Takaisin Opastuksen pääsivulle

Kurssihallinta Korpissa

1. Johdanto

Korpissa opettaja tai Korppi-vastaava voi luoda uusia kursseja, joille opiskelija voi ilmoittautua tiettynä määräaikana, joista on mahdollista muodostaa ja tulostaa raportteja ja joille voi luoda sähköpostilistoja. Kurssit voidaan myös arvostella Korpissa ja lähettää tulokset Joreen. Lisää yksittäiseen kurssiin liittyvistä toiminnoista käyttöohjeineen tämän ohjeen lopussa. Lisäksi tässä ohjeessa selvennetään Korpissa käytettyjä yksittäisen kurssin hallintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä sekä pyritään auttamaan alkuun kertomalla kurssin luontiin liittyvät kiinteät alkutoimet.

Kurssihallinnassa tarvittavat linkit löytyvät Opetus alta. Yksittäinen kurssi löytyy, joko Suunnitteilla, Aktivisena ja Vanhentuneina olevista riippuen kurssin statuksesta. Kurssin alle listatut linkit johdattavat muokkaamaan kyseisen kurssin tietoja.

2. Termistö: kurssihallinta

Opintojakso
Opintojaksot ovat kiinteitä vuodesta toiseen säilyviä tunnuksia. Ainoastaan Korppi-vastaavat saavat lisätä, poistaa ja muokata opintojaksoja. Vertaa kurssi.
Kurssi
Samasta opintojaksosta voidaan luoda yksi tai useampi kurssi, joista jokaisella on omat tarkemmat tietonsa (kuten ajat ja paikat) Lisää opintojakso- ja kurssi-käsitteiden eroista.
Lomakkeet
Lomake voi olla mm. kyselylomake opiskelijoille, joilla opettaja voi esimerkiksi kartoittaa oppilaiden esitietoja. Lomakkeilla voidaan myös esittää oppilaille tentti- tai demopisteitä. Voidaan luoda myös lomakkeita, joita opiskelijat eivät näe.
Raportit
Listoja opiskelijoista (ts. opiskelijalistat) eri hakuehdoilla.
Opintosuoritukset
Laaja käsite, johon liittyy niin kurssin arvostelu kuin opintosuoritusten kirjaus
Opetusryhmät (uusi liittymä), Opetusryhmät (vanha liittymä)
Tarkoitetaan niin luentoja, seminaareja, demoja, harjoitusryhmiä, välikokeita... siis kaikenlaisia opetustapahtumia.

3. Ohje: kurssin luonnin kiinteät alkutoimet

Taulukossa esitetään kurssin luonnin kiinteät alkutoimet. Taulukossa ehdotetaan yhtä järjestystä toimia. Järjestys on kuitenkin kurssin luomisen (vaihe 1) jälkeen vapaa. Voit siis lisätä halutessasi opettajia kurssille vaikka viimeisenä.

Kurssin luonnin toiminnot (V=Korppi-vastaava, O=opettaja)
Vaihe Tehtävä Tekijä Ohje
0.1 Luo opintojakso VAIN jos oikeaa opintojakso EI ole valmiina. V Opintojakson lisäys/muokkaus
1 Luo kurssi (samasta nimikkeestä voi siis luoda useita kursseja!) V/O Uuden kurssin luominen
2 Lisää kurssille opettajia. V/O Opettajien lisäys
3 Lisää kurssille opetusryhmiä (mm. luennot ja demot) ja tee salivaraukset. V/O Opetusryhmien muokkaus (uusi liittymä)
Opetusryhmien lisäys
4 Lisää kurssille kurssikuvaus. V/O Kurssikuvauksen lisääminen ja muokkaaminen
5 Kun haluat, että kurssi näkyy opiskelijoille ilmoittautumisivulla ja opetusohjelmassa, tarkista ettäV/O
5.1 ...olet valinnut kurssin statukseksi aktiivinen V/O Statuksen muuttaminen
5.2 ...olet antanut kurssille kurssikuvauksen V/O Kurssikuvauksen lisääminen ja muokkaaminen
5.3 ...ilmoittautumisaika alkaa mahdollisimman pian V/O Ilmoittautumisajan muuttaminen
5.4 ...olet valinnut opetusohjelman ryhmät/periodit V/O Opetusohjelman ryhmän valinta

4. Kurssihallinnan toimintojen käyttöohjeet

Seuraavaksi listataan Korpin kurssihallinnan toiminnot. Linkkiä klikkaamalla pääset tutustumaan toimintoon liittyviin käyttöohjeisiin.

Takaisin Opastuksen pääsivulle