Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.7

Log in!
Sep/25/2023 05:07

YTTP1120 Introduction to Marketing, 5 ECTS, oppimistehtävä, Open University partner institutions

Open University

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The registration deadline for this course passed 31.7.23 at 23:59.

General information

Begins - ends: 1.8.22 - 31.7.23
Registration period: 1.8.22 at 0:00 - 31.7.23 at 23:59
Study right valid: 1.8.22 - 31.7.23
Credits: 5 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: suomi; completion language(s): -
Registered: 68
Organisations:Open University (AYO), Yrityksen taloustiede (open univ.) (AVOYTT)
Course organisers:Alkio-opisto, Työväen akatemia
Current events:

HUOM! Nämä opinnot järjestetään avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitoksessa. Ota ensin yhteyttä omaan yhteistyöoppilaitokseesi ja ilmoittaudu opintoihin vasta saatuasi sieltä ilmoittautumisohjeet. Muista ilmoittautua myös oman yhteistyöoppilaitoksesi opetusryhmään.

Contents:
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
 • Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
 • Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
 • Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi, positiointi ja brändääminen
 • Tuotekehitys
 • Hinnoittelu
 • Jakeluketjun hallinta
 • Kansainvälinen markkinointi
 • Markkinointiviestintä
 • Digitaalinen markkinointi
 • Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa
Learning outcomes:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: 
 

 • nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
 • määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
 • tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
 • selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan
Registration:
 • Ota yhteyttä opinnot järjestävään yhteistyöoppilaitokseen ennen ilmoittautumista. Saat sieltä ohjeet ilmoittautumiseen ja tietoa opintojen suorittamisesta.
 • Perehdy myös avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin https://bit.ly/ilmoittautumisohjeet_ytol
 • Saat ilmoittautumisen perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
Completion mode:

Opintojakso suoritetaan yhteistyöoppilaitoksesta saatavan ohjeistuksen mukaisesti.

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://bit.ly/kayttajatunnus_jyu

Literature:

 

Comparing

Korppi has 4 corresponding courses available. You can compare courses.

[Limit information on study groups]

Kotiryhmä [group details and registration]