Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.11.1

Kirjaudu sisään järjestelmään!
24.5.2019 17:23

Yliopiston tentit Avoimen yo:n tentit Avoimen yo:n yt-oppilaitosten tentit

Yliopiston tiedekuntien, ainelaitosten ja kielikeskuksen tenttien haku ja tentteihin ilmoittautuminen

Tenttejä voit hakea joko oppiaineen, kurssin nimen tai koodin tai aikavälin perusteella.

Valitse tiedekunta, laitos tai oppiaine,
jonka tenttejä haet (ei pakollinen):
Anna hakemasi tentin (kurssin)
nimen tai koodin alkuosa:
Aikaväli: Valitse päivämäärä - Valitse päivämäärä
tai

Näytetään hakutulokset 1 - 22 / 22

09.06.2017 12:00 Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Koodi Opintojakso Tentaattori Lisätiedot
KTKP050 Vuorovaikutus ja yhteistyö Hautala Paula, Manninen Piia tenttisalit: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti

09.06.2017 12:00 Kognitiotiede (TKO)

Koodi Opintojakso Tentaattori Lisätiedot
KOGS535 Kognitiotieteen klassiset diskurssit Kujala Tuomo kirjatentti

09.06.2017 12:00 Psykologia (PSY)

Koodi Opintojakso Tentaattori Lisätiedot
PSYP110 Kehityspsykologia I Sorkkila Matilda Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYP120 Neuropsykologia I: Kognitiivisen neurotieteen ja neuropsykologian perusteet Kaartinen Jukka Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYP130 Persoonallisuuspsykologia I Nurmi Jari-Erik Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYP140 Kliininen psykologia I: Terveyden ja mielenterveyden psykologia Laitila Aarno Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYP201 Psykologian tutkimusmenetelmät I Lohvansuu Kaisa, Wikgren Jan Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYA110 Kehityspsykologia II Ahonen Timo, Aunola Kaisa, Kiuru Noona Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYA120 Neuropsykologia II Penttonen Markku Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYA170 Kognitiivinen psykologia ja neurotiede Wikgren Jan Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYA130 Persoonallisuuspsykologia II Feldt Taru, Salmela-Aro Katariina Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYA140 Kliininen psykologia II Lappalainen Raimo, Räsänen Panajiota Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYA180 Geropsykologia Suutama Timo Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYA220 Maturiteetti - Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYS340 Kuntoutus ja neuvonta psykologin työmenetelminä Ahonen Timo, Räsänen Panajiota Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.

09.06.2017 12:00 Psykologian laitos

Koodi Opintojakso Tentaattori Lisätiedot
PSYA151 Työ- ja organisaatiopsykologia II - Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYA203 Psykologian tutkimusmenetelmät II: Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät Holma Juha, Päivinen Helena Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYS112 Kehityspsykologia III A Aunola Kaisa Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYS113 Kehityspsykologia III B Feldt Taru, Suutama Timo Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYS122 Neuropsykologia III A: Kliininen neurotiede ja neuropsykologia Astikainen Piia Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYS133 Persoonallisuuspsykologia III B Nurmi Jari-Erik, Salmela-Aro Katariina Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
PSYS153 Työ- ja organisaatiopsykologia III B Mauno Saija Tarkista tenttisali: https://www.jyu.fi/edupsy/fi/opiskelu/opiskeluohjeet/pikaohjeet/tentti / Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan yleinen tenttipäivä. MUISTA ilmoittaa tenttikirjat/maturiteetin tentaattori/salin vaihto/tentaattori, jos on useampia tentaattoreita opintojaksossa.
[Näytä tenttihaun vinkit]