Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

15.7.0

Log in!
May/27/2020 11:46

ANTP023 History of Roman Architecture - SELF-STUDY EXAM, 2 ECTS, Kirjatenttinä. [home page]

Culture of the Ancient World

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
The course does not use Korppi for registration.

General information

Home page: https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/antiikki/ops2015-2017/copy_of_antiikinkulttuuriopetussuunnitelma-2015-2017#ANTP023%20Rooman%20topografia%20ja%20rakennushistoria%20%282%20op%29
Begins - ends: 1.8.09 - 31.7.20
Instructor(s): Tuija Jatakari (tuijatakari@luukku.com)
Raija Vainio (raija.s.vainio@jyu.fi)
Credits: 2 ECTS cr.
Languages: language(s) of instruction: -; completion language(s): -
Registered: 6
Organisations:Culture of the Ancient World (ANT)
Current events:[Not translated.] Tentaattori: Raija Vainio. Opintojakson voi suorittaa kirjatenttinä humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.
Modes of study:[Not translated.] Kirjatentti.
Literature:[Not translated.] Kirjallisuus: CLARIDGE, Rome: An Oxford archaeological guide (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai COARELLI, Roma (pääkohdittain; sovitaan kuulustelijan kanssa), tai STAMBAUGH, The ancient Roman city (luvut 1-14).

Comparing

Korppi has 2 corresponding courses available. You can compare courses.