Yleistä Kysymyksiä ja vastauksia Historia Tekniikka

Korppi-järjestelmän kehitys ja kehityksessä mukana olleet henkilöt

1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kurki Kotka Korppi
Kolibri
Koppelo
Kiuru
Kottarainen
Käki
Koskikara
Raven
Kuikka
Kyyhky
Kaakkuri
Kuovi Kiiruna Kakapo
Koskelo
[Kurki-kuva]

Kurki keväällä 1998

Kurki-kurssikirjanpitojärjestelmä toteutettiin tietotekniikan cum laude -työprojektina keväällä 1998 silloiselle matematiikan laitokselle (josta tietotekniikan laitos eriytyi syksyllä 1998 uuteen informaatioteknologian tiedekuntaan). Projektiryhmän muodostivat Pauli Kujala, Riku Nykänen ja Niina Riikonen (nyk. Hämäläinen). Ryhmän työ alkoi x.1.1998 ja päättyi x.6.1998.

Kurki-sovellusta jatkokehitti Pauli Kujala kesästä 1998 alkaen tietotekniikan harjoitteluna ja erikoistyönä sekä palkattuna työntekijänä.

[Kotka-projektilogo]

Kotka syksyllä 2000

Kotka-projekti aloitti seuraajan kehittämisen Kurki-järjestelmälle. Järjestelmässä esiintyneiden käytettävyysongelmien ja toteutustekniikan takia sitä ei kannattanut enää laajentaa - siispä päätettiin toteuttaa alusta lähtien uudelleen suunniteltu järjestelmä, jonka laajennettavuus ja käytettävyys olisivat parempaa tasoa sekä toteutustekniikat ja -alusta standardeja ja yleisesti käytettyjä.

Kotka-projekti keskittyi pääasiallisesti tietokannan rakenteen suunnitteluun ja toteutukseen. Projektiryhmä myös kartoitti ja testasi sopivia toteutustekniikoita, tietokanta- ja WWW-palvelimia sekä ohjelmointikieliä. Ryhmä toteutti henkilötietomoduulin järjestelmään. Ryhmän muodostivat Ismo Horppu, Markku Mielityinen ja Markku Vire. Ryhmän työ alkoi 14.9.2000 ja päättyi 22.1.2001.

[Korppi-projektilogo]

Korppi keväällä 2001

Korppi-projekti jatkoi syksyllä 2000 aloittaneen Kotka-projektin työtä kehittämällä järjestelmään kurssikirjanpito-osion. Tietokannan rakenteen oli Kotka-projekti määritellyt kohtuullisen toimivaksi, mutta rakennetta jouduttiin muokkaamaan jonkin verran. Projekti määritteli, suunnitteli ja toteutti WWW-käyttöliittymät opiskelijoille, opettajille ja ylläpitäjälle. Käyttöliittymät toteutettiin prototyyppiasteelle sovellusarkkitehtuurin ja perustekniikoiden osalta. Korppi-sovellus korvaa käytössä olleen Kurki-järjestelmän täysin. Ryhmään kuuluivat Minna Lesonen, Hannu Pekkanen, Tuukka Tawast ja Heikki Uuksulainen. Ryhmää auttoi Päivi Kaijula, jonka panos oli visuaalisen suunnittelun osalta huomattava. Työ alkoi 23.1.2001 ja päättyi 10.7.2001.

Kesä ja syksy 2001

Korppi-sovellusta on jatkokehitetty kesästä 2001 asti havaittujen puutteiden ja saadun palautteen pohjalta. Kesän 2001 ryhmä viimeisteli ulkoasua ja kehitti järjestelmän testiversioasteelle. Ryhmän muodostivat Tuukka Tawast ja Heikki Uuksulainen. Ryhmän työ alkoi 28.5.2001 ja päättyi 7.9.2001.

Korppi-sovellusta on kehitetty ja kehitetään edelleen. Halko-työprojektissa mukana ollut Kirsi Koponen liittyi kehitysryhmään mukaan. Halko-projekti kehitti tietokantaa yhdessä Korppi-projektin kanssa keväällä 2001.

Merja Ruuska (TKTL) ja Henni Palomäki (TKTL) tekivät käytettävyystutkimusta Korppi-järjestelmästä syksyllä 2001. Heidän työnsä kautta järjestelmän käytettävyys parani edelleen.

