Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.1.5

Kirjaudu sisään järjestelmään!
8.2.2023 23:22

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op, seutuyhteistyö, JY:n avoin yliopisto

Kasvatustiede (avoin yo)

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 8.9.22 klo 23:59.

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 23.8.22 - 31.8.23
Ilmoittautumisaika: 1.8.22 klo 0:00 - 8.9.22 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 23.8.22 - 31.8.23
Laajuus: 25 op
Ilmoittautuneita: 19
Organisaatiot:Kasvatustiede (avoin yo) (AVOKAS)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

HUOM! Kasvatustieteen perusopintojen seuturyhmän ohjaus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa: https://jyufi.zoom.us/j/68087308208.
Sitova ilmoittautuminen Keski-Suomen alueen kasvatustieteen perusopintojen opintoryhmään su 14.8.2022 mennessä. Ryhmän käynnistyminen on varmistunut, ilmoittautumisaikaa on jatkettu to 8.9.2022 saakka. 

Opintokokonaisuuden yhteishinta 375€. Perusopintokokonaisuus käynnistetään, mikäli ilmoittautuneita on vähintään 15 henkilöä. Ryhmän käynnistymisen varmistuminen ja tarkemmat tiedot ilmoittautuneille lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Osallistumalla opintoryhmään suoritat kasvatustieteen perusopintoja muiden avoimen yliopiston opiskelijoiden kanssa yhdessä samoilla kursseilla. Lisäksi saat oman kotiryhmäsi ja ryhmälle nimetyn ohjaavan opettajan tuen koko opintojesi ajalle. Opintoryhmän opiskelijoille järjestetään myös omat orientaatiotilaisuudet ennen jokaisen opintojakson alkua, jossa avataan tulevan opintojakson keskeisiä käsitteitä, suoritustapoja sekä annetaan vinkkejä sujuvaan opiskeluun. Opintosi on myös ajoitettu valmiiksi siten, että voit suorittaa ne sujuvasti ja jouhevasti työmäärän jakautuen tasaisesti koko opintojen ajalle.  

Ilmoittautuessasi sitoudut kasvatustieteen perusopintojen Keski-Suomen opintoryhmään, sen aikatauluun sekä suoritustapoihin. Opintoryhmään liittyvät orientaatiotilaisuudet sekä ryhmän muut ohjaustapaamiset pidetään verkossa (Zoom).

Orientaatiotilaisuus opintojen aloittamisesta pidetään ti 23.8. klo 17.30–19.00 etänä Zoomissa.
Kasvatustieteen yleinen oppiaineinfo ke 7.9.2022 klo 17–18 etänä Zoomissa.

 

Keski-Suomen opintoryhmän alustava aikataulu, muutokset ovat mahdollisia:  

SYYSLUKUKAUSI 2022

KTKP012 Oppiminen ja ohjaus, osa 2, 3 op:
Opintojakso suoritetaan verkkokurssina Moodlessa 12.9.-7.10.2022.  
ke 31.8.2022 klo 17.30–19.00 (Zoom) Opintoryhmän oma orientaatio verkkokurssille (yliopistonopettaja Minna Oikari)

KTKP011 Oppiminen ja ohjaus, osa 1, 2 op:
Kirjallinen oppimistehtävä 
Deadline oppimistehtävän palautukseen: 7.11.2022 
ke 28.9.2022 klo 17.30–19.00 (Zoom) Opintoryhmän oma orientaatio opintojaksolle (yliopistonopettaja Anna Leino)  

KTKP022 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 2, 2 op:
Kirjallinen oppimistehtävä
Deadline oppimistehtävän palautukseen: 31.12.2022. 
ti 11.10.2022 klo 17.30–19.00 (Zoom) Opintoryhmän oma orientaatio opintojaksolle (yliopistonopettaja Anna Leino) 

KTKP021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos, osa 1, 3 op:
Opintojakso suoritetaan verkkokurssina Moodlessa 14.11.2022-9.12.2022. 
ke 26.10.2022 klo 17.30-19.00 (Zoom) Opintoryhmän oma orientaatio opintojaksolle (yliopistonopettaja Maija Riitaoja) 

KTKP030 Osaaminen ja asiantuntijuus, 5 op:
Verkkotentti 
Verkkotenttipäivät 26.1.2023 tai 23.2.2023(uusinta), 20.4.2023 tai 16.5.(uusinta)  
ti 13.12.2022 klo 17.30–19.00 (Zoom) Opintoryhmän oma orientaatio opintojaksolle (yliopistonopettaja Sari Hämäläinen) 

 

KEVÄTLUKUKAUSI 2023

KTKP040 Tieteellinen tieto ja ajattelu, 5 op:
Kirjallinen oppimistehtävä
Deadline oppimistehtävän palautukseen: 15.4.2023
ti 17.1.2023 klo 17.30–19.00 (Zoom) Opintoryhmän oma orientaatio opintojaksolle (yliopistonopettaja Minna Nykopp)

KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5 op:
Opintojakso suoritetaan verkkokurssina Moodlessa 20.2.2023-24.3.2023. 
ti 7.22023 klo 17.30–19.00 (Zoom) Opintoryhmän oma orientaatio opintojaksolle (yliopistonopettaja Anna Leino) 

Sisältö:

Kasvatustieteen opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat työskennellä ihmisten parissa, ohjata, opettaa ja tuntea oppimisen monisyisiä ilmiöitä. Opinnoista saat eväitä ammatillisuuden, asiantuntijuuden ja akateemisten opiskelutaitojen kehittämiseen.

Ilmiölähtöisissä, monipuolisia näkökulmia avaavissa opinnoissa lähtökohtanasi ovat todellisen maailman kasvatustieteelliset ilmiöt, kuten ihmisten oppiminen, kehittyminen sekä yksilöiden välinen kommunikaatio, joiden ymmärryksestä on hyötyä elämän eri osa-alueilla.

Osaamistavoitteet:

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:
• hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista
• tunnistaa kokemuksiaan, käsityksiään, tunteitaan ja toimintatapojaan vuorovaikutuksessa
• osaa tarkastella asiantuntijuuden rakentumista kasvatusalalla
• osaa jäsentää kasvatusalan ilmiöitä tieteellisesti

Opintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit