Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

15.7.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
27.5.2020 11:55

LYTS1013 Työssä oppiminen, 15 op, vuoden 2019 harjoittelijat [kotisivu]

Liikunnan yhteiskuntatieteet

Tiedotus:
Kurssille ei voida ilmoittautua, koska se on jo vanhennettu.
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 31.12.19 klo 23:59.
Ilmoittautumiseen vaaditaan opinto-oikeus. Et ole vielä kirjautunut sisään, joten oikeuttasi ilmoittautumiseen ei voida tarkistaa.

Yleisiä tietoja

Kotisivu: https://koppa.jyu.fi/kurssit/235130
Alkaa - päättyy: 1.1.19 - 31.12.19
Ilmoittautumisaika: 10.9.18 klo 0:00 - 31.12.19 klo 23:59
Ilmoittautuminen voidaan perua 31.12.2019 klo 00:00 mennessä.
Opettaja(t): Koulutussuunnittelija Minna Kettunen (minna.m.kettunen@jyu.fi)
Laajuus: 15 op
Kielet: opetuskielet: -; suorituskielet: -
Ilmoittautuneita: 28
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 2
Organisaatiot:Liikunnan yhteiskuntatieteet (LYT), Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaattiohjelma (LYTKA), Liikunnan yhteiskuntatieteiden maisteriohjelma (LYTMA)
Ajankohtaista:

Infoseminaariin osallistuminen on pakollista, jos aiot suorittaa pakollisen harjoittelun vuoden 2019 aikana! Valinnaista harjoittelua tekevät ilmoittautuvat kurssille LYTA015.

Vuonna 2018 harjoittelun suorittaneiden palauteseminaariin voit tulla kuuntelemaan kokemuksia eri harjoittelupaikoista ja -tehtävistä. Tähän palauteseminaariin osallistuminen on vapaaehtoista.

Kaikki harjoittelun materiaalit löytyvät kurssin Koppa-sivulta, mm. harjoittelutuen hakulomake, harjoittelusopimuksen täyttöohje ja loppuraporttiohje (Harjoitteluoppaassa). Harjoittelusopimus tehdään verkossa osoitteessa https://webapps.jyu.fi/thsl/.

Sisältö:

Ohjattu työssäoppimisjakso 3 kk (noin 150 h/kk) ja sen raportointi. Työssäoppimisjakson alussa omien oppimis- ja kehittymismahdollisuuksien kartoittaminen ja tavoitteiden asettaminen. Jakson lopussa toteutumisen arviointi.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on tutustunut liikunta-alan työkenttään julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla
- on analysoinut erilaisia liikunta-alan asiantuntijan työnkuvia
- on soveltanut koulutuksessa hankkimiaan tietoja ja osaamista käytännön työtehtävissä
- on syventänyt yleisiä ja tehtäväkohtaisia työelämätaitojaan
- kykenee analysoimaan omaa osaamistaan ja työmahdollisuuksiaan liikunta-alalla

Suoritustavat:

Osallistuminen seminaareihin (aloitus- ja palauteseminaarit yht. 4 h), vähintään 3 kuukauden mittainen työssäoppimisjakso ja sen raportointi.

Harjoittelun tulee lisäksi täyttää seuraavat ehdot:
1. Oppiaineen harjoittelusta vastaava työntekijä hyväksyy etukäteen harjoittelupaikan opiskelijan laatiman suunnitelman pohjalta.
2. Opiskelijalle on nimetty ohjaaja harjoittelupaikalla ja työtehtävät ovat sisällöltään liikunnan yhteiskuntatieteiden aihealueisiin sopivia.
3. Harjoittelusta tehdään kirjallinen harjoittelusopimus opiskelijan, työnantajan ja oppilaitoksen kesken. Opiskelija on työsuhteessa työnantajaan harjoittelujakson ajan, mikä edellyttää myös työsopimuksen tekemistä.

Kirjallisuus:

Harjoitteluopas: Työssä oppiminen osana liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutusta. 2018. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. Saatavissa oppiaineen www-sivuilta https://www.jyu.fi/sport/fi/liikunnan-yhteiskuntatieteet/harjoittelu/ohjeet

Lisätiedot:

Työssäoppimisjakson suositeltu suoritusajankohta on opintojen loppuvaiheessa, kun pro gradu –tutkielma on jätetty esitarkastukseen.

Arviointi:

Hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suorittaminen edellyttää: Osallistuminen työssäoppimisjaksolle, harjoittelusopimuksen tekeminen ja palauttaminen tiedekuntaan, loppuraportti annettujen ohjeiden mukaisesti.

[Tiivistä opetusryhmien aika- ja paikkatiedot]

Seminaari [ryhmien tarkat tiedot ja ilmoittautuminen]

Seminaari [ryhmätiedot ja ilmoittautuminen]; ilmoittautuneita 28, maksimi 30
ilm.aika: 10.9.2018 00:00 - 31.12.2019 23:59
 PaikkaViikkoPäiväPvmKloOhjaajaLisätietojaURITapahtuman tiedot
1L 206A44to1.11.201814:15-16:00KettunenHarjoitteluinfo, pakollinen!Tapahtuman tiedot
2-45ke7.11.201814:15-16:00KettunenPalauteseminaari v.2018 harjoittelussa olleille, L346Tapahtuman tiedot