Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.4.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
20.2.2020 00:13

RUOS113 Bedömning av svenska som andraspråk, 5 op

Ruotsin kieli (KLS)

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 13.1.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.
Tiedotus:
Kurssille ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisjärjestyksen mukaan. Lisätietoja jonotuksesta.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 14.1.19 - 3.5.19
Ilmoittautumisaika: 27.8.18 klo 12:00 - 13.1.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 3.6.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Tutkijatohtori Maria Kautonen (maria.e.e.kautonen@jyu.fi)
Laajuus: 5 op
Kielet: opetuskielet: svenska; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 16
Maksimi osallistujamäärä: 18 (Jonotuskäytännöstä johtuen kurssille voidaan ilmoittautua, vaikka maksimi osallistujamäärä ylittyisikin.);
Organisaatiot:Ruotsin kielen opintosuunta (Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta) (RUOOS), Ruotsin kieli (KLS) (RUO)
Sisältö:Opiskelija perehtyy kirjoitettujen ja suullisten tuotosten arviointiin eri arviointiasteikkojen avulla sekä palautteen antamiseen. Kurssilla harjoitetaan kirjallista ja suullista viestintätaitoa, palautteen antamisen taitoa, tietoteknisiä taitoja, tiedon hankinnan taitoa sekä ryhmätyötaitoja.
Osaamistavoitteet:Opintojakson suoritettuaan opiskelija
•pystyy määrittelemään tekstin tason annetun arviointiasteikon avulla
•pystyy määrittelemään puhutun tuotoksen tason annetun arviointiasteikon avulla
•osaa arvioida yleisimmin käytettyjen arviointivälineiden ja tehtävätyyppien toimivuutta esimerkiksi opettajan työn kannalta
•osaa tunnistaa oppijankielen ominaispiirteitä
•osaa antaa palautetta siitä, mitä kirjoittaja/puhuja jo osaa ja mitä hän voisi jatkossa tehdä parantaakseen kirjoitustaitoaan.
Esitiedot:Perusopinnot kokonaan ja aineopinnot pääosin.
Kirjallisuus:
Opintojakson kirjallisuus

ISBNTeoksen tiedot
A. Flyman Mattsson & G. Håkansson (2010) Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier.

Arviointi:
Arvosteluasteikko

0-5

Arviointiperusteet

Kurssiarvosana määräytyy kurssitentin perusteella.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Harjoitusryhmä [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

ryhmä 1 [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 16, minimi 5, maksimi 18
ilm.aika: 27.8.2018 12:00 - 13.1.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1X 3163ma14.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
2F 1054ma21.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
3F 1055ma28.1.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
4F 1056ma4.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
5F 1057ma11.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
6F 1058ma18.2.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
7D 20911ma11.3.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
8D 20912ma18.3.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
9D 20913ma25.3.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
10D 20914ma1.4.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
11D 20915ma8.4.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
12D 20918ma29.4.201912:15-13:45KautonenTapahtuman tiedot
13D 20920to16.5.201912:15-14:00KautonenOmtentamenTapahtuman tiedot