Takaisin Opastuksen pääsivulle

Kyselyiden käyttöohjeKyselyt Korpissa

Kyselyn luominen

1. Kyselyn rakenne
2. Kyselyn tietojen muokkaus
3. Kysymysryhmän tietojen muokkaus
4. Kysymyksien tietojen muokkaus

4.1. Perustiedot
4.2. WWW-Osoitteet
4.3. Muokkaaminen
4.4. Kenttien koot
4.5. Yksilöivät nimet
4.6. Erikoistiedot

5. Kyselyn rakennenäkymä
6. Kysymysryhmien järjestäminen
7. Kyselyiden pääsivu
8. Kysymysten tyypit

8.1. Kysymystyyppien erikoistapaus: Siirtymä muualle kyselyissä

9. Käyttäjäryhmien liittäminen

Oikeudet lyhyesti

10. Kyselyn kääntäminen toiselle kielelle
11. Vinkkejä ja huomioita kyselyiden laatimisesta
12. Lisätietoa kokomäärityksistä
13. Kyselyiden koostaminen kyselypankin hakutyökalulla

13.1. Kyselyn muokkaussivu
13.2. Kohteen käyttöönotto kopioimalla ja viittaamalla
13.3. Kyselypankin hakutyökalun sivut
13.4. Yksinkertainen haku

13.4.1. Virallisuusaste
13.4.2. Julkaisija
13.4.3. Hakusana
13.4.4. Painikkeet

13.5. Monipuolinen haku

13.5.1. Haettavat kohteet
13.5.2. Uudelleenkäyttöaste
13.5.3. Hakutuloksiin tulostettavat tiedot
13.5.4. Julkaisijaorganisaatiot
13.5.5. Kohteen metatiedot
13.5.6. Kyselyn vastausaika
13.5.7. Kohteen luojan nimi
13.5.8. Painikkeet

13.6. Hakutulokset
13.7. Esikatselu ja kohteen käyttöönottaminen

14. Kyselyn analysointi

14.1. Analysointimallin valinta
14.2. Esitystavat
14.3. Analysoinnin esitystapojen valinta
14.4. Raportti

Kuinka siirrän pilkkuerotellun aineiston Korpista SPSS-ohjelmaan?

Kyselyt Korpissa

Korpin kyselyosio on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön. Osiota voi käyttää tutkimus- ja opetuskäyttöön laadittavissa kyselyissä. Kyselyosio on alunperin toteutettu (kurssi)palautteen keräämistä varten, mutta myöhemmin ominaisuuksia on laajennettu kattamaan myös laajempaa tutkimuskäyttöä.

Kyselyitä EI SAA käyttää markkinointitarkoituksiin.

Kyselyistä on koottu myös FAQ eli usein kysytyt kysymykset, josta voit löytää vastauksen joihinkin keskeisimpiin kysymyksiin, kun ensin hallitset tämän ohjeen perusasiat: https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/tutoriaalit/korpin-kyselysovellus/kyselyfaq.pdf (PDF-tiedosto, 274 kB)

Kyselyn luominen

Kyselyn luominen aloitetaan Korpin navigointipalkin Kyselyt - luo uusi kysely -linkistä tai kyselyiden pääsivulta Luo uusi kysely -linkistä.

1. Kyselyn rakenne

Kyselyn rakenne

Kysely koostuu kysymysryhmistä, jotka sisältävät kysymyksiä.
Kysymys sisältää yhden tai useamman kysymysrivin, jotka koostuvat kysymyskentistä.
Kysymysrivi voi sisältää myös eri vaihtoehtoja. Kysymysten tyypit.
Kyselyn osaksi voi liittää omia aiemmin toteutettuja tai toisten tekemiä kyselyitä, kysymysryhmiä tai kysymyksiä joko kopiona tai viitteenä. Aiemmin toteutettujen kyselyiden, kysymysryhmien ja kysymysten sisältämää "varastoa" sanotaan jatkossa kyselypankiksi ja mitä tahansa kyselypankista haettavaa kohdetta kysymyssarjaksi.

2. Kyselyn tietojen muokkaus

Kyselyn tietojen muokkaus -sivulla syötetään tiedot kyselylle:

Kyselyn tiedot

Otsikko: Koko kyselylle annettava otsikko.
Kyselyn laatija: Korppi asettaa laatijan automaattisesti sen mukaan kuka on kirjautuneena sisään, kun kysely luodaan.
Www-osoite kyselyn infosivulle: Osoite, johon vastaaja pääsee otsikkoa klikkaamalla. Sivulla annetaan esim. vastaajalle lisätietoa kyselystä.
Milloin kysely on vastattavissa: Aikaraja, jolloin kysely on voimassa. Oletuksena aloitus- ja lopetuspäivä ovat kyselyn luontipäivä. Päivämäärä tulee antaa muodossa pp.kk.vvvv, esimerkiksi 1.4.2004 tai 13.12.2001. (Huom! Mikäli vastattavissaoloaika ei ole voimassa, kysely ei näy vastaajaryhmille.)
Lisäksi erilaisia metatietoja (eivät ole pakollisia, mutta helpottavat jatkoanalyysiä ja muokkaavat kyselyn näkyvyyttä vastaajille sekä kyselypankissa muille kyselyn laatijoille):

Kuvaus kyselylle
Kyselyyn liittyviä avainsanoja
Viite asiayhteyteen: esim. kurssikyselyn yhteydessä kurssin nimi.
Kyselytyyppi: eli onko kyseessä kurssikysely, kysely henkilökunnalle tms.
Sivutetaanko kysely kysymysryhmittäin?: Määritys sille, vastataanko kyselyyn siten, että kyselystä näkyy yksi ryhmä kerrallaan. Suositeltavaa on, että pitkien kyselyiden tapauksessa kysely sivutetaan (vastaukset tallennetaan jokaisen sivun lopuksi ja kysely on esteettömämpi ja käytettävyydeltään parempi).
Vastaamisessa kiitossivulle tulostuva teksti: Teksti, joka annetaan viestinä kyselyyn vastanneille niin sanotulla "kiitossivulla" sen jälkeen, kun heidän vastauksensa on tallennettu.
Näytetäänkö Korpin valikot vastaamisessa: Määritys sille, näkyvätkö Korpin navigointipalkki ja yläpalkki vastaamisen yhteydessä vai piilotetaanko ne.
Kyselyn tila: kts. alempi kappale
Piilotetaanko vastaajien nimet vastausten selailussa: Määritys sille, piilotetaanko vastaajien nimet vastausten selaamisen sivulla. Oletuksena vastaajia ei piiloteta. Piilotus tapahtuu napauttamalla painiketta. (Valinta on pysyvä! Siitä kysytään varmistus)
Kyselyn oman tyylitiedoston URL (css): Mahdollisuus käyttää kyselyn muotoiluun omaa tyylitiedostoa. Huomaa, että tyyli näkyy VAIN vastaamaan mentäessä, ei esikatseluissa. Useimmissa tapauksissa tyylitiedosto-kenttä kannattaa jättää tyhjäksi, jolloin käytetään vastaajan omaa tyylitiedostoa tai Korpin oletustyyliä. Jos Korpin valikot on valittu näytettäväksi, käytetään aina Korpin-tyylitiedostoja (eli tähän kirjoitetulla tyylitiedoston osoitteella ei ole mitään merkitystä).
Kysely on täysin anonyymi: Määritys sille, salataanko vastaajat täydellisesti. Tällöin vastausten ja vastaajien välillä ei ole mitään yhteyttä. Sama ihminen voi vastata kyselyyn useamman kerran. Kyselyn julkaiseminen Korppi-tunnuksettomille ihmisille tapahtuu siten, että valitaan kyselyn olevan vastattavissa anonyymisti, eikä liitetä kyselyyn yhtään vastaajaryhmää.

