Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.7

Log in!
Oct/2/2023 18:06

KIKP2010 Artistic and Theoretical Bases of Writing, 5 ECTS, Oppimistehtävä, Open University partner institutions

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 31.7.23 at 23:59.

General information

Begins - ends: 1.8.22 - 31.7.23
Registration period: 1.8.22 at 0:00 - 31.7.23 at 23:59
Study right valid: 1.8.22 - 31.7.23
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 30
Organisations:Kirjoittaminen (open univ.) (AVOKIK), Open University (AYO)
Course organisers:Alkio-opisto, Hämeen kesäyliopisto, Snellman-kesäyliopisto, Työväen akatemia
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota yhteyttä ensin yhteistyöoppilaitokseen ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet.

 

Contents:

Kirjoittaminen samanaikaisesti taidollisena, tieteellisenä ja taiteellisena oppiaineena. Kirjoittamisen opintojen yhteisö ja toimintatavat. Kirjoittaminen prosessina ja palautetaidot. Kirjoittamisen perustaidot: kerronta, rytmi, dialogi, havainnointi ja aistivoimaisuus.

Learning outcomes:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • hyödyntää eri kirjoittamisen lajeille yhteisiä perustekniikoita
  • tarkastella kirjoittamista sekä yhteisöllisenä että yksilöllisenä toimintana
  • ymmärtää palauteprosessin sekä osaa antaa ja vastaanottaa palautetta kirjoittamisensa tueksi
  • kirjoittaa tieteenalalle ominaisen esseen
  • rakentaa oman opiskelusuunnitelmansa ja asettaa tavoitteita opiskelulleen.
Registration:
  • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
  • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
  • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Completion mode:

Suoritustavat voivat vaihdella eri yhteistyöoppilaitoksissa, esimerkiksi oppimistehtävään voi liittyä pakollista lähiopetusta.

Varmista suoritustapa ja aikataulut omasta oppilaitoksestasi.  

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Literature:
Literature approved in curriculum

ISBNBook information
978-951-914-069-8Jaakkola, M. 2013. Hyvä journalismi. Käytännön opas kirjoittajille. Helsinki: Kansanvalistusseura, 53–64.
978-951-026-302-0Jääskeläinen, M. 2005. Sana kerrallaan. Näkökulmia luovaan kirjoittamiseen. Helsinki: WSOY, 80–96.
978-952-345-511-5Kniivilä, S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2012. Tiede ja teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Helsinki: Sanoma Pro. Soveltuvin osin, ainakin 12–18 ja 89–127.
978-952-300-063-6Kuuskorpi, T. 2014. Yhdessä luovuksissa. Teoksessa Karjula, E. (toim.). Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena, 201–233.
978-951-692-918-0Parkko, T. 2012. Runouden ilmiöitä. Helsinki: Avain, 56–98.
978-952-010-809-0Säkö, M. (toim.) 2012. Moninaiset työnkuvat. Teoksessa Salminen & Snicker (toim.) Jumalainen näytelmä. Dramaturgisia työkaluja. Helsinki: Like, 287–303.
978-951-558-252-2Töyry, M., Räty, P. & Kuisma, K. 2008. Editointi aikakauslehdessä. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu ja IADE, 76–95.

Comparing

Korppi has 6 corresponding courses available. You can compare courses.