[Kolibri-projektilogo]

Kolibri syksyllä 2001

Kolibri-projekti jatkoi syksyllä 2001 järjestelmän kehittämistä lisäten päivyrisovelluksen. Sovellus sisältää mahdollisuuden sekä henkilö- että ryhmäkohtaisten kalenterien hallintaan. Ryhmän muodostivat Mia Jaakkola, Sanna Juutinen, Matti Lupari ja Mikko Nieminen. Työ alkoi 14.9.2001 ja päättyi 11.3.2002.

[Koppelo-projektilogo]

Koppelo keväällä 2002

Koppelo-projekti jatkoi keväällä 2002 järjestelmän laajentamista lisäten opinnäyteosion. Ryhmä toteutti järjestelmään opinnäytteiden hallintasovelluksen, jonka avulla voidaan hallita opinnäytteiden vaiheita aiheen esittämisestä ohjaustapahtumien kautta aina opinnäytteen arvosteluun ja niiden raportointiin saakka. Ryhmän muodostivat Minna Hillebrand, Markus Silván, Antti Vanhanen ja Marko Ylitalo. Työ alkoi 23.1.2002 ja päättyi 27.6.2002.

Järjestelmän jatkokehitystä kesällä 2002

Järjestelmää on jatkokehitetty kesällä 2002 neljän työntekijän voimin. Tiimissä mukana ovat Minna Hillebrand, Kirsi Koponen, Pauli Kujala ja Heikki Uuksulainen.

Järjestelmän jatkokehitystä syksyllä 2002

Kirsi Koponen ja Pauli Kujala jatkoivat työtä syksyllä 2002.

[Kiuru-projektilogo]

Kiuru syksyllä 2002

Kiuru-projekti jatkoi syksyllä 2002 järjestelmän laajentamista lisäten WWW-pohjaisen salivaraussovelluksen. Projektin työhön sisältyi myös rajapinnan määrittely ja toteuttaminen ulkopuoliseen salivarausjärjestelmään salivarausten synkronointia varten. Ryhmän muodostivat Toni Hilpinen, Marko Koivuniemi, Jussi Mäkinen ja Miika Nurminen. Työ alkoi 13.9.2002 ja päättyi 4.2.2003.

Järjestelmän jatkokehitystä keväällä 2003

Minna Hillebrand, Kirsi Koponen ja Pauli Kujala jatkoivat työtä keväällä 2003. Lisäksi erikoistyönään Kiuru-projektin tuottamaa sovellusta jatkoivat Kiuru-projektiryhmän jäsenet.

[Kottarainen-projektilogo]

Kottarainen keväällä 2003

Kottarainen-projekti toteutti WWW-pohjaisen kyselyjen laatimis- ja hallintasovelluksen prototyypin Jyväskylän yliopistolle. Sovelluksen osia ovat kyselyiden luominen WWW-ympäristöön, vastausten hallinta sekä vastausten selailu. Projektiryhmään kuuluivat tietotekniikan opiskelijat Sampsa Lintunen, Tiina Pöyhönen, Teemu Vähä-Ruka ja Timo Ylönen. Työ alkoi 31.1.2003 ja päättyi 3.7.2003.

Järjestelmän jatkokehitystä kesällä 2003

Minna Hillebrand, Kirsi Koponen ja Pauli Kujala jatkoivat työtä kesällä 2003. Heikki Uuksulainen toteutti järjestelmään avoimen yliopiston tarpeisiin mm. opintokokonaisuudet ja kurssien maksutiedot. Kiuru-projektin ja erikoistyön tuottamaa sovellusta jatkoi Jussi Mäkinen. Miika Nurminen käsitteli TIE355-kurssin tenttivastauksessaan Kiuru-sovellusta ja Korppi-järjestelmää. Tiina Pöyhönen, Teemu Vähä-Ruka ja Timo Ylönen jatkokehittivät Kottarainen-projektin tuottamaa sovellusta.

Järjestelmän jatkokehitystä syksyllä 2003

Minna Hillebrand, Kirsi Koponen ja Pauli Kujala jatkoivat työtä syksyllä 2004. Jussi Mäkinen jatkoi salivarausosan ja Tiina Pöyhönen kyselysovelluksen kehittämistä.

[Käki-projektilogo]

Käki syksyllä 2003

Käki-projekti suunnitteli WWW-pohjaisen henkilökohtaisten opintosuunnitelmien (HOPS) laadinta-, seuranta- ja raportointisovelluksen Korppi-järjestelmään. Projekti toteutti sovelluksesta sihteerin käyttöliittymän, jolla voidaan koostaa Korppi-järjestelmässä olevista kursseista opintokokonaisuuksia ja opintokokonaisuuksista tutkinto-ohjelmia opiskelijoiden opiskelusuunnitelmien pohjaksi. Projektiryhmään kuuluivat tietotekniikan opiskelijat Sami Huttunen, Tatu Lamminmäki, Juha Lappi ja Eija Pelkkikangas. Työ alkoi 15.9.2003 ja päättyi 9.1.2004.