Kun olet valinnut kyselysi olevan täysin anonyymi ja tallentanut, ilmestyvät valinnat:
Sallitaanko anonyymitunnuksen luominen ja sen avulla aiempien vastauksien muokkaaminen?: Määritys sille, annetaanko vastaajille salasana, jonka avulla he pääsevät muuttamaan myöhemmin tiettyä anonyymiä vastausta syöttämällä ko. salasanan.
Tarjotaanko anonyymivastaajalle mahdollisuus luoda useampia vastauksia tähän kyselyyn?: Mahdollisuus antaa vastaajan syöttää peräkkäin useita eri vastauksia samaan kyselyyn. Tarjoamalla tämän mahdollisuuden, vastaajalle näytetään linkki, jonka avulla hän voi tyhjentää aiemmat vastauksensa selaimen muistista ja vastata heti perään "uutena ihmisenä". Suositeltavaa on, että tätä ominaisuutta käytetään vain harkitusti!

Vastaajat voivat luoda useampia vastauksia: Määritys sille, käytetäänkö kyselyä lomakemaisesti, eli siten, että tunnettu vastaaja voi kirjata omissa nimissään useamman vastauksen tähän kyselyyn. Tällöin vastaajalta kysytään vastaamaan mennessä, haluaako hän luoda uuden vastauksen vai muokata aiempaa. (Lomakemainen käyttö on mahdollista vain, mikäli kyselyyn EI vastata täysin anonyymisti)
Vastauksiin voidaan merkitä käsittelyn tila: Määritys sille, tullaanko vastauksia käsittelemään yksitellen. Valitsemalla tähän kyllä, vastausten tarkastelija tai kommentoija voi rastittaa "käsitelleensä" ko. vastauksen.
Vastausten tarkastelija voi lukita vastauksen: Tekeillä oleva ominaisuus, jolla vastausten lukija / kommentoija voi lukita vastaukset siten, ettei vastaaja pääse enää niitä muuttamaan. (Ei toimi vielä)

Kyselyn tila: Määritys kyselyn näkyvyydestä muille käyttäjille:

Käyttöoikeudet: kts. Käyttäjien liittäminen kyselyyn

Julkaisuaste pankissa: Määrittää kyselyn sisältämien kysymyssarjojen käyttöoikeuden kysymyspankista.

Kyselyn julkaisijaorganisaatio: Määrittää kyselyn julkaisevan tahon organisaation. (alasvetolista Jyväskylän yliopiston organisatioista)
Uudelleenkäyttöaste pankissa:

Jos tulit sivulle linkistä Luo uusi kysely, paina painiketta "Tallenna ja lisää uusi kysymysryhmä" luodaksesi kysymysryhmän tai -ryhmiä. Jos haluat lisätä valmiita kohteita kyselypankista, paina "Tallenna ja lisää kohteita kyselypankista".
Jos tulit muokkaamaan kyselyn tietoja, voit painaa joko "Tallenna", jolloin tiedot tallennetaan ja pysytään sivulla tai "Tallenna ja mene rakennenäkymään", jolloin tiedot tallennetaan ja siirrytään kyselyn rakennesivulle.

3. Kysymysryhmän tietojen muokkaus

Sivun otsikon alle tulostuu teksti siitä, minkä kyselyn kysymysryhmää ollaan muokkaamassa.
Sivulla näet myös kysymysryhmän esikatselun, joka on oletuksena piilotettu. Saat esikatselun näkyviin painamalla Näytä esikatselu -linkkiä. (Esikatselu ja Korpin valikot puuttuvat kuvasta).

Kysymysryhmän tiedot

Otsikko: Kysymysryhmälle annettava otsikko.
Www-osoite kysymysryhmälle: Osoite, johon vastaaja pääsee otsikkoa klikkaamalla. Osoitteen sivulla voidaan esim. antaa vastaajalle lisätietoa kysymysryhmän aihepiiristä.
Metatiedot:

Kuvaus: kuvaus kysymysryhmälle
Avainsanat: kuvaavia avainsanoja.
Julkaisuaste pankissa: Määrittää kyselyn sisältämien kysymyssarjojen käyttöoikeuden kysymyspankista.

Uudelleenkäyttöaste pankissa:

Poista ryhmä -linkistä voit poistaa muokattavana olevan kysymysryhmän (HUOM! Kaikki ryhmän sisältämät kysymykset poistuvat samalla!). Poistosta kysytään varmistus.

Jos et tässä vaiheessa halua luoda vielä kysymyksiä, paina "Tallenna ja mene rakennenäkymään".
Lisätäksesi ryhmään kysymyksiä paina "Tallenna ja siirry eteenpäin".

Painikkeesta "Hae kyselypankista" voit lisätä kysymysryhmään kysymyssarjoja kyselypankista.

4. Kysymyksien tietojen muokkaus

Sivun otsikon alle tulostuu tieto siitä, minkä kyselyn ja minkä kysymysryhmän kysymyksiä olet muokkaamassa. Sivulla näet myös kysymysryhmän esikatselun, joka on oletuksena piilotettu. Saat esikatselun näkyviin Näytä esikatselu -linkistä ja vastaavasti piilotettua Piilota esikatselu -linkistä. (Esikatselu ja Korpin valikot puuttuvat kuvista).

Ensimmäiseltä välilehdeltä saat syötettyä kysymyksen perustiedot.
Muut välilehdet sisältävät lisäominaisuuksia: www-osoitteen syöttäminen (esim. lisätietosivu kysymykselle), muokkaaminen (kysymyksien ja kysymysrivien poistaminen ja järjestäminen), kenttien koot (koon määritys yksi- ja monirivisille tekstikentille), yksilöivät nimet (tunnistetieto, kysymyskenttien yksilöivä nimi, joka helpottaa jatkoanalysointia, kun vastaukset tallennetaan CSV-muotoon) ja erikoistiedot (kysymyskenttien hienosäätöä).

