Functions in Korppi Korppi

16.1.7

Log in!
Sep/25/2023 07:11

ERIS337 Arvioinnin teoreettiset perusteet ja ulottuvuudet erit.kasvattajan työssä, 3 ECTS, Erityispedagogiikan pääaineopiskelijoille [home page]

General course information | Participating in events

Log in to register.

Study groups

 GroupNext meeting LocationSupervisor
Lecture (You have not registered)
Valitse joko seminaari 1 tai seminaari 2 (You have not registered)

Registration for groups

Valitse joko seminaari 1 tai seminaari 2

GroupNext meeting 
Seminaari 1 (No more meetings)  
Seminaari 2 (No more meetings)