[Koskikara-projektilogo]

Koskikara syksyllä 2003

Koskikara-projekti jatkoi kyselyosan kehittämistä liittämällä siihen kyselypankin ja vastausten analysointityökalun. Tämä mahdollistaa myös vanhojen kyselyiden hakemisen pankista, ja niiden uudelleenkäyttämisen erikseen tai useamman kyselyn yhdistelmänä. Projektiryhmään kuuluivat tietotekniikan opiskelijat Harri Pölkki, Ville Laitila, Aapo Mäkinen ja Pekka Moisio. Työ alkoi 25.9.2003 ja päättyi 29.1.2004.

[Raven-projektilogo]

Raven syksyllä 2003 - keväällä 2004

Raven-projekti tutki Korppi-järjestelmän käytettävyyttä opettaja- ja hallintokäyttöliittymissä. Ryhmän muodostivat Eeva-Leena Jokela, Jukka Lampinen, Tero Lehmonen, Arto Ojala ja Sanna Puroharju. Työ alkoi syksyllä 2003 ja päättyi 19.3.2004.

Järjestelmän jatkokehitystä keväällä 2004

Minna Hillebrand, Kirsi Koponen ja Pauli Kujala jatkoivat työtä syksyllä 2004. Jussi Mäkinen ja Teemu Vähä-Ruka jatkoivat salivarausosan kehittämistä. Tiina Pöyhönen toteutti humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijoille opintoihin ilmoittautumispalvelun.

[Kuikka-projektilogo]

Kuikka keväällä 2004

Kuikka-projekti jatkoi keväällä 2004 Käki-projektin aloittamaa opinnäyteosiota. Ryhmä toteutti käyttöliittymän opiskelijan HOPSien laadintaan. Ryhmän muodostivat Salla Kalermo, Sami Kosonen, Lauri Pohjola ja Antti Tourunen. Työ alkoi 28.1.2004 ja päättyi 16.6.2004.

[Kyyhky-projektilogo]

Kyyhky keväällä 2004

Kyyhky-projekti jatkoi keväällä 2004 järjestelmän kehittämistä lisäten Korppiin kalenterin synkronointirajapinnan. Rajapinnan avulla pystytään synkronoimaan kalenteritapahtumia Korppi-järjestelmän kalenteriosion sekä erilaisten mikrojen, matkapuhelimien, taskumikrojen ja muiden kämmenlaitteiden kalenterien kesken. Ryhmän muodostivat Timo Aarniovuori, Teija Alasalmi, Jaakko Hyvärinen ja Maunu Tuomainen. Työ alkoi 28.1.2004 ja päättyi 5.7.2004.

Järjestelmän jatkokehitystä kesällä 2004

Minna Hillebrand, Kirsi Koponen, Pauli Kujala ja Teemu Vähä-Ruka jatkoivat työtä kesällä 2004. Lisäksi Tiina Pöyhönen jatkoi JOPS-ilmoittautumisen ja Jaakko Hyvärinen jatkoi kalenterien synkronoinnin kehittämistä. Salla Kalermo, Sami Kosonen, Lauri Pohjola ja Antti Tourunen jatkoivat eHOPS-osan täydentämistä opiskelijan näkökulmasta. Laura Jurvanen tutki pro gradu -työssään Korppi-järjestelmän käytettävyyttä ja työn ohessa uudisti Korpin käyttöohjeet.

[Kaakkuri-projektilogo]

Kaakkuri keväällä 2005

Kaakkuri-projekti toteutti Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitokselle prototyypin sovelluksesta, jonka avulla voidaan laatia lukukauden luentolukujärjestys. Lukujärjestyksen laatimiseksi täytyy ottaa huomioon useita rajoitteita, jotka hankaloittavat suunnittelutyötä. Toteutetun sovelluksen on tarkoitus helpottaa tätä suunnittelutyötä. Sovellus myös mahdollistaisi salivarausten tekemisen suoraan Korppi-järjestelmään, mutta tätä ei projektin puitteissa ehditty toteuttaa. Ryhmän muodostivat Petteri Kela, Antti Pokela, Santtu Salmi ja Matti Suomalainen. Työ alkoi x.9.2004 ja päättyi x.2.2005.