4.1. Perustiedot

Esimerkkikuva

Ensimmäistä kertaa sivulle tultaessa näkymä on seuraava:

Yksi kysymys lisättynä

Lisätäksesi kysymyksen paina "Lisää kysymys". Näkymään lisääntyy yksi kysymys:
(Valmiita kysymyksiä voit lisätä painamalla painiketta "Hae kysymys kyselypankista")

Muuttamasi tiedot saat päivitettyä "Näytä muutokset"-painikkeesta.

Lihavoidun "otsikon" kysymykselle voit syöttää lihavoidun Kysymys -otsikon alle.
Kysymyksen tyyppi valitaan Tyyppi-otsikon alta alasvetolistasta. Kysymysten tyypit
Kysymysrivejä voit lisätä joko painikkeesta "Lisää rivi" tai kasvattamalla lukua Rivejä-otsikon alle.
Kysymyksen vaihtoehtoja voit lisätä joko painikkeesta "Lisää vaihtoehto" tai kasvattamalla lukua Vaihtoehtoja-otsikon alle.
Kysymysrivin otsikon voit syöttää Kysymysrivi-otsikon alle. Otsikon oikealle puolelle voit syöttää vaihtoehtojen otsikot.
Tyhjiin "vastauskenttiin" saat syötettyä oletusvastauksia kysymyksille.
Huom. Voit myös jättää minkä tahansa (tai kaikki) otsikkokentät tyhjiksi, jolloin saat hiukan muotoiltua kyselysi ulkoasua.
"Lisää kysymys" -painikkeesta saat lisättyä uuden kysymyksen.

"Tallenna" -painike tallentaa tiedot sivulta poistumatta. "Tallenna ja poistu" -painikkeesta tiedot tallennetaan ja poistutaan kyselyn rakennenäkymään.

Esim. Syötetään arvoja niin, että saadaan seuraavan kuvan tulos:

Esimerkki kysymysten lisäämisestä

4.2. WWW-Osoitteet

Kysymyksen tiedot/WWW-osoitteet

WWW-Osoite -otsikon alle voit syöttää www-osoitteen, joka tulee linkiksi kysymyksen otsikkoon. Sivulle voi sijoittaa esim. lisätietoja kysymykseen liittyen. Osoite tulee antaa kokonaisuudessaan (esimerkiksi http://www.mit.jyu.fi).

Sivulta voit poistua ilman muutoksia valitsemalla jonkin muun välilehden.

4.3. Muokkaaminen

Kysymyksen tiedot

Tällä välilehdellä voit poistaa ja järjestellä kysymyksiä ja kysymysrivejä.

Poista kysymyksiä tai kysymysrivejä rastittamalla niiden edessä olevat valintaruudut. Painettuasi "Poista valitut" sinulta kysytään haluatko varmasti poistaa valitsemasi kysymykset ja kysymysrivit. Valitsemalla "Poista" ne poistetaan ja "Peruuta" painikkeella siirryt takaisin kysymysten muokkausnäkymään.

Järjestä kysymykset tai kysymysrivit syöttämällä Uusi järj.nro. -otsikon alle sen paikan järjestysnumero, johon haluat sen siirtää. Nykyinen järj.nro. -otsikon alla näkyy apuna kysymyksen tai rivin nykyinen järjestysnumero. Huom! sinun ei tarvitse täyttää kaikkia järjestysnumerokenttiä, vaan voit siirtää vaikka vain yhden kerralla. Paina lopuksi "Tallenna järjestys" tallentaaksesi uuden järjestyksen.

Sivulta voit poistua ilman muutoksia valitsemalla jonkin muun välilehden. Painikkeesta painettuasi siirrytään takaisin "Kysymykset"-välilehdelle.

4.4. Kenttien koot

Kysymyksen tiedot

Tällä välilehdellä voit asettaa koon kysymysrivien otsikoille ja syöttökentille. Syötä vaihtoehtosarakkeiden leveys otsikon Leveys alle ja korkeus eli tekstikentän rivimäärä otsikon Korkeus alle. Koko muutetaan yhden kysymyksen kaikille kysymyskentille. Syötä rivin otsikkosarakkeen leveys Kysymysrivi-otsikon vieressä olevaan laatikoon.

Korkeusmääritys vaikuttaa monirivisessä tekstikentässä näkyvien syöterivien määrään. Valintalistassa, jossa yhtä aikaa näkyy monta vaihtoehtoa, korkeus kertoo, moniko vaihtoehdoista on näkyvissä (loput ovat selattavissa selauspalkilla).

Tekstikenttien koko kannattaa asettaa riittävän suureksi, jotta laatikkoon kirjoitettavaa tekstiä olisi näkyvillä riittävän paljon kerralla. Mitä enemmän tekstistä näkyy, sitä helpompi sitä on hahmottaa myös esimerkiksi puhesyntetisaattoria käytettäessä.

Pelkkä numero Leveys-otsakkeen alla vaikuttaa kysymystyypeistä pelkästään tekstikentän ja monirivisen tekstikentän leveyteen. Mikäli koolle laittaa tarkenteen, joka kertoo, mitä yksikköä käytetään (esim. pikseleitä=px, senttejä=cm, lisää kokoyksikköjä), se vaikuttaa myös muiden kysymystyyppien syöttökenttiin. Mikäli koko-kentät jättää tyhjäksi, käytetään oletuksena otsikoiden leveyksiä. Mikäli otsikon jonkin sanan tarvitsema tila on enemmän kuin asetettu koko, leveydeksi tulee sanan leveys.
Kokoja ei siis ole pakko syöttää!

Sivulta voit poistua ilman muutoksia valitsemalla jonkin muun välilehden.

4.5. Yksilöivät nimet

Kysymyksen tiedot

Tällä välilehdellä voit syöttää kysymyskentille jatkoanalysointia helpottavat yksilöivät nimet. Ilman muutoksia tallennetaan oletusarvot. Syötä haluamasi yksilöivät nimet kysymyskenttien kohdalla oleviin tekstikenttiin. Voit myös antaa luoda yksilöivät nimet automaattisesti valitsemalla kysymyksen alta "Rakenna yksilöivät nimet", jolloin kenttiin syntyy automaattisesti yhdistelmä kysymysrivin ja vaihtoehdon otsikosta tai mikäli otsikko on tyhjä, kentän sisäisestä id:stä. (Huom! Joudut itse tarkistamaan, että automaattisesti luodut yksilöivät nimet ovat todella yksilöiviä, mikäli eri kysymysten otsikoissa on liikaa yhteisiä sanoja)

"Tallenna" -painike tallentaa tiedot sivulta poistumatta. "Tallenna ja poistu" -painikkeesta tiedot tallennetaan ja poistutaan kyselyn rakennenäkymään.

