Takaisin Opastuksen pääsivulle

Ohje kalenterin käyttöön

1. Yleistä Korpin Kalenteri - toiminnosta

Korpin kalenteri helpottaa aikataulujen suunnittelussa. Henkilökohtaiseen kalenteriin siirtyvät automaattisesti niiden kurssien tapaamiset, joille olet ilmoittautunut tai joita opetat. Voit lisätä omaan kalenteriisi myös henkilökohtaisia menojasi. Henkilökohtaisen kalenterin lisäksi Korppi tarjoaa henkilöryhmille mahdollisuuden yhteiseen kalenteriin sekä mahdollisuuden asettaa ja varata ohjausaikoja. Tämän lisäksi tapahtumakalenteri tarjoaa mahdollisuuden kertoa tilaisuuksista, jotka ovat kaikille Korpin käyttäjille vapaita.

2. Korpin monet kalenterit

Vaikka Korpissa puhutaan tapahtumien tekemisestä erillisiin kalentereihin, on kyse kuitenkin saman tiedon esittämisestä erilaisissa yhteyksissä. Taulukko havainnollistaa, miten tieto näkyy eri kalentereissa, ja millä tavoin eri "tapahtumatyyppien" tapahtumiin osallistutaan.

Tapahtuma näkyy kalenterissa... Ilmoittautuminen
Sali (* Oma Ryhmä Kurssilaiset Organisaatio Tapahtuma Avoin Muut keinot
Henkilökohtainen tapahtuma x x
Ryhmän tapahtuma x x x
Kurssin tapahtuma x x x x kurssilaiset voidaan ilmoittaa tapahtumiin automaattisesti
Tapahtuma toiselle henkilölle x x (** tapahtuman tekijä määrää, kenen kalenteriin merkintä tulee
Laitoksen tapahtuma x x
Tapahtumakalenterin tapahtuma x x (*** x x
Ohjausaika x x x (****
(* Tapahtuma näkyy salin kalenterissa vain, jos tapahtumalle on tehty salivaraus (tai varauspyyntö).
(** Tapahtuma näkyy vain tapahtuman kohdehenkilön kalenterissa.
(*** Tapahtuma näkyy omassa kalenterissa tapahtumaan ilmoittautumisen jälkeen.
(**** Tapahtumaan voi ilmoittautua vain yksi henkilö tai ryhmä.

Eri kalentereita voi myös katsella yhdistettynä samaan kalenterinäkymään. Tämä onnistuu valitsemalla Näytä lisäasetukset, rastimalla ne kalenterit, joiden tapahtumat haluaa näkyviin ja klikkaamalla lopuksi Näytä tapahtumat.

3. Kalenterin näkymät

Voit katsoa kalentereita viidessä eri näkymässä (päivä, viikko, kuukausi, vuosi ja tapahtumalista). Voit lisätä, poistaa tai muokata kalenterisi tapahtumia päivä-, viikko- ja kuukausinäkymien kautta. Seuraavaksi hiukan tarkemmin kustakin näkymästä:

3.1 Päivä

Päivänäkymä (katso Kuva 1) näyttää oletuksena meneillään olevaa päivää. Voit kuitenkin hypätä haluamaasi päivään kirjoittamalla päivämäärän Siirry päivämäärään: -kenttään ja painamalla Käytä -painikketta. Seuraavaksi listataan sallitut päivämäärän syöttömuodot:

Haluttu pvm Kirjoitettava pvm Selitys
20.8.2004 20 päivä tänä vuonna meneillään olevassa kuussa
20.9.2004 20.9 päivä tänä vuonna
20.1.2005 20.1.05 tai 20.1.2005 päivä ei ole tänä vuonna

Voit lisätä tapahtuman päivänäkymässä klikkaamalla hiirellä kalenterissa olevaa [+] -linkkiä. Violetilla taustalla kalenterissa näkyvät ovat tapahtumia, joille ei ole tehty varauspyyntöä. Keltaisella taustalla olevien tapahtumien salivarauspyyntöä ei ole vielä vahvistettu. Vihreällä taustalla olevien tapahtumien salien varaus on vahvistettu.