Järjestelmän jatkokehitystä syksyllä 2004

Minna Hillebrand, Jaakko Hyvärinen, Kirsi Koponen, Pauli Kujala ja Tiina Pöyhönen jatkoivat työtä syksyllä 2004. Lisäksi Maunu Tuomainen liittyi sali-osan kehittäjäjoukkoon. Salla Kalermo ja Sami Kosonen jatkoivat eHOPS-osan täydentämistä opiskelijan ja ohjaajan näkökulmasta.

Järjestelmän jatkokehitystä keväällä 2005

Minna Hillebrand, Kirsi Koponen, Pauli Kujala, Tiina Pöyhönen ja Maunu Tuomainen jatkoivat työtä keväällä 2005. Salla Kalermo ja Sami Kosonen jatkoivat eHOPS-osan täydentämistä.

Matti Suomalainen jatkoi Kaakkuri-sovelluksen kehittämistä erikoistyönään keväällä 2005. Mainittakoon, että Agoran salivaraukset suunniteltiin toukokuussa 2005 Kaakkuri-sovelluksen avulla, jonka jälkeen ne siirrettiin käsin Korppiin yhtenä kokonaisuutena. Lopuksi näille suunnitelluille luennoille tehtiin salivaraukset koko lukuvuoden 2005-2006 ajalle.

Kesällä 2005 Kaakkuri-sovellusta jatkokehitti Petteri Kela.

Järjestelmän jatkokehitystä syksyllä 2005 ja keväällä 2006

Minna Hillebrand, Kirsi Koponen, Pauli Kujala, Salla Kalermo, Tiina Pöyhönen ja Maunu Tuomainen jatkoivat työtä syksyllä 2005 ja keväällä 2006. Panu Suominen jatkoi synkronoinnin kehittämistä.

[Kuovi]

Kuovi syksyllä 2005

Kuovi-projekti jatkoi Korppi-järjestelmän kehittämistä mobiililaitteille. Projekti suunnitteli ja toteutti korpin keskeisimpien toimintojen (kurssi- ja tentti-ilmoittautumiset, kalenteri) muuntamisen matkapuhelimissa paremmin toimiviksi. Projektiryhmän muodostivat Antti Hedlund, Juho Kortelainen, Jaana Ojala ja Juhana Pikki. Työ alkoi 19.9.2005 ja päättyi 10.2.2006.

[Kiiruna]

Kiiruna keväällä 2006

Kiiruna-projekti toteutti karttarajapinnan Korppi-järjestelmän päälle. Rajapinnan avulla pystytään selvittämään esim. tilojen sijainti, siisteys ja käytettävyys. Tiedot kerätään Korppi-järjestelmän kyselyjen avulla, joista voidaan tehdä erilaisia raportteja, kuten erilaiset diagrammit, tekstit ja kuvat tiloista. Projektin tilaajana toimi Tilapalvelut. Projektiryhmän muodostivat Heikki Häyhä, Ari Perälä, Mikko Ruuskanen ja Santtu Syrjälä. Työ alkoi 31.1.2006 ja päättyi 7.6.2006.

Järjestelmän jatkokehitystä kesällä ja syksyllä 2006

Minna Hillebrand, Kirsi Koponen, Pauli Kujala, Salla Kalermo, Tiina Pöyhönen ja Maunu Tuomainen jatkoivat työtä kesällä sekä syksyllä 2006. Panu Suominen jatkoi synkronoinnin kehittämistä. Juho Kortelainen kehitti mobiilikorppia sovellusprojektin jälkeen toukokuusta 2006 vuoden loppuun. Santtu Syrjälä jatkoi siviilipalvelusmiehenä karttarajapinnan työstämistä sovellusprojektin jälkeen.

Järjestelmän jatkokehitystä keväällä ja kesällä 2007

Korpin taustajoukoista menetettiin keväällä arvokas resurssi, kun Minna Hillebrand päätti siirtyä muiden haasteiden pariin. Kirsi Koponen, Pauli Kujala, Salla Kalermo, Tiina Pöyhönen ja Maunu Tuomainen jatkoivat järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä keväällä ja kesällä 2007. Santtu Syrjälä jatkoi karttarajapinnan työstämistä. Panu Suominen jatkoi synkronoinnin kehittämistä keväällä 2007 sekä kehitti Korppiin ryhmäpalvelinta kesän 2007 ajan.

