Jonotuskäytännöt

Selitykset eri jonotuskäytännöille.

Ilmoittautumisjärjestys (nouseva):
mitä aiemmin opiskelija ilmoittautuu, sitä parempi mahdollisuus hänellä on päästä kurssille. (Tämä ei ole sama kuin jos jonotusta ei olisi ollenkaan; ilman jonotustakin on mahdollista määritellä raaka raja, jolloin kurssille ei voi ilmoittautua lainkaan jos kurssi on täynnä. Tällä jonotuksella voi ilmoittautua aina, ja jos joku kurssille jo oikeasti päässyt poistaa ilmoittautumisensa, pääsee ensimmäinen varasijalla oleva kurssille. Näin opiskelijan ei tarvitse koko aikaa "vahtia" vieläkö kurssille pääsisi.)
Etusija kurssin järjestävän yksikön opiskelijoille:
oletuksena painotetaan kurssin järjestävän yksikön opiskelijoita. Jos muiden yksiköiden opiskelijoita ilmoittautuu, he pääsevät kurssille jos kurssin järjestävästä yksiköstä ei tule tarpeeksi ilmoittautuneita. Opettaja voi myös painottaa eri organisaatioita (tiedekunnat, laitokset, linjat, pääaineet, jne.) haluamillaan painokertoimilla, jos oletuspainokertoimet eivät häntä miellytä.
Ahkeruus: keskimäärin opintopisteitä per opiskeluvuosi (laskeva = ahkerimmat ensin):
etusijalla ovat ne, jotka ovat suorittaneet keskimäärin eniten opintopisteitä per opiskeluvuosi. Jos kahdella ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä ja yhtä monta opiskeluvuotta, näiden keskinäisen järjestyksen määrää ilmoittautumisjärjestys.
Hienosäätöjonotus:
opettaja voi haluamiensa kriteereiden perusteella laskea jonotusjärjestyksen täysin vapaasti. Esimerkiksi vaihto-opiskelijoille ja tiettyyn koulutusohjelmaan kuuluville opiskelijoille voidaan antaa käsin 'lisäpisteitä' jonotuksen kärkeen pääsemiseksi.
Opintojen aloitusvuosi (nouseva):
mitä aiemmin opiskelija on yliopistoon tullut opiskelemaan, sitä parempi mahdollisuus hänellä on päästä kurssille.
Opintojen aloitusvuosi (laskeva):
mitä myöhemmin opiskelija on yliopistoon tullut opiskelemaan, sitä parempi mahdollisuus hänellä on päästä kurssille.
Kokonaisopintopistemäärä (nouseva = vähiten opintoja etusijalla):
etusijalla ovat ne, joilla on vähiten opintopisteitä. Jos kahdella ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä, näiden keskinäisen järjestyksen määrää ilmoittautumisjärjestys
Kokonaisopintopistemäärä (laskeva = eniten opintoja etusijalla):
etusijalla ovat ne, joilla on eniten opintopisteitä. Jos kahdella ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä, näiden keskinäisen järjestyksen määrää ilmoittautumisjärjestys.
Vaihto-opiskelijat etusijalla:
minkä tahansa laitoksen vaihto-opiskelijat ovat etusijalla. Muut opiskelijat pääsevät kurssille vain, jos kurssille ei tule tarpeeksi ilmoittautuneita vaihto-opiskelijoita.

Kaikissa jonotuskäytännöissä sovelletaan myös ilmoittautumishetkeä. Esimerkiksi jos käytäntönä on aloitusvuoden mukainen jonotus nousevassa järjestyksessä ja kaksi samana vuonna aloittanutta ilmoittautuu kurssille, on näistä paremmalla sijalla se, joka aiemmin on ilmoittautunut. Kaikki jonotukset siis sisältävät automaattisesti ilmoittautumisjärjestyksen mukaisen jonotuksen.