Korpin päivänäkymä

Kuva 1. Päivänäkymä

3.2 Viikko

Viikkonäkymä (katso Kuva 2) näyttää oletuksena meneillään olevaa viikkoa. Voit kuitenkin siirtyä viikkojen välillä klikkaamalla kalenterin yläpuolella olevia viikko-linkkejä. Voit hypätä haluamaasi viikkoon myös kirjoittamalla Siirry päivämäärään -kenttään haluamasi viikko muodossa v34. Myös päivänäkymän yhteydessä esitellyt päivämääränsyöttömuodot käyvät viikkonäkymässäkin.

Voit lisätä tapahtuman viikkonäkymässä klikkaamalla hiirellä haluamasi päivän kohdalla [+] -linkkiä (katso kuva 2). Violetilla taustalla kalenterissa näkyvät ovat tapahtumia, joille ei ole tehty varauspyyntöä. Keltaisella taustalla olevien tapahtumien salivarauspyyntöä ei ole vielä vahvistettu. Vihreällä taustalla olevien tapahtumien salien varaus on vahvistettu.

Korpin viikkonäkymä

Kuva 2. Viikkonäkymä

3.3 Kuukausi

Kuukausinäkymä (katso Kuva 3) näyttää oletuksena meneillään olevaa kuukautta. Voit kuitenkin siirtyä lähikuukausien välillä klikkaamalla kalenterin yläpuolella olevia kuukausi-linkkejä. Voit hypätä haluamaasi kuukauteen aivan kuten viikkonäkymässä esiteltiin.

Voit lisätä tapahtuman kuukausinäkymässä klikkaamalla hiirellä haluamasi päivän kohdalla [+] -linkkiä (katso Kuva 3).

Korpin kuukausinäkymä

Kuva 3. Kuukausinäkymä

3.4 Vuosi

Vuosinäkymä (katso Kuva 4) näyttää oletuksena meneillään olevan vuoden. Voit kuitenkin siirtyä vuosien välillä klikkaamalla kalenterin yläpuolella olevia vuosi-linkkejä. Voit hypätä haluamaasi vuoteen myös kirjoittamalla Siirry päivämäärään -kenttään jonkin päivämäärän haluamastasi vuodesta [päivämäärän syöttömuodot]. Lisäksi voit syöttää myös viikon mukaan (v23 = viikko 23 meneillään olevana vuonna tai v23 81 = viikko 23 vuonna 1981).

Voit lisätä tapahtuman vuosinäkymässä klikkaamalla hiirellä haluamaasi päivää (katso Kuva 3). Kalenterin sinisiksi maalatuilla alueilla on merkittynä joitakin tapahtumia.

Korpin vuosinäkymä

Kuva 4. Vuosinäkymä

3.5 Tapahtumalista

Tapahtumalistanäkymä (katso Kuva 5) näyttää annetun aikavälin tapahtumat listamuodossa. Voit suodattaa listassa näytettäviä tapahtumia niiden nimen perusteella kirjoittamalla tapahtuman nimen tai sen osan Suodata listaa -kenttään. Myös muita kenttiä, esimerkiksi tapahtuman paikkaa, voi käyttää suodatusehtona. Tapahtumalistan voi järjestää haluamansa sarakkeen mukaisesti klikkaamalla sarakkeen otsikkoa.

Kalenterin tapahtumalistanäkymä

Kuva 5. Tapahtumalistanäkymä

4. Tapahtuman lisääminen

Seuraavassa kuvataan tapahtuman lisääminen vaiheittain. Tapahtuman lisääminen kannattaa aloittaa sieltä, missä mahdollisuus on lähinnä.

Vaihe   Toiminto
1. Valitse navigointipuusta Kalenteri-Lisää tapahtuma.
  Vaihtoehtoisesti aloita tapahtuman lisäys kuten yllä neuvottiin eri näkymien kautta [tapahtuman lisäys näkymien kautta]
2. Valitse tapahtuman tyyppi. Seuraavaksi tapahtuman tyyppien selvennykset:

