Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.5.0

Log in!
Mar/29/2020 18:06

PSYA1901 Special Studies in Psychology, 5 ECTS [home page]

Psychology (PSY)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.19 at 23:59.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/229886
Begins - ends: 1.9.18 - 31.7.19
Registration period: 15.8.18 at 9:00 - 31.7.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 31.8.2019 at 00:00.
Instructor(s): [F]projektitutkija Heidi Korpipää (heidi.m.korpipaa@jyu.fi)
Postdoctoral researcher Juho Strömmer (juho.strommer@gmail.com)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 99
Max participants: 150 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Faculty of Education and Psychology commons (EDUPSY), Psychology (PSY)
Current events:

Psykologian pääaineopiskelijoille järjestetään Trauma ja kriisipsykologian kurssi.

Lukuvuodella 2018-2019 ei järjestetä Luontopsykologia -kurssia.

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson kirjallisuuskatsauksena, kts. ohjeet alla.

Kriisipsykologian täydentäminen 5 op laajuiseksi.

"Kurssia täydentävä kirjallinen tehtävä on noin 4-10 sivun mittainen essee, jonka aiheen saat valita itse. Sen tulisi kuitenkin käsitellä kurssin aihepiiriä jostakin näkökulmasta, mikä kurssilla ei tullut esille. Tällaisia voisi olla esim. trauman neuropsykologiaa, lapsen näkökulma, suuronnettomuudet ja kriisihoito jne.. Esseen kirjallisuuteen tulee sisältyä kurssikirjallisuuden ulkopuolisia lähteitä ja tietysti omaa pohdintaa".

Esseen vastaanottaa Juho Strömmer

Contents:Opintojaksoon voi sisällyttää psykologian laitoksen järjestämää opetusta, esimerkiksi vanhenemisen psykologiasta, johtamisen psykologiasta, oppimisvaikeuksista, Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuudesta.
Opintojakso voi koostua esimerkiksi ulkomaisista tai toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista. Opintojaksoon voi liittää myös laitoksen tai Psykonetin järjestämiä erikoiskursseja sekä psykologian alan kansallisiin tai kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin liittyviä oppimistehtäviä (esim. oppimispäiväkirja tai oma tieteellinen esitys konferenssissa).
Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tekemällä kirjallisuuskatsauksen.
Mahdollisesti tarjottavat kurssit ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on erityistietämystä yhdeltä tai useammalta psykologian alueelta.
Completion mode:

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson myös kirjallisuuskatsauksella.

Ohjeet

Schedule:

Kursdiavain Kopassa: 

 

Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat -kurssi (3 op) psykologian pääaineopiskelijoille

kurssia suositellaan 3. ja 4. vuoden pääaineopiskelijoille ja siitä saatavan 3 opintopisteen suorituksen voi käyttää joko psykologian aineopintoihin  (PSYA1901) tai maisterivaiheen valinnaisiin opintoihin (PSYS191/192). Kurssille mahtuu 50 opiskelijaa (2 x 25 hlö ryhmät).

Ilmoittautumien kurssille alkaa torstaina 4.10.2018. klo 9:00 ja se tapahtuu opintojakson PSYA1901 Psykologian erityisopinnot alta valitsemalla harjoitusryhmä.

Kurssi koostuu itsenäisesti Moodlessa katsottavista luennoista (7 kpl) ja niihin liittyvistä tehtävistä sekä paikallisista harjoituksista (8 h), joiden vetäjänä on Heidi Korpipää.

Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat –kurssi löytyy Moodlesta:

https://moodle.helsinki.fi/course/view.php?id=25899

Kurssiavain Kopassa:  https://koppa.jyu.fi/kurssit/229886

Moodelssa olevat tehtävät tulee olla tehtyinä ennen harjoituksia

 

Kurssin voi tarvittaessa laajentaa ylimääräisillä esseetehtävillä 5 opintopisteen laajuiseksi psykologian aineopintoihin. Esseen tekemisestä sovitaan Juho Strömmerin kanssa.

Kriisipsykologian täydentäminen 5 op laajuiseksi.

"Kurssia täydentävä kirjallinen tehtävä on noin 4-10 sivun mittainen essee, jonka aiheen saat valita itse. Sen tulisi kuitenkin käsitellä kurssin aihepiiriä jostakin näkökulmasta, mikä kurssilla ei tullut esille. Tällaisia voisi olla esim. trauman neuropsykologiaa, lapsen näkökulma, suuronnettomuudet ja kriisihoito jne.. Esseen kirjallisuuteen tulee sisältyä kurssikirjallisuuden ulkopuolisia lähteitä ja tietysti omaa pohdintaa".

Esseen vastaanottaa Juho Strömmer

Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Lasten ja aikuisten kriisit ja traumat -kurssin harjoitusryhmät [group details and registration]

Harjoitusryhmä I [group details and registration]; registered 24, maximum 25
reg.time: 4.10.2018 09:00 - 31.7.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Viveca 00249Mo3.12.201812:15-16:00KorpipääTapahtuman tiedot
2Ag C23249Tu4.12.201808:15-12:00KorpipääTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä II [group details and registration]; registered 21, maximum 25
reg.time: 4.10.2018 09:00 - 31.7.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Viveca 00219Tu7.5.201912:15-16:00KorpipääTapahtuman tiedot
2Ag D21119Wed8.5.201912:15-16:00KorpipääTapahtuman tiedot
Harjoitusryhmä III [group details and registration]; registered 19, maximum 22
reg.time: 15.8.2018 09:00 - 31.7.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Viveca 00219Mo6.5.201912:00-16:00KorpipääTapahtuman tiedot
2Ag C23419Th9.5.201908:15-12:00KorpipääTapahtuman tiedot