Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Ohje uuden kurssin luontiin

1. Johdanto

Kurssi pitää luoda ennen kuin sille pystytään ilmoittautumaan, asettamaan kurssikuvaus, opetusryhmiä, arvosteluasteikkoa tai muuta tietoa.

2. Ohje: kurssin luonti

Jos edellisenä vuonna luennoitiin haluamasi kurssi (esim. Fyysinen ja kognitiivinen ergonomia) ja haluat tänä vuonna pitää samaisen kurssin uudelleen:

Vaihe   Toiminto
1. Klikkaa Opetus - Lisää kurssi
2. Valitse listasta haluamaasi kurssia vastaava opintojakso
  - Jos listalla ei ole haluamaasi opintojaksoa, ota yhteyttä laitoksesi Korppi-vastaavaan, jolla on oikeus lisätä opintojaksoja [ohje opintojaksojen lisäämiseen].
3. Voit antaa kurssin tiedot kahdella tavalla:
  - Paina Luo kurssi opastetusti -painiketta, mikäli haluat syöttää kurssin tiedot ohjatusti. Welho antaa vinkkejä kunkin kysymyksen kohdalla.
  - Paina Täytä kurssin tiedot yhdellä lomakkeella -painiketta, mikäli et tarvitse ohjausta.
4. Täytä kurssin tiedot. Katso tarvittaessa, mitä kysymyksillä tarkoitetaan.
  - Huomaa, ettei kaikkia tietoja tarvitse antaa ja että voit kopioida tietoja vanhoilta kursseilta.
5. Luo kurssi painamalla Luo kurssi -painiketta.

3. Ohje: sivulla kysytyt tiedot

Kurssin tiedot syötetään Lisää kurssi -sivulla (kts. Kuva 1). Huomaa, että kaikki sivun tiedot eivät ole pakollisia ja voit muuttaa antamiasi tietoja vielä kurssin luomisen jälkeenkin! Seuraavaksi ohjeessa käsitellään tarkemmin jokaista kysyttyä kohtaa.

Korpin Lisää kurssi -sivu Korpin Lisää kurssi -sivu

Kuva 1. Lisää kurssi -sivu

3.1 Alkamis- ja päättymispäivä

Kurssin summittaiset alku- ja päättymispäivät on useimmissa tapauksissa järkevää syöttää (Korppi antaa sekä alkamis- että päättymispäiväksi oletuksena meneillään olevan päivän). Huomaa, että sinun EI tarvitse tietää vielä kurssin luomisen yhteydessä lopullisia päivämääriä, sillä pääset muokkaamaan kaikkia luomisen yhteydessä antamiasi tietoja vielä kurssin luomisen jälkeen [kurssitietojen muokkausohje].

3.1.1 Ohjeita päivämäärän syöttömuodosta

Voit antaa päivämäärän useassa eri muodossa. Voit kirjoittaa vuoden joko kahdella tai neljällä numerolla, tai meneillään olevan vuoden voit jättää kokonaan kirjoittamatta. Jos haluttu päivä on meneillään olevassa kuussa, sinun riittää kirjoittaa pelkkä päivä tai viikkonumero ja viikonpäivä. Aina voit tietenkin kirjoittaa koko päivämäärän välittämättä näistä "helpotuksista".

Seuraavaksi esitetään esimerkkejä eri päivämäärien syöttömuodoista:

Haluttu pvm   Kirjoitettava pvm Selitys
20.8.2004 20 päivä tänä vuonna meneillään olevassa kuussa
20.9.2004 20.9 päivä tänä vuonna
28.6.2004 v27 ma viikon 27 maanantai tänä vuonna
20.1.2005 20.1.05 tai 20.1.2005    päivä ei ole tänä vuonna

3.2 Vanhenemispäivä

Kurssin vanhenemispäivä on päivä, jolloin kurssin statukseksi muutetaan vanhentunut. Lisää statuksista myöhemmin tässä ohjeessa. Tällöin kurssi näkyy kurssilistoilla, mutta opiskelija ei voi enää poistaa ilmoittautumistaan. Sinun kannattaa valita kurssin vanhenemispäiväksi päivä, jolloin kurssin kaikki luennot ja tentit on pidetty. Sinun kannattaa antaa vanhenemispäivä jo kurssin luomisen yhteydessä, jolloin sinun ei tarvitse muistaa käydä vanhentamassa kurssin statusta enää myöhemmin. Jos tulet katumapäälle kurssin vanhenemisajasta, voit muuttaa vanhenemispäivää tai kurssin statusta ennen tai jälkeen kurssin vanhemenisen [Ohje kurssitietojen muokkaukseen]. Katso tarvittaessa päivämäärän sallitut muodot.

3.3 Ilmoittautumisen alkamis- ja päättymispäivä

Sinun kannattaa syöttää myös ilmoittautumisen alkamis- ja päättymispäivät (Korppi antaa oletuksena ilmoittautumisen alkamispäiväksi päivän kuukautta ennen kurssin alkua klo:00:00 ja päättymispäiväksi kurssin päättymispäivän klo: 23:59). Katso tarvittaessa päivämäärän sallitut muodot.