4.1 Tapahtumatyypit

Henkilökohtainen tapahtuma
Näkyy ainoastaan omassa Korppi-kalenterissasi.
Ryhmän tapahtuma
Näkyy henkilöryhmän yhteisessä kalenterissa (ks. ryhmän ja kurssin ero).
Kurssin tapahtuma
Näkyy kurssin tiedoissa ja kurssille ilmoittautuneiden henkilökohtaisessa kalenterissa.
Laitoksen/organisaation tapahtuma
Jos valitset tämän kohdan, kalenterissa näkyy valitsemasi laitoksen/organisaation nimi eikä ketään henkilöä. Laitos valitaan salivarauksen teon yhteydessä.
Tapahtuma toiselle henkilölle
Luotu tapahtuma näkyy valitun henkilön henkilökohtaisessa kalenterissa.
Tapahtumakalenterin tapahtuma
Tapahtumakalenterissa (puusta Kalenteri - Tapahtumakalenteri) näkyvät sellaiset tapahtumat, joihin kuka tahansa Korpin käyttäjä voi ilmoittautua mukaan, esimerkiksi liikuntapäivät ja kaudenavajais- tai väitöstilaisuudet. Tapahtumakalenteri näkyy limittäin oman henkilökohtaisen kalenterisi kanssa silloin kun olet kirjautuneena Korppiin.

Katso myös tyyppien näkyminen eri Korpin kalentereissa.

4.2 Tapahtuman lisäys jatkuu

Vaihe   Toiminto
3. Anna kysytyt tiedot noudattaen Korpin ohjeita (valitsemastasi tapahtuman tyypistä riippuu se, mitä tietoja kysytään):
  - Tapahtumaa lisätessä kurssille: Valitse kurssi ja kurssin opetusryhmä, jolle haluat lisätä tapahtuman. Voit lisätä uuden opetusryhmän valitsemalla kurssin ryhmäksi Uusi ryhmä, opetusryhmän tyypiksi sopivan (esim. luento) ja antamalla ryhmälle sopivan nimen (esim. ma_luento).
4. Pääset lopulta Tapahtuma lisääminen -sivulle (Kuva 5). Anna tarvittavat tiedot. Katso selvennyksiä sivulla kysyttyihin tietoihin.
5. Noudata seuraavissa vaiheissa Korpin ohjeita (valitsemastasi tapahtuman tyypistä riippuu se, mitä tietoja kysytään).
  - Toistotavan valinta: Voit yhdistää valikoiden avulla haluamasi toistotavan. Esimerkiksi jos valitset toista joka päivä tarkoittaa se sitä, että luomasi tapahtuma on samaan aikaan samassa paikassa (samoilla muilla tiedoilla) joka päivä valitsemasi ajan. Voit valita toistettavan jakson joko viikkoina tai päivämääränä. Muista valita jompikumpi tavoista.
  - Salivarauksen tekeminen. (ks. tarvittaessa salivarausohjetta).
6. Luo tapahtuma.

4.3 Tapahtuman lisääminen -sivu

Seuraavaksi selvennetään Tapahtuman lisääminen -sivun (Kuva 5) sisältöä.

