Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 13:25

FYSS9470 Erikoistyö, 10 op [kotisivu]

Fysiikan laitos

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.7.19 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/en/courses/216523
Alkaa - päättyy: 1.8.17 - 31.7.20
Ilmoittautumisaika: 1.6.17 klo 0:00 - 31.7.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.7.2020 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Sakari Juutinen (sakari.j.juutinen@jyu.fi)
Yliopistonopettaja Jussi Maunuksela (jussi.o.maunuksela@jyu.fi)
Laajuus: 10 op
Kielet: opetuskielet: suomi, English; suorituskielet: English, suomi
Ilmoittautuneita: 39
Organisaatiot:Fysiikan laitos (FYS), Fysiikka (FYS)
Ajankohtaista:

Erikoistyön ohjeistus löytyy osoitteesta https://koppa.jyu.fi/en/courses/216523/instructions

Erikoistyön raportin palautus osoitteessa https://koppa.jyu.fi/en/courses/216523. (Kurssin Koppa-sivulla olevan tehtävän palautus -linkin käyttö edellyttää kurssi-ilmoittautumista.)

Sisältö:Ohjattu kokeellinen tai teoreettinen harjoitustyö, joka voidaan suorittaa myös laitoksen ulkopuolella. Erikoistyö voi liittyä tulevaan pro gradu -tutkielmaan esimerkiksi pro gradussa käytettävän mittauksen suunnitteluun, ohjelmiston tekemiseen tai vaativamman teoreettisen tuloksen yksityiskohtaiseen johtamiseen. Se voi olla myös annettuun aiheeseen liittyvä kirjallisuusselvitys. Erikoistyön aiheita antavat fysiikan laitoksen opettajat. Erikoistyön aloittaminen ilmoitetaan ilmoittautumalla kurssiin Korpissa.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kertoa erikoistyön alalla tehtävästä tutkimuksesta ja siihen liittyvästä fysiikasta. Opiskelija osaa määritellä ja rajata tutkimusongelman annetun tehtävän ja siitä haetun tiedon pohjalta sekä soveltaa opinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista käytännön tilanteissa fysiikan ongelmien ratkaisemiseen. Hän osaa laatia tutkimuksesta selostuksen, joka antaa objektiivisesti ja luotettavasti vastauksen kysymyksiin: Mitä tehtiin? Miksi tehtiin? Miten tehtiin? Mitä tuloksia saatiin? Mitä tuloksista voidaan päätellä?
Esitiedot:Opiskelija on suorittanut fysiikasta perus- ja aineopinnot sekä tutkimustehtävän kannalta oleellisia sivuaineopintoja.
Ilmoittautuminen:

Opintojaksolla on jatkuva ilmoittautuminen eli kurssille ilmoittautuminen ja erikoistyön aloittaminen on mahdollista missä vaiheessa vuotta tahansa. Ennen kuin ilmoittaudut kurssille Korpissa, tutustu erikoistyön ohjeistukseen ja sovi erikoistyön aiheesta, aikataulusta ja ohjauksesta fysiikan laitoksen opettajan kanssa.

Suoritustavat:Harjoitustyö
Yhteystiedot:

Lisätietoja kurssista: Sakari Juutinen (huone FL 312, sakari.juutinen@jyu.fi) ja Jussi Maunuksela (huone FL 309, jussi.o.maunuksela@jyu.fi).

Lisätiedot:Ajankohta lukuvuoden aikana
Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää, että opiskelija on kirjoittanut ja palauttanut erikoistyöstä tieteellisen raportin tarkastettavaksi. Työn raportoinnin lisäksi arviointi kohdistuu opiskelijan tutkimuksen aikaiseen toimintaan ja siinä huomioidaan laajemmin toiminnan luonne ja laatu, kuten työhön liittyvän fysiikan hallinta, menetelmien ja välineiden hallinta, oma-aloitteisuus, aikataulun noudattaminen ja työn lopputulos.