Sivulta voit poistua ilman muutoksia valitsemalla jonkin muun välilehden.

Jos vaihtoehdon yksilöiväksi nimeksi annettaan alaviiva ( _ ), niin silloin vaihtoehtoa ei oteta analysoinnissa huomioon.

4.6. Erikoistiedot

"Erikoistiedot"-välilehdellä pystyt asettamaan kysymyksen pakolliseksi rastimalla kyseisen rivin tai koko kysymyksen Pakollisuus-otsikon alta ja painamalla "Tallenna" tai "Tallenna ja poistu". Pakollinen kysymys tarkoittaa sitä, että vastaajalle kerrotaan kyselyn lopuksi, mikäli tällä on vastaamattomia pakollisia kysymyksiä. Mikäli kysely on sivutettu ryhmittäin, vastaaja palautetaan sille sivulle, jolla ensimmäinen vastaamaton, pakollinen kysymys sijaitsee.

Muutoin "Erikoistiedot"-välilehti on tarkoitettu vain erityisen tarkasti ulkonäköä hienosäätäville. Sen kenttiin kirjoittaminen vaatii tarkan syntaksin ja toiminnot toteutetaan vasta joskus tulevaisuudessa. Alustavasti on kuitenkin suunniteltu, että mm. jokaisen syötekentän koon voisi määrittää erikseen ja että kysymysrivin sarakkeiden väliin voisi työkalulla luoda pystypalkin.

5. Kyselyn rakennenäkymä

Tältä sivulta pääset muokkaamaan haluamaasi kohdetta ja näet myös koko kyselyn esikatselun. (Esikatselu ja Korpin valikot puuttuvat kuvasta).

Kuva kyselyn rakennenäkymästä

Välilehtien avulla voit liikkua kyselyn muokkaamisen, vastaamisen ja vastausten selaamisen välillä.

"Lyhyt linkki vastaamiseen" on vastaajille jaettavaksi tarkoitettu osoite, joka on sopivan lyhyt myös sähköpostilla levitettäväksi.

Seuraavaksi sivulla kerrotaan, mikäli kysely on annettu vastattavaksi jollekin Korpin henkilöryhmälle. Mikäli kyselyyn ei ole liitetty vastaajaryhmää, kysely on kaikkien vastattavissa.

Muokkaa kyselyn tietoja -linkistä pääset muokkaamaan kyselyn tietoja.
Muokkaa tietoja -linkki kysymysryhmän otsikon perässä vie sinut muokkaamaan kysymysryhmän tietoja.
Muokkaa kysymyksiä -linkistä pääset muokkaamaan kyseisen kysymysryhmän kysymyksiä. "Luo uusi kysymysryhmä" -painikkeesta saat luotua uuden kysymysryhmän (aiempien perään).
Ryhmien järjestyksen vaihtaminen -linkki vie sinut sivulle, jossa voit vaihtaa kysymysryhmien järjestystä kyselyssä.

Käännä kyselysi englanniksi -linkistä voit aloittaa kääntämään kyselysi tekstejä englannin kielelle.

Kyselyt -linkistä pääset kyselyiden pääsivulle, Hae kyselypankista -linkin kautta voit liittää aiemmin luotuja ryhmiä osaksi kyselyäsi ja Analysointi-linkistä pääset tekemään analyyseja vastauksista.

Huom! Mikäli kysely on sivutettu ryhmittäin (kts. Kyselyn tietojen muokkaus), myös tällä sivulla näkyvä kyselyn esikatselu näytetään ryhmittäin. Ryhmien esikatseluita voi selata esikatselun alapuolella sijaitsevilla nappuloilla "Näytä seuraava sivu" ja "Näytä edellinen sivu" .Myös ryhmän otsikkoa klikkaamalla saa näkyviin kyseisen ryhmän esikatselun. Esikatselussa ryhmän otsikon vieressä näkyy, monesko ryhmä on näkyvillä. (Esimerkiksi, jos näkyvillä on kolmas ryhmä kyselystä, jossa on viisi ryhmää, otsikon vieressä lukee 3/5).

6. Kysymysryhmien järjestäminen

Kysymysryhmien järjestäminen

Tällä sivulla voit järjestellä kysymysryhmät haluamaasi järjestykseen.

Järjestä ryhmät syöttämällä Uusi järj.nro. -otsikon alle sen paikan järjestysnumero, johon haluat ryhmän siirtää. Järj.nro. -otsikon alla näkyy apuna ryhmän nykyinen järjestysnumero.
Huom! sinun ei tarvitse täyttää kaikkia järjestysnumerokenttiä, vaan voit siirtää vaikka vain yhden kerralla.

Paina lopuksi "Aseta järjestys" tallentaaksesi uuden järjestyksen ja siirtyäksesi takaisin Kyselyn rakenne -sivulle. "Peruuta"-painikkeesta palaat takaisin tallentamatta uutta järjestystä.

Muut linkit ovat kuten Kyselyn rakenne -sivulla

Kyselyt -linkistä pääset kyselyiden pääsivulle.

7. Kyselyiden pääsivu

Kyselyiden pääsivulta pystyt hallitsemaan laatimiasi kyselyitä sekä näet toisten kyselyt, joihin sinulla on oikeuksia. Kyselyt on ryhmitelty sen mukaan, kuka on laatinut ne ja millaisessa tilassa kysely on. Suluissa kyselyn otsikon alapuolella näkyy aika, jolloin kysely on vastattavissa. Otsikon perässä on linkkejä niihin toimintoihin (esim. vastaamiseen, vastausten tarkasteluun), joihin olet oikeutettu ko. kyselyn osalta.
Mikäli sinulla ei ole johonkin ryhmään kuuluvia kyselyitä, otsikon alla lukee tieto siitä.

Kyselyiden pääsivu, toisten tekemät

Kyselyiden pääsivu on jaettu viiteen välilehteen:

Luo uusi kysely-linkistä pääset luomaan uutta kyselyä. Uuden kyselyn luominen

8. Kysymysten tyypit

Seuraavassa kuvassa on esitetty kysymysten tyypit sekä esimerkit rivien ja vaihtoehtojen merkityksestä:

Kysymystyypit

Uudet kysymystyypit

Edellä mainittujen kysymystyyppien lisäksi on valittavana vielä monirivisen tekstikentän erikoistapaus, historiakenttä, joka käyttäytyy muutoin kuten em. kysymystyyppi, mutta on tarkoitettu vastaushistorian keräämiseen. Kun sama vastaaja palaa täydentämään vastauksiaan, historiakentän vastausta ei pääse muokkaamaan, vaan vastaukseen liitetään lisäksi se, mitä hän uudella vastauskerralla vastaa. Aiempi vastaus on nähtävillä syöttökentän alapuolella automaattisesti lisättyine päivämäärätietoinen, mutta sitä ei pääse muokkaamaan.
Historiakenttä sopii erinomaisesti kyselyyn, johon vastataan omalla tunnuksella (eli kysely EI ole täysin anonyymi) ja jonka vastauksia odotetaan päivitettävän esimerkiksi vuosittain.