Lisää tapahtuma -sivu

Kuva 5. Lisää tapahtuma -sivu

Yli vuorokauden vaihteen kestävä tapahtuma...
Jos tapahtumasi kestää useamman vuorokauden, klikkaa kyseistä linkkiä. Tällöin voit määritellä mikä päivä ja mihin aikaan tapahtuma alkaa ja loppuu. Huomaa, että linkkiä painamalla menetät syöttämäsi tiedot. Jos siis tiedät, että tapahtumasi kestää kauemmin kuin yhden päivän, klikkaa kyseistä linkkiä ensimmäisenä ennen muiden tietojen syöttämistä.
Kuvaus*
Kuvaus näkyy tapahtuman nimenä esimerkiksi kalenterissa. Kuvaus on pakollinen tieto.
Alkamispäivä ja klo
Päivämäärä, jolloin tapahtuma on. Anna myös kellonaika, jolloin tapahtuma alkaa. (Kellonajan voi syöttää muodoissa 11:20, 11.20, 11:2 ja 11.2)
Päättymispäivä ja klo
Päivämäärä, jolloin tapahtuma on. Anna myös kellonaika, jolloin tapahtuma päättyy. Huomaa, että tapahtuman tulee kestää vähintään minuutin ja että tapahtuman tulee luonnollisesti alkaa ennen kuin se päättyy.
Etu- ja jälkivaraukset
Merkityksellinen vain, mikäli tapahtumalle tehdään salipyyntö tai -varaus. Etuvaraus tarkoittaa sitä aikaa, joksi sali varataan ennen tapahtuman alkua esimerkiksi valmistelua varten. Jälkivaraus on vastaavasti tapahtuman jälkeen esimerkiksi purkamiselle varattava aika. Etu- ja jälkivaraukset merkitään aina tapahtuman tekijän omaan kalenteriin. Varsinainen tapahtuma näkyy, tapahtuman tyypistä riippuen, valitussa ryhmäkalenterissa.
Tee tapahtumalle toistoja
Ruksaa kyseinen ruutu, mikäli haluat toistaa tapahtumaa muuna päivänä, viikkona jne. Toistotapa valitaan myöhemmässä vaiheessa.
Valitse sali
Valitse tapahtumalle paikka. Etsi sali etsii tapahtuman aikaan vapaana olevaa salia. Lisätietoa saat salivaraus-ohjeesta. Jos haluat tapahtuman paikaksi epävirallisen salin (johon ei siis voi tehdä salivarausta), valitse kirjoita oma sali ja syötä haluamasi paikka muu paikka -kohtaan.
Muu paikka
Muu paikka -kohtaan voit syöttää epävirallisen salijärjestelmän ulkopuolisen paikan (ei salivarausta).
Lisätiedot
Voit antaa tapahtumalle lisätietoja, jotka näkyvät tapahtuman tiedoissa (kun klikkaat kalenterissa tapahtuman kohdalla hiirellä).
Tärkeysluokka
Tärkeysluokka vaikuttaa tällä hetkellä käytännössä vain ohjausaikojen yhteydessä. Voit asettaa itsellesi varattavia ohjausaikoja koko päivälle. Voit kuitenkin luoda itsellesi tapahtuman klo 12-14 matalalla tärkeystasolla, jos tarkoituksesi on mennä kyseiseen tapahtumaan, mikäli mitään tärkeämpää ei ilmaannu (siis esimerkiksi ohjattavia). Tällöin siis opiskelijat pystyvät varaamaan ohjausajan klo 12-14, sillä heidän tapahtumansa ohittaa tärkeysjärjestyksessä matalan.
Suojaus
Suojaustasot:
Julkinen = ryhmäläiset (Lisää henkilöryhmistä) näkevät ryhmän yhteisessä kalenterissa henkilökohtaisen tapahtumasi kuvauksen.
Yksityinen/Salainen = ryhmäläiset näkevät ryhmän yhteisessä kalenterissa tekstin Yksityinen tapahtuma. Yhteinen kalenteri siis ilmoittaa, että olet kyseiseen aikaan varattu, muttei kerro tapahtuman kuvausta.

5. Tapahtuman muokkaus ja poisto

Voit muokata tekemäsi tapahtuman tietoja klikkaamalla kalenterissa tapahtumaa. Tällöin sinulle avautuu Tapahtuman tiedot -sivu. Pääset muokkaamaan haluamiasi tietoja tiedon edessä olevien linkkien avulla. Mikäli tapahtumalla on toistoja valitse kerrat, joiden tietoja haluat muuttaa. Pääset poistamaan tapahtumaa ja haluamiasi toistoja klikkaamalla Tapahtuman poistaminen -linkkiä. En osallistu tapahtumaan -nappi poistaa kalenteristasi ryhmän tai luomasi toisen henkilön tapahtuman, johon et halua osallistua.

6. Ohjausajat

Opettaja voi merkitä omaan kalenteriinsa vastaanottoaikoja, joista opiskelija voi valita mieleisensä, esimerkiksi harjoitustyön näyttämistä varten.

6.1 Ohjausaikojen asettaminen

Pääset merkitsemään ohjausaikoja valitsemalla puusta Kalenteri - Ohjausajat - Aseta aikoja tai valitsemalla Opetus ja yksittäisen kurssin alta Ohjausajat.

Merkitse haluamasi ajat ohjausajoiksi. Varausaikojen asettaminen -sivun alalaidassa voit määritellä Varattavien aikojen asetukset (katso Kuva 8). Voit mm. merkitä ohjauspaikan ja kuinka kauan aiemmin ohjauksiin tulee ilmoittautua. Voit tallentaa tekemäsi muutokset vain uusiin lisäämiisi aikoihin tai kaikkiin ohjausaikoihisi (esim. paikka kannattaa tallentaa kaikille ohjausajoille samalla kerralla).

Varausaikojen kopiointi -kohdassa (katso Kuva 6) voit kopioida ohjausaikoja muilta viikoilta. Vastaavasti voit myös tallentaa samat ohjausajat valitsemallesi määrälle tulevia viikkoja.

