Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.1.0

Log in!
Nov/15/2019 18:45

KAOA1190 Security Markets Law, 5 ECTS, eTentti

Kauppaoikeus

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.

Log in to register.

General information

Begins - ends: 22.1.19 - 31.12.19
Registration period: 22.1.19 at 0:00 - 31.12.19 at 23:59
Instructor(s): Lecturer Riitta Ollila (riitta.h.ollila@jyu.fi)
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): suomi
Registered: 80
Organisations:Jyväskylä University School of Business and Economics (JSBE), Kauppaoikeus (KAO)
Current events:

Huom! Kurssi suoritetaan eTenttinä yliopiston pääkirjaston tai X-rakennuksen eTenttitilassa.

Contents:Kurssilla perehdytään pääomamarkkinoiden ja arvopaperimarkkinoiden oikeudelliseen sääntelyyn ja toimintaan, pörssiyhtiön
tiedonantovelvollisuuteen ja sitä koskeviin säännöksiin.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• jäsentää arvopaperimarkkinoita koskevan sääntelyn
• hakea tietoa pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuutta sääntelevistä normeista ja hoitaa tiedottamista
Prerequisites:KAOP110 Kauppa- ja varallisuusoikeus
Completion mode:

eTentti.

Literature:
Oppimateriaali

Parkkonen, Jarmo - Knuts, Mårten: Arvopaperimarkkinalaki 2014, linkki kirjallisuuteen https://minerva.lib.jyu.fi/url/KAOA1190
Arvopaperimarkkinalaki
Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisää oppimateriaalia on kurssin Kopassa: https://koppa.jyu.fi/kurssit/237354. Diat ovat kirjan lukemisen tueksi ja niissä on linkkejä uudempaan sääntelyyn.

Evaluation:
Grade scale

0-5