Jos sinulla on valintaruuturyhmä tai radiopainikeryhmä -tyyppinen kysymys, jossa on ainoastaan yksi rivi, on esteettömyyden kannalta parempi, mikäli asetat vaihtoehdot allekkain käyttämällä valintaruuturyhmä pystyyn tai radiopainikeryhmä pystyyn -kysymystyyppejä. Tämä helpottaa vastaamista ainakin mahdollisten vastaamassa olevien puhesyntetisaattorin käyttäjien kannalta.

Kysymystyypeistä Siirtymä muualle kyselyissä (kts. ohjeita siirtymän käyttöön) ei tuota varsinaisesti kysymystä, vaan painikkeen, joka kuljettaa vastaajan muualle kyselyssä tai jopa jatkamaan vastaamista toisessa kyselyssä. Sen avulla voidaan toteuttaa ns. haarautuvia kyselyitä, joissa vastaaja voidaan ohjata suoraan tiettyjen kysymysten ohi, mikäli kyseiset kysymykset eivät kosketa häntä. Seuraavassa on selitetty tarkemmin siirtymän käyttöä.

8.1. Kysymystyyppien erikoistapaus: Siirtymä muualle kyselyissä

Haarautumista suositellaan käytettävän VAIN, jos se on ehdottoman välttämätöntä. Kokeile siirtymää omassa kyselyssäsi, jolloin helpoiten tajuat, kuinka se toimii.

Siirtymän kirjoitusformaatti on seuraava: Nappulan teksti | Kyselyn id | Ryhmän id | Näytetäänkö kyselyn omat painikkeet
, jossa | -merkki tarkoittaa pystypalkkia ("Alt gr" + "<"). Se kirjoitetaan kysymyksen oletusvastaus-kenttään. Parhaiten pystyt hyödyntämään siirtymää kyselyssäsi, mikäli asetat kyselysi sivutettavaksi ryhmittäin (ja rakennat kyselyysi kysymysryhmät esimerkiksi eri aihepiireittäin).

Kyselyn ja kysymysryhmän id:t näkyvät "Kysymyksien tietojen muokkaus" -sivun ylälaidassa.

Mikäli asetat yhdenkään Siirtymä muualle kyselyissä -tyyppisen "kysymyksen" kyselyysi, kaikki automaattisesti kyselysivujen loppuun tulevat painikkeet jätetään pois. Joudut tällöin huolehtimaan itse, että sivun lopussa on painike, josta tiedot voi tallentaa.
Voit toisaalta sanoa itse lisättyjen painikkeiden syntaksissa, että "automaattiset" nappulatkin näytetään sivun lopussa. Tämä tapahtuu lisäämällä syntaksiin: | K (Koko syntaksi siis tässä tapauksessa vaikkapa: Tallenna ja siirry edelliseen kysymysryhmään|56|-1|K )

Lisättyäsi painikkeita kyselyyn, sinun kannattaa EHDOTTOMASTI vastata itse testiksi kyselyysi, jotta siirtymät varmasti vievät oikeisiin paikkoihin.

Seuraavassa on lueteltu muutamia syntakseja ja minkälaisia siirtymiä niillä saa aikaiseksi.

Mitä tekstiäMinne mennäänHuomioitavaa
-1Tässä kyselyssä yksi kysymysryhmä taaksepäin, oletustekstinä lukee "<< Tallenna ja siirry edelliselle sivulle"Jos kyselyssä ei ole aiempia ryhmiä, painiketta ei näytetä
+2Tässä kyselyssä kaksi ryhmää eteenpäin, oletustekstinä lukee "Tallenna ja siirry seuraavalle sivulle >>"
0|0 Lopetusnappi, joka vie kyselyn kiitossivulle, oletustekstinä lukee "Lähetä"Tällainen tulisi olla kyselyketjun lopussa
Tallenna vastaukset|0|0Lopetusnappi, joka vie kyselyn kiitossivulle ja jonka teksti on "Tallenna vastaukset"
Taaksepäin|0|-1Tässä kyselyssä yksi kysymysryhmä taaksepäin, painikkeen tekstiksi tulee "Taaksepäin"
Jatka koirakyselystä|57|0Siirrytään "Koirakyselyn", jonka id on "57", alkuun.Kyselyn id on se, mikä määrää, minne hypätään.Nappulan tekstillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa.
Jatka koirakyselyn mopsi-kysymyksistä|57|+2Siirrytään "Koirakyselyn", jonka id on "57", toiseen kysymysryhmään.
||-1Tässä kyselyssä yksi kysymysryhmä taaksepäin
Siirry eteenpäin|0|+1|K Tässä kyselyssä yksi ryhmä eteenpäin, nappulan teksti "Siirry eteenpäin", ja "K" määrää kyselyn omat nappulat näytetään "K" tulee olla sanottuna kyselyn sillä sivulla, jolla halutaan "automaattinappulat" näytettävän. Jos omia painikkeitasi on useammalla sivulla kyselyssä, niillä kaikilla tulee olla "K"-optio, jotta painikkeet näkyvät.

9. Käyttäjäryhmien liittäminen

Tällä sivulla saat annettua ihmisille tai käyttäjäryhmille oikeuksia kyselyysi. Sivulle pääsee Kyselyn tiedot -sivulta painikkeesta "Liitä käyttäjäryhmät kyselyyn".

Ryhmän liittäminen kyselyyn

Jos sinulla ei ole valmista ryhmää, voit luoda sen Korpin ryhmien luontityökalulla linkistä Käyttäjäryhmien luominen.

Kun sinulla on ryhmä(t) tehtynä, voit hakea ne antamalla hakusanan Hae henkilö tai ryhmä -otsikon alla olevaan tekstikenttään, jokerimerkkinä toimii %. Paina "Hae" .

Ryhmän liittäminen kyselyyn

Jos hakusi tuotti tuloksia, valitse haluamasi henkilöt/ryhmät Hakutulokset -valintalistasta (voit valita useita kerralla). Annettavat oikeudet -listasta sinun tulee valita oikeudet, jotka tahdot ryhmälle antaa. Valittavana ovat

Oikeus myönnetään painamalla "->" painiketta. Valitun oikeuden henkilöiltä/ryhmiltä voit poistaa valitsemalla ne Valitut ryhmät ja niiden oikeudet -valintalistasta ja painamalla "Poista valitut ryhmät".

"Muokkaa ryhmää" -painike vie valitsemasi ryhmän muokkaukseen. "Luo uusi ryhmä" -painikkeesta voit luoda uuden ryhmän Korpin ryhmienhallinta -työkalulla. Huomaa, että luotuasi uuden ryhmän sinun on vielä palattava antamaan sille haluamasi oikeus.

