Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:27

RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning, 4 op, e-tentti

Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kirjaudu sisään ilmoittautuaksesi.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 1.9.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 20.8.17 klo 0:00 - 31.5.20 klo 23:59
Opettaja(t): Tutkijatohtori Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Jaana Kolu (jaana.k.kolu@jyu.fi)
Laajuus: 4 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 70
Maksimi osallistujamäärä: 200
Sopii vielä: 130
Organisaatiot:Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Kirjatentti harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, itsensä johtamisen taitoa, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.
Osaamistavoitteet:Osaamistavoitteet: Kirjatentin suoritettuaan opiskelija
-on tutustunut toisen kielen oppimiseen liittyvään tutkimukseen ymmärtää ja osaa selittää siihen liittyvät perustavanlaatuiset teoreettiset käsitteet
-osaa käyttää ja soveltaa tietoja, käsitteitä ja reflektoida niitä muiden kurssien yhteydessä.
Esitiedot:perusopinnot
Suoritustavat:e-tentti
Kirjallisuus:
Kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
U. Tornberg (2005, kolmas painos) Språkdidaktik.
N. Abrahamsson (2009) Andraspråksinlärning.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Arvioidaan e-tentin perusteella