Kalenterin asetukset -kohdassa (katso Kuva 6) voit vielä säädellä missä muodossa Korppi esittää ohjausaikalenterisi. Voit mm. itse määritellä minkä pituisia ohjausaikasi ovat.

Ohjausaikojen asettaminen

Kuva 6. Ohjausaikojen asettaminen

6.2 Ohjausaikojen varaaminen

Ohjausaikojen varaaminen onnistuu valitsemalla puusta Kalenteri - Ohjausajat - Varaa aikoja. Samaiselle Ohjausaikojen varaaminen sivulle pääsee myös Opinnot tai Opetus ja yksittäisen kurssin alta kohdasta Ohjausajat.

Vaihe   Toiminto
1. Aloita ohjausajan varaaminen valitsemalla Ryhmä -valikosta ryhmä, jolle olet aikaa varaamassa. Jos varaat vain itsellesi, valitset tietenkin oman nimesi listalta. Kuvan 7 esimerkissä Maija ja Matti ovat luoneet henkilöryhmän, jolle etsivät nyt sopivaa yhteistä ohjausaikaa.
2. Mikäli haluat etsiä jonkin tietyn kurssin ohjaajia, valitse kurssi valikosta. Voit hakea ohjaajaa myös pelkän sukunimen avulla, jolloin riittää kirjoittaa Anna sukunimi -kohtaan sukunimi tai sukunimen alku. Muista painaa jompaakumpaa hae -nappulaa.
3. Kun olet löytänyt haluamasi ohjaajan Ohjaaja -kenttään, paina Näytä ohjaajan varattavat ajat -painiketta.
4. Sivun alalaitaan ilmestyy oma henkilökohtainen kalenterisi (Kuvan 7 tapauksessa ryhmän yhteinen kalenteri, koska aikaa haettiinkin ryhmälle eikä yksittäiselle henkilölle), johon on lisätty valitsemasi ohjaajan vapaat ohjausajat. Mikäli kyseisellä viikolla ei ole vapaita ohjausaikoja (tai edes asetettu ohjauksia), ilmoitetaan se kalenterin yläpuolella. Voit liikkua viikkonumeroiden avulla ja etsiä sopivaa viikkoa ja ohjausaikaa.
5. Ohjausaika varataan klikkaamalla haluttua varattavaa aikaa hiirellä. Mikäli haluat muistutuksen varaamastasi ajasta, merkkaa Muistuta varatusta ajasta sähköpostitse ja ilmoitustaululla. Varaa aika.
Ohjausaikojen varaaminen

Kuva 7. Ohjausaikojen varaaminen

6.3 Asetukset

Kalenterin (Kalenteri - Ohjausajat - Asetukset) alla olevista asetuksista pääset muokkaamaan niin henkilökohtaisen kalenterisi asetuksia kuin ohjausaikoihin liittyviä asetuksiakin. Ohjausaika-asetuksia pystyit muokkaamaan myös ohjausaikoja asettaessasi.

Kalenteriasetukset

Kuva 8. Kalenteriasetukset

7. Kalenteritietojen siirtäminen ulkoisten järjestelmien ja Korpin välillä

Korpin kalenterin tapahtumatietoja on mahdollista siirtää ulkoisiin järjestelmiin useammalla eri protokollalla. SyncML on näistä protokollista tällä hetkellä ainoa, joka tarjoaa ns. kahdensuuntaisen synkronoinnin (eli ulkoisessa järjestelmässä tehdyt muutokset päivittyvät myös Korppiin), Tämän lisäksi tapahtumia on mahdollista siirtää myös vCal ja iCal-muodossa.

Kaikki tapahtumien siirtoon liittyvät toiminnot löytyvät Korpin puusta kohdan Tuonti/vienti alta.

7.1 Kalenterisynkronointi (SyncML)

Korppi mahdollistaa kalenterien synkronoinnin SyncML-protokollaa käyttäen. SyncML toimii pääosin Nokian puhelimien kanssa. Käytännössä synkronointi tarkoittaa sitä, että Korpin kalenterissa olevat tapahtumat voidaan siirtää esimerkiksi matkapuhelimen kalenteriin ja päinvastoin. Muutokset jommassa kummassa voidaan päivittää myös toiseen. Lue lisäohjeita synkronoinnin ohjeesta ja Korpin Wikistä.

