Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.0.1

Log in!
Oct/18/2019 08:05

KOPS1003 Current Issues in Language Teaching, 5 ECTS, Itseopiskelupaketti

Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos), Deutsche Sprache und Kultur, English, Finnish, Finnish (KLS), Language Teacher Studies, Latin, Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura, Section des langues romanes et classiques, Swedish (KLS)

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 22.7.19 at 12:00.
A right to study is required for registration. You have not logged in yet so your right to study cannot be verified.

General information

Begins - ends: 10.9.18 - 31.7.19
Registration period: 27.8.18 at 12:00 - 22.7.19 at 12:00
The registration may be cancelled before 19.6.2019 at 00:00.
Instructor(s): Professor Karita Mård-Miettinen (karita.h.mard-miettinen@jyu.fi)
[F]yliopistonlehtori Maria Ruohotie-Lyhty (maria.ruohotie-lyhty@jyu.fi)
University lecturer Jaana Toomar (jaana.toomar@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 41
Max participants: 200
Still room for: 159
Organisations:Applied Linguistics (KLS/Kielten laitos) (SOK), Deutsche Sprache und Kultur (SAX), English (EKI), Finnish (SUO), Finnish (KLS) (SKI), Language Teacher Studies (KOP), Latin (LAT), Master's Degree Programme for Sign Language Experts (VIKMA), Master's Degree Programme in Finnish and Literature (Subject Teacher) (AIKMA), Master's Degree Programme in Language in the Changing Society (KIEMA), Master's Degree Programme in Languages (Subject Teacher) (KOPMA), Russian Language and Culture; Russkij jazyk i russkaja kul'tura (VEN), Section des langues romanes et classiques (RFI), Specialisation in English Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (EKIOS), Specialisation in Finnish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SKIOS), Specialisation in Finnish Sign Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SVKOS), Specialisation in German Language and Culture (Faculty of Humanities and Social Sciences) (SAXOS), Specialisation in Romance Philology (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RFIOS), Specialisation in Russian Language and Culture (Faculty of Humanities and Social Sciences) (VENOS), Specialisation in Swedish Language (Faculty of Humanities and Social Sciences) (RUOOS), Swedish (KLS) (RUO)
Contents:Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-on perehtynyt äidinkielen, toisen kielen tai vieraan kielen opetuksen ajankohtaiseen ilmiöön
-osaa kytkeä ilmiön laajempaan tutkimukselliseen ja/tai yhteiskunnalliseen kontekstiinsa
-osaa suhteuttaa ilmiötä käytännön opetustyöhön ja pohtia siihen soveltuvia perusteltuja ratkaisuja
-tunnistaa kehitystarpeita ja osaa hyödyntää osaamistaan hankkeessa
-osaa laatia ilmiötä käsittelevän pienimuotoisen raportin
Completion mode:Ota yhteyttä Jaana Toomariin tarkempien suoritusohjeiden saamiseksi ja kirjallisuudesta sopimiseksi.
Further information:Opintojaksossa perehdytään kansallisesti tai kansainvälisesti merkittävään kielenopetuksen kentän ilmiöön. Tavoitteena on erityisesti edistää tutkimustiedon ja käytännön opetuksen yhteyksiä ja vankentaa opiskelijan työelämävalmiuksia. Opintojakson teema ja työtavat vaihtelevat ajankohtaisuusteeman mukaisesti.
Evaluation:
Grade scale

0-5