Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.13.2

Log in!
Nov/28/2020 09:28

SKIP403 , 2 ECTS, JY:n avoin yliopisto [home page]

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.20 at 23:59.

General information

Home page: http://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/suomenkieli
Registration period: 1.8.19 at 0:00 - 31.7.20 at 23:59
Study right valid: 150 days from the registration date
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 171
Organisations:, Open University (AYO), Suomen kieli (open univ.) (AVOSKI)
Course organisers:JY:n avoin yliopisto
Contents:Opintojaksolla perehdytään eri kielten asemaan Suomessa sekä suomalaiseen monikielisyyteen. Lisäksi tutustutaan Suomessa ja lähialueilla vaikuttavaan kieli- ja kielikoulutuspolitiikkaan.
Learning outcomes:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
◦ tuntee Suomen kielten virallisen aseman ja käytännön tilanteen
◦ ymmärtää monikielistyvän yhteiskunnan jännitteitä ja mahdollisuuksia
◦ tuntee kielipolitiikasta ja kielikoulutuksesta käytävää keskustelua ja osaa perustella omia niihin liittyviä näkemyksiään
◦ ymmärtää, että jokainen on kielipoliittinen toimija.
Registration:

- Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://www.avoin.jyu.fi/ilmoavoin
- Ilmoittautuminen on sitova.
- Ilmoittaudu painamalla tämän sivun yläreunassa olevaa Ilmoittaudu-painiketta.
- Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun opinto-oikeuden.
- Opintojakso on maksuton.

Completion mode:

- Kirjatentti avoimen yliopiston yleisinä tenttipäivinä. Ti 7.4. ja 12.5. yleiset tentit peruttu. 

Etätentti Kopassa ti 12.5.2020 klo 16.30-20.30, ilmoittautuminen alkaa 12.4.2020 ja päättyy 5.5.2020
Etätentti Kopassa ke 17.6.2020 klo 16.30-20.30, ilmoittautuminen alkaa 17.5.2020 ja päättyy 10.6.2020
Etätentti Kopassa ti 18.8.2020 klo 16.30-20.30, ilmoittautuminen alkaa 18.7.2020 ja päättyy 11.8.2020

Katso lv. 2019-2020 yleisten tenttien kellonajat, paikkatiedot ja ilmoittautumisohjeet https://www.avoin.jyu.fi/tenttiminen
Katso opiskeluohjeet oppimateriaali-Kopasta, johon oikeutesi päivittyvät noin puoli tuntia ilmoittautumisen jälkeen. Kirjaudu Koppaan Korppi-tunnuksellasi ja salasanallasi https://www.avoin.jyu.fi/koppa

Literature:
Kurssikohtainen oppimateriaali (voimaan toukokuun 2020 tentistä alkaen)
 • Kyckling, Erja, Vaarala, Heidi, Ennser-Kananen, Johanna, Saarinen, Taina & Suur-Askola, Laura-Maija 2019: Kielikoulutuksen saavutettavuus eurooppalaisessa perusopetuksessa: pääsyn, mahdollistumisen ja arvon näkökulmia. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus. Luvut 1–3 ja 6–7. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Latomaa, Sirkku & Suni, Minna 2010: Toisen sukupolven kielelliset valinnat. Teoksessa T. Martikainen & L. Haikkola (toim.), Maahanmuutto ja sukupolvet, s. 151–174. Tietolipas 233. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
 • Latomaa, Sirkku, Pöyhönen, Sari, Suni, Minna & Tarnanen, Mirja 2013: Kielikysymykset muuttoliikkeessä. Teoksessa T. Martikainen, P. Saukkonen & M. Säävälä (toim.), Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, s. 163–183. Helsinki: Gaudeamus.
 • Luukka, Minna-Riitta 2013: Kielitietoinen koulu ja monilukutaitoinen oppilas. Esitelmä Kielikampusseminaarissa 12.4.2013. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Oikeusministeriö 2017: Kansalliskielistrategian toimintasuunnitelma. Oikeusministeriön julkaisu 13/2017. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetushallitus 2016: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, luku 4.6 s. 47–50. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetushallitus 2015: Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet, luvut 1–3 ja 5–7. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetushallitus 2014: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, s. 86–93, 286–318. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetushallitus 2012: Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2012, s. 7–15. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 2014: Hyvän virkakielen toimintaohjelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:2. Saatavilla verkossa (linkki Kopassa).
 • Pöyhönen, S., Suni, M. & Tarnanen, M. 2019: Kieli kotouttamispolitiikan ytimessä – aikuiset maahanmuuttajat matkalla työelämään. Teoksessa: Saarinen, T., Nuolijärvi, P., Pöyhönen, S., Kangasvieri, T. & Ahola, S. (toim.) 2019. Kieli, koulutus, politiikka: monipaikkaisia käytänteitä ja tulkintoja, s. 257–285. Jyväskylä: Vastapaino.
 • Saarinen, Taina & Ihalainen, Pasi 2020: Suomen kielikoulutuspolitiikka menneisyyden, nykyisyyden ja vähän tulevaisuudenkin valossa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11 (2). <a href="https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2020/suomen-kielikoulutuspolitiikka-menneisyyden-nykyisyyden-ja-vahan-tulevaisuudenkin-valossa" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: none; text-decoration-line: none; color: rgb(66, 117, 151); border-bottom: 0.1em solid rgb(204, 204, 204); font-family: Arial, FreeSans, sans-serif; font-size: 12.8px;" class="external-link" target="_self" title="">Saatavilla verkossa</a>.
Evaluation:
Grade scale

0-5

Comparing

Korppi has 3 corresponding courses available. You can compare courses.