Seuraavassa taulukossa on esitetty oikeuksia kyselyn ollessa tietyssä tilassa.

X => on oikeus
-- => ei ole oikeutta
Henkilö kuuluu ryhmään tarkoittaa sitä, että henkilö kuuluu ryhmään, joka on liitetty kyselyyn nimenomaan sillä oikeudella, josta on kussakin sarakkeessa kyse (esim. ryhmälle annettu muokkausoikeudet). Kysely on oma, kun henkilö on sen alkuperäinen laatija. Tämän voi tarkistaa Kyselyn tiedot -sivulta.
Oikeus
Kyselyn tila:Hlön suhde kyselyyn:MuokataTarkastella
vastauksia
AnalysoidaKommentoidaTarkastella
raportteja
Liittää
Suunnitteilla hlö kuuluu ryhmään X--XX----
  hlö EI kuulu ryhmään------------
  kysely on oma XXXXX--
Aktiivinen hlö kuuluu ryhmään XXXXXX
  hlö EI kuulu ryhmään------------
  kysely on oma XXXXXX
Vanhentunut hlö kuuluu ryhmään XXXXX--
  hlö EI kuulu ryhmään------------
  kysely on oma XXXXX--
Arkistoitu=poistettu hlö kuuluu ryhmään ------------
  hlö EI kuulu ryhmään------------
  kysely on oma ------------

Vastausoikeus poikkeaa hiukan muista oikeuksista. Sitä rajoittaa vastausaika. Lisäksi mikäli kyselyyn ei ole liitetty vastausoikeuksia mitään kautta, kysely on kaikkien Korpin käyttäjien vastattavissa. Kyselyn taustatiedot määrittävät onko kysely avoinna jopa Korpin ulkopuolisillekin henkilöille (Kyselyn on tällöin oltava täysin anonyymi).

Vastausoikeuden voi myös myöntää joukolle ihmisiä liittämällä kyselyn toiseen Korppi-elementtiin, kuten opinnäytteeseen, kurssiin, eHopsiin,...
Seuraavassa taulukossa ryhmä liitetty-tilanne vastaa myös oikeuksien myöntämistä, mikäli kysely on liitetty toiseen elementtiin. Tällöin henkilön täytyy liittyä tuohon elementtiin. (Esim. henkilöllä täytyy olla hops, jossa kysely on liitettynä tai hänen täytyy kuulua kurssille, jolle kysely on liitetty, jotta hän saa vastausoikeuden vastausajan voimassaoloaikana).
Poistettuun kyselyyn ei pysty vastaamaan.

Kyselyn tila:Hlön suhde kyselyynVastausaika on voimassa:Vastausaika ei voimassa:
Suunnitteillaryhmä liitetty, hlö kuuluu ryhmään X--
  ryhmä liitetty, hlö EI kuuluu ryhmään----
  yhtään ryhmää ei ole liitettyX --
  kysely on oma X--
Aktiivinenryhmä liitetty, hlö kuuluu ryhmään X--
  ryhmä liitetty, hlö EI kuuluu ryhmään----
  ryhmää ei ole liitetty X--
  kysely on oma X--
Vanhentunutryhmä liitetty, hlö kuuluu ryhmään ----
  ryhmä liitetty, hlö EI kuuluu ryhmään----
  ryhmää ei liitetty ----
  kysely on oma X--

10. Kyselyn kääntäminen toiselle kielelle

Kyselyn kääntäminen englannin kielelle alkaa klikkaamalla Kyselyn rakennenäkymässä linkkiä Käännä kyselysi englanniksi. (Tällä hetkellä suomen lisäksi ainoastaan englanti on mahdollista valita Korpissa käyttöliittymäkieleksi, joten kyselyäkään ei ole mahdollista kääntää muille kielille) Linkin klikkaamisen jälkeen olet "kääntämistilassa", jolloin sinun tulee käydä läpi koko kyselyn muokkaussivusto ja vaihtaa syöttökenttiin alkuperäiskielisten tekstien tilalle vieraskielinen.

Se, että olet kääntämässä kyselyä, näkyy mustassa ilmoituslaatikossa kyselyn muokkaussivujen ylälaidassa.

Käännetty kysely näytetään niille ihmisille, joilla on Korpin käyttöliittymäkielenä englanti. Tekstejä lukuunottamatta kysely on rakenteeltaan täsmälleen alkuperäiskielistä vastaava. Huomaa, että kyselyn muokkauspuolella käyttöliittymäkieli ei vaikuta kyselyn kieleen, vaan kääntäminen aloitetaan nimenomaan yllämainittua linkkiä klikkaamalla.

Kyselystä käännetään ainoastaan kaikki vastaajalle näkyvät osat eli kyselyn, kysymysryhmän ja kysymysten sekä vaihtoehtojen otsikot. Voit myös asettaa erikieliseen otsikkoon liittyvän uri:n viemään eri paikkaan, kun alkuperäiskielinen. "Siirtymä muualle kyselyissä"-tyyppisen kysymyksen oletusvastauskentän tiedon voi myös kääntää, jolloin painikkeen tekstin saa oikealle kielelle.

Mikäli et muuta suomenkielistä tekstiä muokkauslaatikossa, tietoa ei tallenneta erikseen englannin kielelle. Paikassa, jossa käännös "puuttuu", näytetään alkuperäisen kielen vastine. Samoin, jos olet kirjoittanut vain alkuperäiselle kielelle uri:n, vieraankielenkin otsikkolinkki vie samaan paikkaan. Jos taas et ole kirjoittanut uria kummallakaan kielellä, ei otsikosta tietenkään tule linkkiä.

11. Vinkkejä ja huomioita kyselyiden laatimisesta

Kyselyn julkaiseminen Korppi-tunnuksettomille ihmisille tapahtuu siten, että valitaan Kyselyn tiedot -sivulta kyselyn olevan vastattavissa anonyymisti, eikä liitetä kyselyyn yhtään vastaajaryhmää. Huomaa, että tällöin kuka tahansa saa vastata kyselyyn, eikä monta kertaa vastaamista voida mitenkään estää. (kts. Kyselyn tiedot ja Käyttäjäryhmien liittäminen)

Käyttäjäryhmistä:

Lähes kaikkiin kyselyn otsikkokenttiin voi syöttää normaalia HTML:ää, jolla voi tehdä lisää muotoiluja kyselyyn. Huolehdi kuitenkin, että kaikki "tagit" tulevat suljetuiksi (esim.<b>vahvennettu </b> ), sillä rikkonainen HTML saattaa hajottaa kyselyn rakenteen!

