Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.1.0

Log in!
Dec/9/2019 18:49

KOPS2000 M.A. Seminar on Language Learning and Teaching, 5 ECTS, aloittava ryhmä

Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos), Deutsche Sprache und Kultur, English, Finnish (KLS), Language Teacher Studies, Latin, Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura, Section des langues romanes et classiques, Studies in Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher), Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 13.1.19 at 23:59.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.
Announcement:
Students will be registered according to their order of registration. Further information on queuing.

General information

Begins - ends: 10.9.18 - 19.5.19
Registration period: 13.8.18 at 0:00 - 13.1.19 at 23:59
The registration may be cancelled before 19.6.2019 at 00:00.
Instructor(s): Professor Karita Mård-Miettinen (karita.h.mard-miettinen@jyu.fi)
[F]yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
University lecturer Kristiina Skinnari (kristiina.skinnari@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 17
Max participants: 20 (Due to the queuing method used for registration, you may still register for this course even though the number of participants exceeds the maximum.);
Organisations:Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos) (SOK), Deutsche Sprache und Kultur (SAX), English (EKI), Finnish (KLS) (SKI), Language Teacher Studies (KOP), Latin (LAT), Master's Degree Programme for Sign Language Experts (VIKMA), Master's Degree Programme Group in Language and Communication Studies (KIVMR), Master's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AIKMA), Master's Degree Programme in Finnish Language and Culture (SUOMA), Master's Degree Programme in Language in the Changing Society (KIEMA), Master's Degree Programme in Languages (Subject Teacher) (KOPMA), Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura (VEN), Section des langues romanes et classiques (RFI), Specialisation in English Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (EKIOS), Specialisation in Finnish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SKIOS), Specialisation in Finnish Sign Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SVKOS), Specialisation in German Language and Culture (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SAXOS), Specialisation in Romance Philology (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RFIOS), Specialisation in Russian Language and Culture (Faculty of Humanities and Social Sciences) (VENOS), Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Studies in Bachelor's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AKI), Swedish (KLS) (RUO)
Current events:

(Päivitys 4.9.2018) Seminaari on mahdollista aloittaa joko syksyllä tai keväällä. Jos aloitat seminaarin jo syksyllä, ilmoittaudu sekä syksyn että kevään seminaariryhmiin. Jos aloitat seminaarin vasta keväällä, ilmoittaudu vain kevään seminaariryhmään. Keväällä aloittaneiden seminaarityöskentely jatkuu syksyllä 2019. 

Contents:Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ja teoreettisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, työstää maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.
Learning outcomes:Seminaarin suoritettuaan opiskelija
o osaa laatia tutkimus- tai työsuunnitelman
o tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
o osaa suunnitella ja hallitsee työskentelyprosessinsa yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti
o osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
o osaa antaa, hakea ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
o on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.
Prerequisites:o KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (aiempi koodi KLSA124)
o kandidaattiseminaari
o kandidaatintutkielma
Completion mode:Kontaktiopetus (väh. 80 % tapaamisista läsnä)
Evaluation:
Grade scale

0-5

[Limit information on study groups]

Seminaari [group details and registration]

Seminaari (syksy) [group details and registration]; registered 5, maximum 15
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Ag C22238Fr21.9.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
2Ag D21140Fr5.10.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
3Ag C23342Fr19.10.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
4Ag C23344Fr2.11.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
5Ag D21146Fr16.11.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
6Ag C23448Fr30.11.201810:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
7X 3104Fr25.1.201910:15-11:45Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
8X 3106Tu5.2.201909:15-10:45Ruohotie-LyhtySisällönanalyysi/diskurssianalyysiTapahtuman tiedot
9X 3108Fr22.2.201910:15-11:45Ruohotie-LyhtyAbstraktiotason nosto pohdinnassaTapahtuman tiedot
10X 31012Fr22.3.201910:15-11:45Ruohotie-LyhtyArgumentaatioTapahtuman tiedot
11A33419Th9.5.201912:15-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
12A33419Fr10.5.201912:00-14:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
13F 20319Fr10.5.201912:15-13:45Ruohotie-LyhtyTöiden esittelyäTapahtuman tiedot
14C 41120Fr17.5.201910:15-11:45Ruohotie-LyhtyTöiden esittelyäTapahtuman tiedot
Seminaari (kevät) [group details and registration]; registered 13, maximum 15
reg.time: 13.8.2018 00:00 - 13.1.2019 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1X 3083Fr18.1.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
2X 3085Fr1.2.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
3X 3087Fr15.2.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
4X 30810Fr8.3.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
5X 30811Fr15.3.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
6X 30813Fr29.3.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
7X 30815Fr12.4.201910:15-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot
8C 41119Fr10.5.201908:30-12:00Ruohotie-LyhtyTapahtuman tiedot