7.2 Tapahtumien tiedot vCal-muodossa

Korpin kalenterissa olevia tapahtumia voit tulostaa vCal-muodossa. Tässä muodossa olevia tapahtumia voidaan edelleen siirtää moniin kalenteriohjelmiin. vCal-muotoinen tapahtumalistaus voidaan ottaa joko halutulta ajanjaksolta tai yksittäisestä tapahtumasta. Oletuksena linkit vCal-muotoiseen esitykseen ovat piilotettuina, mutta saat ne näkyviin kalenteriasetuksia muuttamalla.

7.3 Tapahtumien tiedot iCal-muodossa

Korppi tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaisten kalenteritapahtumien viemisen ulkoisiin järjestelmiin iCal-muodossa. Toiminto on tällä hetkellä yksisuuntainen, eli ulkoisessa järjestelmässä tapahtumiin tehtävät muutokset eivät vaikuta Korpin tapahtumiin. Toiminnon käyttöliittymä löytyy navigointipuusta kohdasta Kalenteri - Tuonti/Vienti - iCal.

Saadaksesi toiminnon käyttöön, sinun tulee ensimmäiseksi luoda itsellesi yksilöllinen kalenteritunniste. ICal-toiminnon sivulla on painike Luo uusi, jota painamalla luot itsellesi uuden tunnisteen. Tunnisteen luotuasi sinulle näytetään URL-osoite, jonka kautta saat tulevat tapahtumasi iCal-muodossa. Tämän osoitteen voit viedä suoraan esimerkiksi Googlen kalenteritoimintoon. URL-osoitteesta saatavan tiedoston voi myös tallentaa ja viedä eteenpäin iCal-muotoisia tapahtumia ymmärtäviin ohjelmiin. Tällöin Korpin kalenterissa tehtävät muutokset eivät kuitenkaan päivity automaattisesti.

Siirrettävien tapahtumien aikaväli on tällä hetkellä kolme kuukautta eteenpäin ja yksi kuukausi taaksepäin. Suorituskykysyistä et itse pysty tässä vaiheessa aikaväliä päättämään.

Tapahtumia tarjoava osoite ei ole salasanalla suojattu, joten kuka tahansa pystyy näkemään tapahtumasi URL-osoitteen saatuaan. Näin pystyt halutessasi jakamaan tapahtumatietojasi muille käyttäjille. Jos epäilet, että joku ulkopuolinen on saanut henkilökohtaisen osoitteesi tietoonsa, voit poistaa tai uusia kalenteritunnisteesi sivulla näkyvien painikkeiden avulla. Poistaessasi tai uusiessasi kalenteritunnisteesi, poistuu vanha tunniste käytöstä saman tien.

7.3.1 Esimerkki iCal-siirron käyttöönotosta Googlen kalenterin kanssa

Esimerkkinä käsitellään tapahtumien siirtäminen Googlen kalenteritoimintoon iCal:n avulla.

Tämän jälkeen sinulla on käytössä uusi tapahtumalähde Googlen kalenterissa. Korpin kalenterissa tehdyt muutokset päivittyvät Googlen kalenteriin automaattisesti muutaman tunnin viipeellä.

7.4 vCal:in käyttö Microsoft Outlookissa (saattaa toimia myös muissakin kalenteriohjelmissa)

Kirjoita haluamasi aikaväli sarakkeisiin ja paina Tulosta. Tallenna tarjottava tiedosto johonkin tietokoneellesi. Siirry Outlookiin, valitse Tiedosto-valikosta Tuo ja vie -toiminto ja valitse juuri tallentamasi tiedosto (File-valikon Import/Export). Korpissa olevat kalenterimerkinnät näkyvät nyt Outlookissa, josta voit siirtää ne eteenpäin esim. matkapuhelimeesi.

Jos sinulla jo on kalenterissasi samoja merkintöjä, joita aiot tuoda, poista ne ensin. Muuten merkinnät tuplaantuvat.

Edelleen Outlookin avulla PocketPC-laitteita synkronoitaessa on huomattu ongelma, että tapahtumat onkin merkattu koko päivän kestäviksi. Tämä on nimenomaan PocketPC:n ongelma, ei Korpin. Lisäapua ongelman ratkaisemiseen (mm. työkalu) löytyy www-sivulta.

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen