Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.10.0

Log in!
Aug/11/2020 10:07

KAOA1190 Security Markets Law, 5 ECTS, eTentti

Kauppaoikeus

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.12.19 at 23:59.

General information

Begins - ends: 22.1.19 - 31.12.19
Registration period: 22.1.19 at 0:00 - 31.12.19 at 23:59
Instructor(s): Riitta Ollila (riitta.h.ollila@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 81
Organisations:Jyväskylä University School of Business and Economics (JSBE), Kauppaoikeus (KAO)
Current events:

Huom! Kurssi suoritetaan eTenttinä yliopiston pääkirjaston tai X-rakennuksen eTenttitilassa.

Contents:Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön
tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn
• hakea tietoa pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta sääntelevistä normeista ja hoitaa tiedottamista
Prerequisites:KAOP110 Kauppa- ja varallisuusoikeus
Completion mode:

eTentti.

Literature:
Oppimateriaali

Parkkonen, Jarmo - Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki 2014, linkki kirjallisuuteen https://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA1190
Arvopaperimarkkinalaki
Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisää oppimateriaalia on kurssin Kopassa: https://koppa.jyu.fi/kurssit/237354. Diat ovat kirjan lukemisen tueksi ja niissä on linkkejä uudempaan sääntelyyn.

Evaluation:
Grade scale

0-5