Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.1.5

Log in!
Jun/5/2023 12:21

ERIS337 Arvioinnin teoreettiset perusteet ja ulottuvuudet erit.kasvattajan työssä, 3 ECTS, Erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille [home page]

Department of Special Education

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
You cannot register for the course because the course has expired.
The registration deadline for this course passed 12.2.09 at 23:59.

General information

Home page: https://koppa.jyu.fi/kurssit/62503/folder_listing
Begins - ends: 16.2.09 - 25.5.09
Registration period: 30.9.08 at 0:00 - 12.2.09 at 23:59
Instructor(s): Erja Kautto-Knape (erja.k.kautto-knape@jyu.fi)
Matti Kuorelahti (matti.kuorelahti@jyu.fi)
Elina Oksanen (emooksaska@gmail.com)
Credits: 3 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: -; completion language(s): -
Registered: 62
Organisations:Department of Special Education (ERI), Erityispedagogiikka (ERI)
Current events:[Not translated.] OPINTJAKSOSSA EI OLE ENNAKKOTEHTÄVÄÄ.
Contents:[Not translated.] Opintojaksolla opiskelija syventää tietämystään erityiskasvatukseen ja – opetukseen liittyvästä arvioinnista. Opiskelija perehtyy arvioinnin taustalla oleviin erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin. Hän oppii myös ymmärtämään arvioinnin, arviointikäytänteiden ja -välineiden taustalla olevia oletuksia, niiden erilaisia sovellusmahdollisuuksia ja rajoituksia sekä soveltamaan arvioinnin tuottamaa tietoa omiin pedagogisiin ratkai-suihinsa.
Completion mode:[Not translated.] : Opintojakso koostuu ennakkotehtävästä (10t), kontaktiopetuksesta (16 t: sisältää luennot ja pienryhmä- sekä seminaarityöskentelyä 4 t) ja oppimistehtävästä (51 t: arvioinnin lähestymistapaan tai arviointiväli-neeseen perehtyminen ja tehtäväraportti).
Literature:[Not translated.] Kirjallisuus: 1) ARTIKKELIPAKETTI (ennakkotehtävää varten). 2) ARTIKKELIMATERIAALI (tarvittaessa ajankohtaista arvioinnista pienryhmätyöskentelyyn) Oheiskirjallisuus: HOLOPAINEN, P., IKONEN,O. & OJALA, T. 2001. Arviointi opetuksen ja oppimisen ohjausta tukevana toimintana. Tukea tarvitsevien opetuksen kehittäminen kunnissa ja oppilaitoksissa. Kehittyvä koulutus 1. Helsinki: Opetushallitus. TZURIEL, D. 2001. Dynamic assessment of young children. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers. SIMEONSSON, R.J. & ROSENTHAL, S.L. 2001. Psychological and de-velopmental assessment. New York: Guilford Press.

[Limit information on study groups]

Lecture [group details and registration]

Luento 1 [group details and registration]; registered 62, maximum 70
reg.time: 30.9.2008 00:00 - 12.2.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1C 26Mo2.2.200912:15-15:45Kautto-KnapeAloitusinfo ja arvioinnin etiikka.Tapahtuman tiedot
2YlistöKem18Mo16.2.200912:15-15:45Kuorelahtiyksilöllinen ja yhteisöllinen arviointi.Tapahtuman tiedot
3Ag Gamma9Mo23.2.200912:15-15:45-Sirkku Niemelä: Kliininen arviointiTapahtuman tiedot
4C 59Wed25.2.200912:15-15:45OksanenElina Oksanen: Dynaaminen arviointiTapahtuman tiedot

Valitse joko seminaari 1 tai seminaari 2 [group details and registration]

Seminaari 1 [group details and registration]; registered 30, maximum 35
reg.time: 30.9.2008 00:00 - 12.2.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1Viveca 54716Th16.4.200915:15-18:45Kautto-KnapeTapahtuman tiedot
Seminaari 2 [group details and registration]; registered 29, maximum 35
reg.time: 30.9.2008 00:00 - 12.2.2009 23:59
 LocationWeekDayDateAtSupervisorFurther informationURITapahtuman tiedot
1D 10917Th23.4.200914:15-17:45Kautto-KnapeTapahtuman tiedot