Ilmoittautumisen alkamisen venyttämisestä on harvoin hyötyä. Sinun kannattaa laittaa ilmoittautuminen alkamaan mahdollisimman pian! Syksyinen painajainen on, että kaikille kursseille ilmoittautuminen alkaa 1.9. Tästä seuraa valtava ruuhka ja tällöin Korppi väistämättä jumittaa. Vaikka ilmoittautuminen alkaisikin kuukausia ennen kurssin alkua, jolloin kellonajat, salit ja muut tiedot eivät ole välttämättä tarkasti selvillä, voit lisätä kurssin luonnin jälkeen opiskelijoille esimerkiksi kurssikuvauksen (aikataulut) yhteyteen huomautuksen, etteivät ajat ja paikat ole vielä sitovia. Tällöin ilmoittautumisen alkamisen aikastumisesta ei pitäisi olla mitään haittaa ja Korpin kuormitusta saataisiin vähennettyä.

Älä laita lmoittautumisen päättymispäiväksi kurssin alkamispäivää, sillä osa opiskelijoista herää ilmoittautumiseen suhteelliseen myöhään.

3.4 Ilmoittautumisia ei suoriteta Korppi-järjestelmän avulla

Mikäli ruksaat kohdan Ilmoittautumista ei suoriteta Korppi-järjestelmän avulla, kurssille ei voi ilmoittautua edes halutessaan Korpin avulla. Ilmoittautumiset on tällöin hoidettava muulla tavalla.

3.5 Jonotuskäytäntö

Jonotuskäytäntö -valikosta voit valita kurssille haluamasi jonotuskäytännön. Jonotuskäytäntö määrittää millä perusteella ilmoittautujat valitaan kurssille. Korppi joutuu laskemaan jonotusarvot uudelleen jokaisen ilmoittautuneen yhteydessä. Älä siis laita jonotuskäytäntöä ilman pätevää syytä! Seuraavaksi selitykset eri jonotuskäytännöille:

Ilmoittautumisjärjestys (nouseva)
mitä aiemmin opiskelija ilmoittautuu, sitä parempi mahdollisuus hänellä on päästä kurssille. (Tämä ei ole sama kuin jos jonotusta ei olisi ollenkaan; ilman jonotustakin on mahdollista määritellä raaka raja, jolloin kurssille ei voi ilmoittautua lainkaan jos kurssi on täynnä. Tällä jonotuksella voi ilmoittautua aina, ja jos joku kurssille jo oikeasti päässyt poistaa ilmoittautumisensa, pääsee ensimmäinen varasijalla oleva kurssille. Näin opiskelijan ei tarvitse koko aikaa "vahtia" vieläkö kurssille pääsisi.)
Etusija kurssin järjestävän yksikön opiskelijoille
oletuksena painotetaan kurssin järjestävän yksikön opiskelijoita. Jos muiden yksiköiden opiskelijoita ilmoittautuu, he pääsevät kurssille jos kurssin järjestävästä yksiköstä ei tule tarpeeksi ilmoittautuneita. Opettaja voi myös painottaa eri organisaatioita ( tiedekunnat, laitokset, linjat, pääaineet, jne.) haluamillaan painokertoimilla, jos oletuspainokertoimet eivät häntä miellytä.
Ahkeruus: keskimäärin opintopisteitä per opiskeluvuosi (laskeva = ahkerimmat ensin)
etusijalla ovat ne, jotka ovat suorittaneet keskimäärin eniten opintopisteitä per opiskeluvuosi. Jos kahdella ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä ja yhtä monta opiskeluvuotta, näiden keskinäisen järjestyksen määrää ilmoittautumisjärjestys.
Jonotus hienosäädetään lomakkeiden kenttien avulla
Jos haluat että kurssillesi luodaan tarjotuista jonotuskäytännöistä poikkeava tapa karsia kurssille osallistuvat, ota yhteyttä Korppi-ylläpitoon (lähettämällä sähköpostia osoitteeseen korppi@jyu.fi tai palautelomakkeella).
Kokonaisopintoviikkomäärä (laskeva)
mitä enemmän yliopistossa suoritettuja opintoviikkoja opiskelijalla on, sitä parempi mahdollisuus hänellä on päästä kurssille. Muuttuneet ov-määrät siirretään päivittäin JORE-opintorekisteristä Korppiin.
Opintojen aloitusvuosi (nouseva)
mitä aiemmin opiskelija on yliopistoon tullut opiskelemaan, sitä parempi mahdollisuus hänellä on päästä kurssille.
Opintojen aloitusvuosi (laskeva)
mitä myöhemmin opiskelija on yliopistoon tullut opiskelemaan, sitä parempi mahdollisuus hänellä on päästä kurssille.
Kokonaisopintopistemäärä (nouseva = vähiten opintoja etusijalla)
etusijalla ovat ne, joilla on vähiten opintopisteitä. Jos kahdella ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä, näiden keskinäisen järjestyksen määrää ilmoittautumisjärjestys
Kokonaisopintopistemäärä (laskeva = eniten opintoja etusijalla)
etusijalla ovat ne, joilla on eniten opintopisteitä. Jos kahdella ilmoittautuneella on täsmälleen sama opintopistemäärä, näiden keskinäisen järjestyksen määrää ilmoittautumisjärjestys.
Vaihto-opiskelijat etusijalla
minkä tahansa laitoksen vaihto-opiskelijat ovat etusijalla. Muut opiskelijat pääsevät kurssille vain, jos kurssille ei tule tarpeeksi ilmoittautuneita vaihto-opiskelijoita.

Kaikissa jonotuskäytännöissä sovelletaan myös ilmoittautumishetkeä. Esim. jos käytäntönä on aloitusvuoden mukainen jonotus ja kaksi samana vuonna aloittanutta ilmoittautuu kurssille, on näistä paremmalla sijalla se, joka aiemmin on ilmoittautunut. (Kaikki jonotukset siis käytännössä sisältävät automaattisesti ilmoittautumisjärjestyksen mukaisen jonotuksen.)

Jos kurssille on asetettu jonotuskäytäntö, voi kurssille päässeiden opiskelijoiden nimet tarkastaa kätevästi kurssin Raportti-toiminnon avulla.

3.6 Maksimi osallistujamäärä

Maksimiosallistujamäärällä voit rajoittaa osallistujamäärää. Kurssille ei hyväksytä oppilaita yli annetun maksimiosallistujamäärän. Jos kurssille on määritelty jonotuskäytäntö, voi kurssille ilmoittautua vaikka maksimiosallistujamäärä ylittyisikin.

3.7 Opetusohjelmien periodit, joihin kurssi kuuluu

Valitsemalla Opetusohjelmien periodit, joihin kurssi kuuluu (syksy/kevät/ym.) määrittelet, minkä lukukauden opetusohjelmassa kurssi näkyy.

3.8 Kurssin status

Muita tietoja kohdassa voit muuntaa kurssin statusta. Seuraavaksi selvennetään statusten merkityksiä ja annetaan vihjeitä niiden mahdollisesta käyttötavasta:

Suunnitteilla
Kurssi ei näy opiskelijoille. Kurssin opettaja voi kuitenkin muokata kurssin tietoja vapaasti. Kurssin voi jättää suunnitteilla-tilaan esimerkiksi silloin kun haluaa tallentaa kaikki kurssin tiedot ja luoda kaikki opetusryhmät ennen kuin opiskelijat pääsevät katsomaan kurssin tietoja sekä ilmoittautumaan. Voit siis julkaista opiskelijoille vasta valmiin kurssin [kurssin julkaisuohje]
Aktiivinen
Kurssi näkyy opiskelijoille ilmoittautumissivulla, opetusohjelmassa, tenttilistoilla, jne. Kurssille voidaan vapaasti ilmoittautua ja ilmoittautuminen voidaan poistaa (muiden kurssin ehtojen rajoissa).
Vanhentunut
Kurssi näkyy opetusohjelmassa. Kurssille ilmoittautunut opiskelija ei voi poistaa enää ilmoittautumistaan.
Arkistoitu
Kurssin arkistointi vastaa kurssin poistamista. Tällöin kurssi ei näy opiskelijoille, opettajille eikä Korppi-vastaaville. Hätätapauksessa Korpin ylläpito voi palauttaa arkistoidun kurssin näkösälle. Ole kuitenkin varovainen arkistoinnin kanssa!

Mikäli haluat kurssin näkyvän opetusohjelmassa tarkista, että kurssin status on aktiivinen ja että valitsit äskeisessä kohdassa Opetusohjelmien ryhmät, joihin kurssi kuuluu. Tämän lisäksi sinun tulee kurssin luomisen jälkeen antaa kurssille Kurssikuvaus [kurssikuvauksen antamisohje].

3.9 Kurssin Www-sivu

Muita tietoja kohdassa voit lisäksi määritellä kurssille www-sivun, jolta opiskelijoiden on mahdollisuus löytää kurssiin liittyvää tietoa ja materiaalia.

3.10 Lyhyt kuvaus

Lyhyt kuvaus näkyy opiskelijoille kurssin yleisissä tiedoissa sekä kurssin otsikon yhteydessä (katso kuva 3).

Lyhyen kuvaksen näkyvyys

Kuva 3. Lyhyen kuvauksen näkyvyys

3.11 Opetuksen järjestävä toimipaikka

Avoimen kursseille voi valita tarvittaessa Opetuksen järjestävän toimipaikan valikosta. Yhteisopetuskursseissa kurssiin tulee liittää avoin yliopisto tai sen aliorganisaatio, minkä jälkeen opetuksen järjestävä toimipaikka voidaan valita.

4. Lisähuomautus

Sinun EI tarvitse tietää vielä kurssin luomisen yhteydessä lopullisia päivämääriä ja muita tietoja, sillä pääset muokkaamaan kaikkia sivulla antamiasi tietoja vielä kurssin luomisen jälkeen [kurssitietojen muokkausohje].

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen