MaA 1033Tu15.1.201914:15-16:00MaunoUlla Kinnunen, TaY. Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan.Tapahtuman tiedot
2MaA 1033Th17.1.201914:15-16:00MaunoTaru Feldt, JY. TyöstressimallitTapahtuman tiedot
3MaA 1034Tu22.1.201914:15-16:00MaunoSaija Mauno, TaY, JY. Työn laadulliset kuormitustekijät ja hyvinvointi.Tapahtuman tiedot
4MaA 1034Th24.1.201914:15-16:00MaunoAnne Mäkikangas, TaY. Persoonallisuus ja työhyvinvointi.Tapahtuman tiedot
5MaA 1035Tu29.1.201914:15-16:00MaunoJohanna Rantanen, JY. Työn ja perheen yhteensovittaminen.Tapahtuman tiedot
6MaA 1035Th31.1.201914:15-16:00MaunoUlla Kinnunen, TaY. Työkuormituksesta palautuminen.Tapahtuman tiedot
7MaA 1036Tu5.2.201914:15-16:00MaunoMari Huhtala, JY. Organisaatiokulttuuri ja hyvinvointi.Tapahtuman tiedot
8MaA 1036Th7.2.201914:15-16:00MaunoVirpi-Liisa Kykyri, Tay, JY. Näkökulmia johtamiseen: osallistuminen ja osallistava johtaminen.Tapahtuman tiedot

Exam [group details and registration]

Tentti 14.2.2019 [Registration for the exam]; registered 112, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 7.2.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1MaA 1037Th14.2.201914:00-17:00MaunoKurssin oma tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 22.3.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 43, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 15.3.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-12Fr22.3.201912:00-16:00Maunosalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 14.6.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti Tentaattori tarkistaa tentit heinäkuun ensimmäisellä viikolla) [Registration for the exam]; registered 31, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 31.5.2019 16:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-24Fr14.6.201912:00-16:00Maunosalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot
Tentti 9.8.2019 (Tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti) [Registration for the exam]; registered 15, maximum 200
reg.time: 15.8.2018 00:00 - 2.8.2019 12:00
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1-32Fr9.8.201912:00-16:00Maunosalitiedot : https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tenttiTapahtuman tiedot