Kyselyn kiitossivulle tulostuva teksti (kts. kyselyn tiedot) on yksi hyvä paikka kertoa vastaajalle, mihin kyselyn tuloksia käytetään ja milloin tuloksia voi odotella julkaistavaksi (ja missä?) sekä kiittää häntä vastauksista. Etenkin, jos kysely on valitty näytettäväksi ilman Korppi-valikoita, on hyvän tavan mukaista myös kertoa, minne sivulta voi jatkaa (esim. kyselyn laatineen tahon kotisivuille).

Kyselyistä on koottu myös FAQ eli usein kysytyt kysymykset, josta voit löytää vastauksen joihinkin keskeisimpiin kysymyksiin tai vinkkejä ulkoasun hienosäätöön: https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/tutoriaalit/korpin-kyselysovellus/kyselyfaq.pdf (PDF-tiedosto, 274 kB)

12. Lisätietoa kokomäärityksistä

Kaikkiin kysymysten kokokenttiin vaikuttavat kokopäätteet tarkemmin (engl.):

  * em (ems, the height of the element's font)
  * ex (x-height, the height of the letter "x")

  * px (pixels, relative to the canvas resolution)
  * in (inches; 1in=2.54cm)
  * cm (centimeters; 1cm=10mm)
  * mm (millimeters)
  * pt (points; 1pt=1/72in)
  * pc (picas; 1pc=12pt)

Jos kokoa ei aseteta, pisin "otsikkolause" määrää kentän leveyden ja vaikka koko asetettaisiinkin, pisin otsikkosana venyttää kentän omalle leveydelleen (sanat rivitetään eri riville).

13. Kyselyiden koostaminen kyselypankin hakutyökalulla

Luvussa kuvataan Korppi-opintotietojärjestelmän kyselysovelluksen kyselypankin hakutyökalun käyttämistä.

Muutama huomioitava asia kopioinnista:

13.1. Kyselyn muokkaussivu

Kyselypankkiin ja vastausten analysointiin pääsee esimerkiksi kyselyn rakennesivun kautta.

Linkkiä (kuva alla) Hae kyselypankista painamalla käyttäjä siirtyy yksinkertaisen haun sivulle. Linkistä Analysointiin käyttäjä siirtyy kyselyjen analysointityökaluun, josta on kerrottu luvussa 14.

Kyselyn luomisen ohje kertoo, miten kyselyn muokkauksen sivuilla liikutaan.

Kyselyn yleisnäkymä

13.2. Kohteen käyttöönotto kopioimalla ja viittaamalla

"Kohde" (tai kysymyssarja) tarkoittaa kyselyitä, kysymyksiä ja kysymyksiä. Hakutyökalulla haetaan kyselypankkiin tallennettuja kohteita.

Kohteen laatija on asettanut kohteelle uudelleenkäyttöasteen, jonka mukaisesti se voidaan liittää kyselypankista omaan kyselyyn joko "viittaamalla" tai "kopioimalla". Kopioimisessa kohde otetaan käyttöön siten, että sitä voidaan vapaasti muokata. Viittaamisessa kohde otetaan käyttöön siten, että kohteeseen mahdollisesti annetut vastaukset liittyvät myös omaan kyselyyn. Viittaamalla käyttöönotetun kohteen tietoja ei voida muokata.

Jos kohteen uudelleenkäyttöasteeksi valitaan viite , tietoja ei omassa kyselyssä voida muuttaa. Tietokannassa ei tapahdu kohteen kopioimista vaan käyttäjä saa käyttöön viitteen.

Jos kohteen uudelleenkäyttöaste on kopio, tulee se käyttöön normaalisti, jolloin sen tietoja voidaan vapaasti muuttaa. Tietokannassa tapahtuu kohteen kopiointi.

13.3. Kyselypankin hakutyökalun sivut

Kyselypankin hakutyökalu käsittää kaksi eri sivua: yksinkertaisen ja monipuolisen haun. Yksinkertainen haku tarjoaa haun rajaamiseksi hakuehtoina

Luvussa 13.4. kerrotaan tarkemmin yksinkertaisen haun hakuehdoista.

Monipuolinen haku sisältää valintoina

Monipuolisen haun hakuehdoista julkaisijaorganisaatiot ja hakasana on kuvattu luvuissa 13.4.2. ja 13.4.3.. Muista kerrotaan monipuolisen haun luvussa 13.5..

13.4. Yksinkertainen haku

Kun käyttäjä on valinnut kyselyjen muokkaussivuilla linkin Hae kyselypankista, hän siirtyy yksinkertaisen haun sivulle. Yksinkertaisen haun sivu näkyy oheisessa kuvassa.

Yksinkertainen haku

Kyselypankin yksinkertaisen haun sivulla hakua voidaan rajata julkaisijaorganisaatioiden ja hakusanan avulla. Kyseisten hakuehtojen käyttö ei ole pakollista, vaan painiketta "Hae" voidaan suoraan painaa muuntelematta sivun oletusarvoja. Painikkeen painamisen jälkeen hakutulokset tulostuvat sivun alaosaan. On myös mahdollista ettei haku löytänyt mitään tai hakutulosten määrä on liian suuri. Näistä kerrotaan tarkemmin luvussa 13.6.

13.4.1. Virallisuusaste

Virallisuusaste-alasvetolista sisältää valinnat "Molemmat", "Viralliset" ja "Epäviralliset". "Molemmat"-valinta tarkoittaa organisaatiotason virallisia sekä epävirallisia kohteita. "Viralliset" tarkoittaa pelkästään virallisia kohteita. "Epäviralliset" tarkoittaa kohteita, jotka ovat epävirallisia tai julkaisuasteeltaan muita kuin epävirallisia ja virallisia.

Virallinen kohde tarkoittaa organisaatiossa yleiseen käyttöön laadittua ja tietyn hyväksymisprosessin läpikäynyttä kyselyä. Ne ovat yleisesti toistuvia kyselyitä. Esimerkiksi, kun luennoitsija haluaa tehdä kurssipalautekyselyn, ei hänen tarvitse tehdä kaikkia kyselyn kohteita uudestaan, vaan hän voi hakea laitoksensa virallisen kurssipalautekyselyn ja ottaa sen oman kurssipalautekyselynsä pohjaksi. Hyväksymiskäytäntö ei ole vielä voimassa, joten kuka tahansa voi asettaa kyselynsä viralliseksi.

13.4.2. Julkaisija

Julkaisijaorganisaation valinnalla kohdistetaan haku tietyn tasoisen organisaation kohteisiin. Valinta "Ei rajoita hakua tarkoittaa", että kyseinen valinta ei rajoita hakua. Tällöin myöskään viereisellä Virallisuusaste-valinnalla (kts. lisää virallisuusasteesta) ei ole merkitystä. Jos valitaan Julkaisija-kohdassa "Kaikki", kohdistuu haku kaikkiin tämän tason organisaatioiden kohteisiin. Jos alasvetolistasta valitsee jonkin tietyn organisaation, haetaan sen tasoisista organisaatioista vain ja ainoastaan tämän organisaation kohteita. Virallisuusaste-alasvetolistan valinta kohdistuu ainoastaan kyseisen rivin julkaisijan kohteisiin.

