Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Ohje kurssikuvauksen kirjoittamiseen ja muokkaamiseen

1. Johdanto

Mikäli kurssi halutaan näkymään opinto-ohjelmassa, tulisi sille lisätä kurssikuvaus. Kurssikuvauksessa antamasi tiedot näkyvät opetusohjelmassa ja kurssin yleisissä tiedoissa. Voit muokata jälkikäteen kuvausta samalla sivulla muokkaamalla kuvauksen osia ja tallentamalla muutokset.

Seuraavat kentät kurssikuvauksesta voidaan täyttää. Näiden lisäksi kenttinä näytetään myös URI (kurssin kotisivu) ja lyhyt kuvaus, jotka voidaan täyttää myös kurssin Perustiedot-sivun Muut tiedot -välilehdellä.

Ajankohtaista
ajankohtaisia ilmoitettavia asioita kurssista
Sisältö
(pakollinen) kurssin sisältö
Osaamistavoitteet
vapaamuotoinen kuvaus kurssin osaamistavoitteista
Osaamistavoitetaulukko
Kurssin osaamistavoitteet taulukkomuodossa. Lisäohjeita taulukon täyttämiseen.
Esitiedot
esitiedot esim. jaksokoodin tai opintokokonaisuuden tarkkuudella
Ilmoittautuminen
Valintamenettely
Opetusmuodot
Suoritustavat
Kurssin työmäärä

Tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisimman realistinen kuva kurssin työmäärästä. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi seuraavan esimerkin taulukon avulla. Taulukko on kopioitavissa useimmista selaimista suoraan kurssikuvauskenttään edistyneessä muokkaustilassa.

  Tuntia viikossa Kesto viikoissa Tunteja yhteensä
Luennot 4 13 52
Demojen palautus 2 12 24
Demoja kotona 5 12 60
Pääteohjaukset 2 4 8
Harjoitustyö     56
Yhteenveto 15,5 13 200
Aikataulu
kurssin aikataulu; huom. että aikataulu voidaan ilmoittaa tarkasti opetusryhmien tapaamistenkin avulla
Kirjallisuus
tarvittava/vaadittava kirjallisuus mahdollisimman tarkasti; suositellaan ilmoitettavaksi myös kirjojen sivujen lukumäärät (ellei vaadita tutustumista vain osaan kirjaa)
Yhteystiedot
Avainsanat
sanasto toistaiseksi vapaa
Toiveet
kurssin aikataulutuksen ym. suunnitteluvaihe, tietoja ei näytetä kurssikuvauksessa

2. Ohje: kurssikuvauksen luonti

Vaihe   Toiminto
1. Valitse navigointipuusta Opetus - Yksittäinen kurssi - Kurssikuvaus.
  - Vaihtoehtoisesti voit mennä sivulle Opetus - Kurssikuvaukset ja valita haluamasi kurssi ja painaa Muokkaa kuvausta.
2. Täytä kuvauksen osat niille varattuihin paikkoihin.
  - Huomaa, että täyttäessäsi esim. vain suomenkielisen osuuden, Korppi kopioi suomenkielisen kuvauksen myös englanninkieliseen versioon. Englanninkielinen käännös on tärkeä vaihto-oppilaiden kannalta, sillä se näkyy käytettäessä Korppia englannin kielellä.
  - Voit tietenkin halutessasi antaa kuvauksen pelkästään ranskankielellä, mikäli kurssille osallistujien on osattava ranskaa.
  - Voit halutessasi kopioida kurssikuvauksen ja muita tietoja aiemmilta vuosilta.
  - Kaikkia tietoja ei tarvitse antaa.
3. Muista painaa Tallenna.

3. Ohje: kurssikuvauksen ja muiden tietojen kopiointi

Mikäli kurssi on aiemmin luennoitu lähes samalla tavalla, voit kopioida aiemman kuvauksen (jos kurssi on hallinnoitu Korpin avulla aiemmin). Esimerkiksi kuluneen ja edellisen lukuvuoden kurssit ovat tällaisia.

Vaihe   Toiminto
0. Huomaa, että kopioitava kurssikuvaus kopioidaan myös jo syöttämiesi kurssikuvauksen kenttien päälle. Siis kopioi ensin ja muokkaa kopioitua kuvausta vasta kopioinnin jälkeen!
1. Mene Kopionti-sivulle valitsemalla Opetus - Yksittäinen kurssi (jolle haluat kopioida kuvauksen) - Kopiointi tai vaihtoehtoisesti Opetus - Yksittäinen kurssi (jolle haluat kopioida kuvauksen)- Kurssikuvaus -sivun linkistä.
2. Valitse kurssilistasta kurssi, jolta haluat kopioda kuvauksen. Kopioitavan kurssin tiedot tulevat sivulle näkyviin (jos eivät tule paina Hae kurssin tiedot -painiketta).
3. Valitse Kurssikuvaus -ruutu.
  - Huomaa, että voit kopioda muutakin kuin kurssikuvauksen. Katso halutessasi lisää eri kopiointimahdollisuuksista.
4. Paina Kopioi valitut tiedot -painiketta
5. Voit korjata kopioitua kurssikuvausta palaamalla Kurssikuvaus -sivulle (edelleen navigointipuussa kurssin alla).

3.1 Periaate: kopiointimahdollisuudet

Kurssitietojen kopiointi -sivu

Kuva 1. Kurssitietojen kopiointi -sivu

Kurssin alkamis- ja päättymisajat
Kurssille kopioidaan sama alkamis-, päättymis- ja vanhenemispäivä kuin kopioitavalla kurssilla
Ilmoittautuminen
Kurssille kopioidaan samat ilmoittautumisen alkamis- ja päätttymisajat, jonotuskäytäntö sekä kurssin maksimiosallistujamäärä kuin kopioitavalla kurssilla.
Näkyvyystiedot
Kurssille kopioidaan sama opetusohjelmien ryhmät, joihin kurssi kuuluu (syksy, kevät tai kesä...)sekä kurssin status ja www-osoite kuin kopioitavalla kurssilla
Luento (ajat ja paikat) [mahdollisesti myös muita opetusryhmiä]
Kurssille kopioidaan haluttu määrä harjoitusryhmiä aikoineen ja paikkoineen, mikäli kopioitavalle kurssille on määritelty opetusryhmiä.
Lomakkeet
Kursille kopioidaan lomakkeet, mikäli valitulla kopioitavalla kurssilla on valmiita lomakkeita.
Säilytä päivämäärissä viikko ja viikonpäivä. Aseta vuodeksi
Kopioitaessa päivämäärätietoja, muutetaan vuosi haluamaksesi. Esimerkiksi jos kopiot edellisen vuoden kurssilta tietoja, voit asettaa päivämääräksi kuluvan vuoden tai vuoden jona kurssi pidetään.

Kopioituja tietoja (alkamis- ja päättymisajat, ilmoittautuminen, opetusryhmät ja näkyvyystiedot) voidaan korjata Ajat ja paikat -sivulla. Vastaavasti kopioituja lomakkeita voidaan täyttää tai muokata normaaliin tapaan.

4. Ohje: tallennettujen tietojen poisto kurssikuvauksesta

Mikäli haluat tyhjentää jonkin kurssikuvauksen osan kokonaan:

  1. Poista tieto MOLEMMISTA kielistä Kaikki kielet -välilehdellä.
    • Huomaa, että jos poistat ensimmäisellä tallennuskerralla vain toisen, kopioidaan jäljelle jäänyt poistetun tilalle.
  2. Paina Tallenna -painiketta

5. Ohje: kuvauksen näkyvyyden tarkistus

Kun kurssi on luotu ja sille on asetettu kurssikuvaus ja opetusohjelmanryhmät sekä mikäli kurssin status on aktiivinen tai vanhentunut, voit tarkistaa kurssisi näkymisen opetusohjelmassa valitsemalla oikean laitoksen ja lukukauden ja - vuoden. Kuvassa 2 on esimerkki kurssikuvauksen yhteydessä annettujen tietojen näkyvyydestä opetusohjelmassa. }

Kurssitietojen näkyvyys opetusohjelmassa

Kuva 2. Kurssitietojen näkyvyys opetusohjelmassa

Kurssin perustiedot -sivun (sivu joka avautuu kurssin nimeä klikkaamalla) alalaidassa on linkki Kurssin yleiset tiedot, jolla pääset tutkimaan kurssin opiskelijalle näkyviä tietoja ja tarkastamaan kurssikuvaukseen syöttämiäsi tietoja, vaikka kurssi ei olisikaan vielä aktiivinen. Kurssikuvauksessa antamasi tiedot näkyvät siis kurssille ilmoittautuvalle (katso Kuva 3).

Kurssin yleiset tiedot -sivu

Kuva 3. Kurssin yleiset tiedot -sivu

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen