Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.7

Log in!
Oct/2/2023 17:05

KIKP212 Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa, 5 ECTS, Oppimistehtävä, Open University partner institutions

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.23 at 23:59.

General information

Begins - ends: 1.8.22 - 31.7.23
Registration period: 1.8.22 at 0:00 - 31.7.23 at 23:59
Study right valid: 1.8.22 - 31.7.23
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 30
Organisations:Kirjoittaminen (open univ.) (AVOKIK), Open University (AYO)
Course organisers:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

Tämä opintojakson suoritustapa sisältyy kirjoittamisen perusopintokokonaisuuteen.

Contents:

Faktan ja fiktion erot, yhtäläisyydet ja rajapinnat kirjoittamisessa. Toden ja kuvitteellisen vuoropuhelu kirjoitusprosessissa. Tiedon vastuullinen soveltaminen.

Learning outcomes:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hankkia tietoa kirjoittamisen pohjaksi
  • soveltaa oppimaansa ja tuottaa samasta aihiosta faktaa ja fiktiota
  • havainnoida faktan ja fiktion yhtäläisyyksiä ja eroja sekä läsnäoloa samassa tekstissä
  • ymmärtää faktan kerronnallisen luonteen ja fiktion tosiasialuonteen
  • tunnistaa faktaan ja fiktioon liittyviä eettisiä kysymyksiä.
Registration:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin.
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.

 

Completion mode:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu 

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
951-025-018-XHaavikko, R. (toim.) 2000. Miten kirjani ovat syntyneet 4. Virikkeet, ainekset, rakenteet. Helsinki: WSOY.
978-951-039-320-8Turunen, M. (toim.) 2012. Miten kirjani ovat syntyneet 5. Kirjailijoiden studia litteraria 2011–2012. Helsinki: WSOY.
978-951-906-287-7Havaste, P. 2017. Historiallinen romaani tiedon lähteenä. Teoksessa Hiidenmaa, P. (toim.) T niin kuin tietokirjallisuus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 87–100.
978-951-396-101-5Kuutti, H. (toim.) 2015. Todenmukainen journalismi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 27–42. (saatavilla myös e-kirjana Jyväskylän yliopiston kirjastosta)
978-951-796-516-3Lahtinen, M. 2009. Historiallisen romaanin ajankuvan rakentaminen. Teoksessa J. Joensuu ym. (toim.) Luova laji : näkökulmia kirjoittamisen tutkimiseen. Jyväskylä: Atena, 90–105.
978-951-395-986-9Lassila-Merisalo, M. 2014. Tarina edellä – kerronnallinen juttu digitaalisessa ympäristössä. Teoksessa Virtapohja, K. (toim.) Journalismi ajassa. Professori Raimo Salokankaan juhlakirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, 152–169.
951-022-015-9Lehtonen, M. 1998. Faktan ja fiktion historia. Teoksessa U. Kivikuru & R. Kunelius (toim.) Viestinnän jäljillä : näkökulmia uuden ajan ilmiöön. Helsinki: WSOY, 41–56.
978-951-662-927-1Mikkonen, K. 2006. Fiktion erityisyys ja ainutlaatuisuus Dorrit Cohnin mukaan. Teoksessa D. Cohn. Fiktion mieli. Helsinki: Gaudeamus, 249–264.
978-951-914-033-9Ojanen, E. 2008. Tietokirjoittajan asenne. Teoksessa R. Jussila, E. Ojanen & T. Tuominen (toim.) Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 263–278.
978-951-914-033-9Virtanen, R. 2008. Tietotekstin kirpeänmakeat mausteet. Teoksessa R. Jussila, E. Ojanen & T. Tuominen (toim.) Tieto kirjaksi. Helsinki: Kansanvalistusseura, 181–194.

Comparing

Korppi has 7 corresponding courses available. You can compare courses.