Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
5.3.2024 16:51

TTIA1002 Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu, 6 op, Verkkokurssi, JY:n avoin yliopisto

Avoin yliopisto

Tiedotus:
Kurssin ilmoittautumisaika päättyi 11.12.23 klo 23:59.

Maksutiedot

Opintomaksu: 90.00 euroa
Maksuerät: 1 tasaerä

Yleisiä tietoja

Alkaa - päättyy: 16.10.23 - 15.4.24
Ilmoittautumisaika: 26.8.23 klo 0:00 - 11.12.23 klo 23:59
Opinto-oikeuden voimassaoloaika: 16.10.23 - 15.4.24
Opettaja(t): Heli Tyrväinen (heli.h.tyrvainen@jyu.fi)
Laajuus: 6 op
Ilmoittautuneita: 23
Maksimi osallistujamäärä: 30
Sopii vielä: 7
Organisaatiot:Avoin yliopisto (AYO), Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla (avoin yo) (AVOHJOSTE), Terveystieteet (avoin yo) (AVOTTI)
Opetuksen järjestäjät:JY:n avoin yliopisto
Ajankohtaista:

Opintojakso tullaan toteuttamaan suunnitellusti! Tervetuloa mukaan!

Sisältö:

Terveyskäyttäytymisen muutos
Intervention suunnittelumalli
Kohderyhmän segmentointi ja osallistaminen suunnitteluun
Tarveanalyysi, tavoitteiden asettaminen, interventiotoimien suunnittelu
Prosessi- ja tulosarviointi

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata terveyskäyttäytymisen muutosvaiheita ja -mekanismeja tunnistamalla erilaisia muutosta välittäviä tekijöitä
 • osaa hyödyntää terveyskäyttäytymisen muutosta koskevaa tietoa kohderyhmän segmentoinnissa
 • osaa laatia tarveanalyysin ja asettaa sen pohjalta mitattavat tavoitteet sekä suunnitella perustellut intervention toimenpiteet
 • tuntee prosessi- ja tulosarvioinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä intervention arviointisuunnitelmassa
 • ymmärtää kohderyhmän osallistamisen tärkeyden ja osaa hyödyntää suunnittelussa kohderyhmän osallistamisen menetelmiä
 • tuntee terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelun periaatteita ja malleja sekä osaa hyödyntää niitä intervention suunnittelussa 
Ilmoittautuminen:
 • Perehdy ennen ilmoittautumista avoimen yliopiston ilmoittautumisohjeisiin ja –ehtoihin https://bit.ly/ilmoittautumisohje_avoin
 • Ilmoittautuminen on sitova.
 • Saat ilmoittautumisesi perusteella sisällöllisesti ja ajallisesti rajatun suoritusoikeuden.
 • Opinnoista peritään opintomaksu, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää opintomaksuista https://bit.ly/opintomaksut_avoin
 • Jos avoin yliopisto joutuu perumaan opinnot esimerkiksi liian pienen ryhmäkoon vuoksi, opiskelijalle tarjotaan ensisijaisesti suoritusoikeuden siirtämistä toiseen suoritustapaan. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijalle hyvitetään koko opintomaksu. 
Suoritustavat:

Terveyden edistämisessä on tärkeä ymmärtää terveyskäyttäytymistä ja sen muutoksen vaiheita- ja mekanismeja, jotta muutosta voidaan tukea. Tällä kurssilla vahvistat osaamistasi terveyskäyttäytymisen muutosta tavoittelevien perusteltujen, kohdennettujen ja osallistavien interventioiden suunnittelemisessa ja arvioinnissa.

Opintojakso aloitetaan verkossa 16.10. kirjallisuuteen liittyvällä itsenäisellä oppimistehtävällä. Kurssin Moodle-sivut aukeavat 16.10.

Luento ja työpaja Zoom-yhteydellä ke 29.11.2023 klo 17.30-20.30.

Zoom tapaamisen jälkeen jatketaan työskentelyä pienryhmissä. Oppimistehtävänä suunnitellaan pienryhmissä terveyskäyttäytymisen muutosinterventio hyödyntäen suunnittelumalleja. Pienryhmän työtä tuetaan ohjaustapaamisilla. Lopuksi ryhmät kokoontuvat esittelemään suunnitelmat verkkoseminaariin ke 14.2.2024 klo 17.00-20.00.

 

Katso opiskeluohjeet Moodlesta https://moodle.jyu.fi/ 

Moodleen kirjaudutaan Jyväskylän yliopiston tietojärjestelmien käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka saat käyttöösi ilmoittautuessasi opintoihin. Lisätietoa käyttäjätunnuksesta https://r.jyu.fi/EVH.

 

Kirjallisuus:

Hilliard et al. (2018). The Handbook of Health Behavior Change. Springer Publishing Company; 5 edition (574 s) (soveltuvin osin)

Yhteystiedot:

Opiskelun palvelupiste
help.jyu.fi
 029 441 8080

Avainsanat:

Terveyskäyttäytymisen muutosinterventioiden suunnittelu