Kakapo keväällä 2007

Kakapo-projekti toteutti Jyväskylän yliopiston tietohallintokeskukselle Plone-sisällönhallintajärjestelmään sovelluksen. Kehitetty sovellus generoi yliopiston WWW-sivuille kurssikohtaisia sivukokonaisuuksia Korpista saatavien ryhmä- ja kurssitietojen perusteella. Projektiryhmän muodostivat Anssi Pannula, Ilmari Repo, Ari Roponen ja Tero Roponen Työ alkoi x.1.2007 ja päättyi x.x.2007.

Järjestelmän jatkokehitystä syksyllä 2007

Kirsi Koponen, Pauli Kujala, Salla Kalermo, Tiina Pöyhönen ja Maunu Tuomainen jatkoivat järjestelmän ylläpitoa ja kehittämistä syksyllä 2007.

[Koskelo]

Koskelo syksyllä 2007

Koskelo-projekti suunnitteli ja toteutti Korppi-järjestelmän uudistetun käyttöliittymän kurssien opetusryhmien ja -tapahtumien hallintaan. Lisäksi projekti kehitti Korpin käyttöliittymän navigaatioalueessa sijaitsevan pikkukalenterin toimintaa. Projekti kehitti edellä mainittujen näkymien käytettävyyttä mm. AJAX-tekniikkaa hyödyntämällä. Projektin tilaajana toimi Tietohallintokeskus. Projektiryhmän muodostivat Perttu Lähdesmäki, Harri Pitkänen, Atte Pulkkis ja Irene Venäläinen. Työ alkoi 12.9.2007 ja päättyi 5.9.2008.

Järjestelmän jatkokehitystä keväällä 2008

Keväällä 2008 kehitys meni lähes kokonaan jäihin Maunu Tuomaisen siirryttyä vuoden vaihteessa toisiin tehtäviin ja Tiina Pöyhösen jäädessä helmikuussa virkavapaalle. Ylläpitoa jatkoivat siis Kirsi Koponen, Pauli Kujala ja Salla Kalermo. Lisäksi Harri Pitkänen jatkoi Koskelo-projektin työtä.


Tilaajan edustajat, vastaava ohjaaja, ryhmien ohjaajat sekä muut järjestelmän kehitykseen aktiivisesti vaikuttaneet henkilöt

Järjestelmän tilaajan edustajina ovat toimineet Pauli Kujala (TTL, atk-keskus, tietohallintokeskus), Vesa Lappalainen (TTL) ja Jukka-Pekka Santanen (TTL). Lisäksi tilaajina ovat toimineet avoin yliopisto edustajanaan Eija Ihanainen, opetuksen laatuhanke OPLAA! edustajanaan Jari Rantamäki, virtuaaliyliopisto edustajanaan Antti Auer, yliopiston hallinto, edustajanaan Mauno Väisänen sekä yliopiston Tilapalvelut, jota edusti Esko Korhonen.

Vastaavina ohjaajina ovat toimineet Jukka-Pekka Santanen (TTL), Vesa Korhonen (Kiiruna- ja Kuovi-projektit) ja Lari Kannisto (Kaakkuri-projekti). Teknisinä ohjaajina ovat toimineet Sami Poimala, Tommi Lahtonen (TTL ja avoin yo), Vesa Lappalainen (TTL), Tero Toivonen, Mika Vesterholm (TKTL), Markku Vire, Pauli Kujala (TTL, atk-keskus), Mauri Leppänen (TKTL), Kari Kärkkäinen (TTL, TITU), Jussi Mäkinen, Minna Hillebrand (TTL, atk-keskus), Teemu Vähä-Ruka, Tiina Pöyhönen, Juha Lappi, Maunu Tuomainen sekä Rainer Koreasalo.

Graafisena suunnittelijana on toiminut Päivi Kaijula. Merja Ruuska (TKTL) ja Henni Palomäki (TKTL) tekivät käytettävyystutkimusta. Liikuntasihteeri Merja Kalaja on toiminut aktiivisesti järjestelmän kehitystyössä. Liisa Kallio ja Leena Subra Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksesta ovat omalta merkittävältä osaltaan edesauttaneet järjestelmän kehittämistä.

Erityisen suuren panoksen järjestelmän teknisessä ylläpidossa ja pystyssäpitämisessä on antanut Informaatioteknologian tiedekunnan Atk-suunnittelija Harri Tuomi (IT).

Katso myös Vesa Lappalaisen 12.12.2006 esittämät kiitokset Korppilaisten puolesta.


Linkkejä

korppi@jyu.fi, 2004-09-08