Takaisin Opastuksen pääsivulle

Ohje jatko-opintojen ohjaajille Korpin opinnäyteosion hyödyntämiseksi

1. Jatko-opiskelijoiden ilmoittautumisen kulku lyhyesti

Jyväskylän yliopiston jatko-opiskelijoiden ilmoittautuminen läsnäolevaksi lukuvuodesta 2007-2008 alkaen tapahtuu Korpin kautta.

Opiskelija valitsee oman tiedekuntansa jatko-opintoihin liittyviltä sivuilta ilmoittautumislomakkeeseen vievän linkin. Hänet ohjataan sen kautta suoraan oikeaan opinnäyteaiheeseen Korpissa. Samalla tarkistetaan, onhan hänellä opintorekisterissä päällimmäisenä opinto-oikeutena kyseisen tiedekunnan jatkotutkinto-oikeus.

Opiskelija kirjoittaa ensimmäisellä sivulla työnsä julkiset tiedot: otsikon, avainsanat ja lyhyen kuvauksen sekä valitsee listalta työnsä pääohjaajan (joissakin tiedekunnissa myös sivutoimiset ohjaajat). Seuraavaksi kysytään tiedekuntakohtaisia kysymyksiä, joilla selvitetään tutkimuksen edistymistä ja tulevan lukuvuoden suunnitelmia. Osa kysymyksistä on pakollisia. Lopuksi opiskelija valitsee, mille ajalle haluaa läsnäolevaksi/poissaolevaksi. Ohjaajalle lähtee ilmoittautumisesta postia tässä vaiheessa.

1.2. Ohjaajille lähetettävä posti

Kun opiskelija napsauttaa ilmoittautumisensa lopuksi painiketta Ilmoittaudu ja lähetä tiedot ohjaajalle, ohjaaja saa sähköpostilla tietoa opinnäytteestä. Useimmilla tiedekunnilla posti sisältää tutkimuksen perustietojen lisäksi kysymykset ja vastaukset, joilla opiskelijaa on pyydetty hahmottamaan tutkimuksensa edistymistä.

Sähköposti sisältää myös linkin, joka vie opinnäytteeseen Korpissa. Vastaukset tutkimuksen etenemisestä ja tulevan lukuvuoden suunnitelmista näkeekin parhaiten katsomalla niitä Korpissa. Sähköpostiin tuotettu versio kysymyksistä ja vastauksista on tarkoitettu vain niille, jotka eivät syystä tai toisesta pääse Korppia hyödyntämään.

2. Ohjattavat työt kootusti

Ohjaaja näkee kaikki Korpissa olevat ohjattavat työnsä kirjautumisen jälkeen menemällä vasemman reunan valikosta kohtaan Opetus -> Ohjauksesi -> Opinnäytteet (kts. kuva 1).

Jatko-opintojen tapauksessa olennaisia sivulla ovat ne opinnäytteet, joiden tyyppi on "Jatko-opiskelu". Joillakin laitoksilla myös muiden opinnäytetöiden ohjaamisessa on jo saatettu hyödyntää Korppia, jolloin nämäkin työt näkyvät tällä sivulla. Opinnäytelistauksen harmaalla pohjalla olevasta sarakeotsikosta klikkaamalla saa listan järjestettyä haluamansa sarakkeen mukaiseksi. Opinnäytteen otsikkolinkkiä klikkaamalla pääsee tarkastelemaan kyseisen tutkimuksen tietoja opinnäytesivustolle.

Ohjaajan kaikki opinnäytteet.

Kuva 1. Ohjaajan kaikki ohjattavat opinnäytteet.

3. Opinnäytteen välilehdet

Opinnäytesivustolla jatko-opintojen ohjaajalle olennaiset välilehdet ovat Yleiset tiedot, Tapahtumat ja Kyselyt.

Yleiset tiedot -välilehdellä kerrotaan opinnäytteen perustiedot kuten otsikko ja lyhyt julkinen kuvaus sekä kerrotaan kaikki opinnäytteeseen liittyvät henkilöt. Sivulla näkyy myös jatko-opiskelun tila, eli se onko läsnäolotiedot jo viety opintorekisteriin ja mahdollisesti mille ajalle opiskelija on läsnäoleva.

Kyselyt -välilehdellä (kts. kuva 2) ohjaaja voi tarkastella opiskelijan vastauksia ilmoittautumisen yhteydessä kysyttyihin kysymyksiin. Alasvetolistasta tulee valita opiskelijan nimi, kyselyistä valitaan haluttu kyselysivu ja napsautetaan painiketta Katso vastaukset. Kyselysivu halutun henkilön tiedoista kera henkilön antamien vastauksien avautuu valintojen alapuolelle.

Kysely-välilehti opinnäytteessä.

Kuva 2. Opinnäytteen kyselyvälilehti.

Tapahtumat -välilehti mahdollistaa keskustelun käymisen ohjaajien ja opiskelijan välillä. Sivulle listataan kaikki opinnäytteeseen jo liittyvät tapahtumat sekä tarjotaan mahdollisuus luoda uusia tapahtumia. Tapahtumia voidaan hyödyntää muistiinpanotyylisesti ohjaustapaamisten annin ylöskirjaamiseen. Tapahtumaviestejä voidaan käyttää viestien tallennustapana, jolloin Korpissa luotu tapahtumakirjaus lähetetään sähköpostitse kaikille opinnäytteen henkilöille. Viesti on täten luettavissa aina myös Korpista, eikä sitä tarvitse säilyttää sähköpostilaatikossa. Lisäksi ohjaajan vaihtuessa tai opiskelijan saadessa toisen ohjaajan, on ohjauksen kulku luettavissa yhdestä paikasta eli Korpista.

Kuvassa 3 on esimerkkinä pro gradu -työ, jossa on kaksi ohjaajaa ja yksi opiskelija. Kukin heistä on kirjoittanut tapahtumaraportteja työn edetessä. Osa tapahtumista on ollut kahdenvälisiä keskusteluja, jotka on tarpeen saattaa toisenkin ohjaajan tietoon. Myös kolmenkeskiset keskustelut aiheen tiimoilta on kirjattu opinnäytteeseen, jotta myöhemmin muistetaan, mitä on sovittu. Osa raporteista taas on sähköpostitettua kirjeenvaihtoa, jonka on haluttu säilyvän opinnäytteen tiedoissa.

Kuvassa 3 on avoinna yksi tapahtumaraporteista. Tällä kertaa kyse on opiskelijan muistutuksesta ohjaajalle. Viesti on luotu opinnäytteen kautta. Samassa yhteydessä on rastittu päälle asetus, jonka mukaan tieto viestistä lähetetään kaikille opinnäytteen henkilöille, jolloin ohjaajat saavat tiedon siitä sähköpostiinsa.

Opinnäytteen tapahtumat.

Kuva 3. Opinnäytteen tapahtumat.

Uusi tapahtuma lisätään Tapahtumat-välilehden linkistä Lisää uusi tapahtuma. Kuvasta 4 näkyy, millaisia tietoja tapahtumalle voidaan syöttää. Kun Tiedota tapahtumasta sähköpostilla kaikille opinnäytteen henkilöille -valintaruutu valitaan, tieto uudesta tapahtumasta lähetetään muillekin opinnäytteeseen liittyville henkilöille.

Uuden tapahtuman lisääminen.

Kuva 4. Uuden tapahtuman lisääminen.

Voit lukea lisää opinnäytteen yleisiä asioita ja muiden välilehtien käyttöä opinnäytteiden ohjeesta.

Takaisin Opastuksen pääsivulle