13.4.3. Hakusana

Hakusana kohdistuu kohteiden nimiin eli otsikoihin. Hakusanaa ei ole pakko kirjoittaa. Hakusanaan voidaan lisätä seuraavia jokerimerkkejä:

Haussa ei pienillä ja isoilla kirjaimilla ole merkitystä.

Annettua hakusanaa haetaan kaikkien hakusanan kohdistuvien kenttien keskeltä eli hakusana koskikara vastaa hakua %koskikara% Tämä pätee myös kaikkiin avoimiin tekstikenttiin monipuolisen haun puolella.

13.4.4. Painikkeet

"Hae"-painike suorittaa haun syötettyjen hakuehtojen perusteella, jolloin sivulle ilmestyvät mahdolliset hakutulokset. Tuloksista kerrotaan luvussa 13.6. Painike "Palauta lomakkeen arvot" palauttaa ne oletusarvot, jotka olivat HTML-lomakkeella sivulle tultaessa.

13.5. Monipuolinen haku

Monipuolinen haku on nähtävissä alla olevassa kuvassa. Se tarjoaa enemmän vaihtoehtoja haun rajaukseen kuin luvussa 13.4. esitelty yksinkertainen haku. Haettavat kohteet-otsikon alta tulee olla valittuna ainakin joku kohdetyyppi, jotta hakutuloksia voi tulla.

Sivulle tultaessa ovat muutamat oletushakuehdot valittuina. Jos niitä ei muuta ja painaa "Hae"-painiketta, haku hakee kaikki ne kohteet, jotka käyttäjän on mahdollista hakea. Jos haun tulosten suurin sallittu määrä ylittyy, on hakuehtoja rajattava.

Monipuolinen haku

13.5.1. Haettavat kohteet

Haettavat kohteet -valintaruuduilla valitaan kohdistuuko haku kyselyihin, kysymyksiin ja/tai kysymyksiin.

13.5.2. Uudelleenkäyttöaste

Valittaessa Uudelleenkäyttöaste-otsikon alta "kopio" haetaan vain niitä kohteita, joiden uudelleenkäyttöaste on kopio. Valinta "Viite" taas tarkoittaa kohteita, joiden uudelleenkäyttöaste on viite. Uudelleenkäyttöasteista on kerrottu enemmän luvussa 13.2.

13.5.3. Hakutuloksiin tulostettavat tiedot

Hakutuloksissa esitettäväksi voidaan valita seuraavat tiedot:

13.5.4. Julkaisijaorganisaatiot

"Julkaisijaorganisaatiot" on selvitetty luvussa 13.4.2.

13.5.5. Kohteen metatiedot

Sivulla on mahdollista rajata hakua valitsemalla ne kohteen metatieto-kentät, joihin "hakusana" kohdistuu. Sivulle tultaessa on oletuksena valittuna vaihtoehto "Kohteen nimi", johon hakusana kohdistuu myös yksinkertaisessa haussa.

"Metatiedot" ovat kohteen laatijan määrittelemiä kohdetta kuvaavia tietoja. "Kohteen kuvaus" on haettavan kyselyn tai kysymysryhmän kuvaus. "Kohteen avainsanat" kuvaavat yleensä kyselyn tai kysymysryhmän asiakokonaisuuksia tai käyttötarkoituksia. "Viite asiayhteyteen" kertoo, mihin asiayhteyteen (esimerkiksi tiettyyn kurssiin) kysely liittyy.

Näiden neljän valinnan jälkeen syötettävä "hakusana" kohdistuu ainoastaan valittuihin kenttiin. Hakusanassa voidaan käyttää myös jokerimerkkejä, joiden käyttöä on kuvattu luvussa 13.4.3.

13.5.6. Kyselyn vastausaika

Hakua voidaan rajata syöttämällä aikaväli, jonka alun ja lopun välillä on kohteiden vastausaika alkanut. Päivämäärä tulee syöttää suomalaisittain pp.kk.vvvv, esimerkiksi 21.13.2003 tai 4.6.2003.

Jos "Alku"-kenttä jätetään tyhjäksi, mutta "Loppu"-kenttään käyttäjä syöttää päivämäärään, haetaan kohteita, joiden vastausaika on alkanut ennen "Loppu"-kentän päivämäärää. Jos taas "Alku"-kenttään syötetään päivämäärä, mutta "Loppu"-kenttä jätetään tyhjäksi, haetaan kohteita, joiden vastausaika on alkanut "Alku"-kentän päivämäärän jälkeen .

13.5.7. Kohteen luojan nimi

Kohteita voi hakea myös niiden laatijan mukaan. Etu- ja sukunimi voidaan antaa missä järjestyksessä tahansa. Nimessä voidaan käyttää myös jokerimerkkejä, joiden käyttöä on kuvattu luvussa 13.4.3.

13.5.8. Painikkeet

"Hae" -painike suorittaa haun syötettyjen hakuehtojen perusteella. Painike "Palauta lomakkeen arvot" palauttaa ne oletusarvot, jotka olivat HTML-lomakkeella sivulle tultaessa.

13.6. Hakutulokset

Kun käyttäjä on painanut monipuolisen tai yksinkertaisen haun "Hae" -painiketta, tulostuvat hakutulokset sivun alaosaan.

Esimerkki hakutuloksista

On myös mahdollista että haussa ei löytynyt yhtään mitään, jolloin sivun alaosaan tulostuu teksti "Haussa ei löytynyt yhtään mitään. Yritä uudelleen." Tässä tapauksessa käyttäjän on kokeiltava väljempiä hakuehtoja.

On olemassa myös mahdollisuus, että haussa löytyi liian paljon kohteita. Tällöin sovellus ilmoittaa asiasta tekstillä "Haku tuotti liian paljon tuloksia. Oleva hyvä ja tarkenna hakuehtoja." Tällöin hakutulosten määrä oli niin suuri, että sen hakeminen kuormittaisi järjestelmää liikaa. Käyttäjän on tarkennettava syöttämiään hakuehtoja.

Hakutuloksiin tulostuu aina kohteen nimi ja kysymyksien tapauksessa myös kysymyksen tyyppi. Lisäksi tuloksissa näkyvät monipuolisessa haussa valitut hakutuloskentät. Kohteen otsikko toimii samalla linkkinä esikatseluun.

Kohteen liittäminen osaksi kyselyä tapahtuu esikatselun kautta eli klikkaamalla halutun kohteen nimeä, joka on linkki esikatseluun. Esikatselua ja käyttöönottoa on kuvattu luvussa 13.7.

13.7. Esikatselu ja kohteen käyttöönottaminen

Esikatselussa käyttäjä voi tarkastella hakutuloksista valitsemaansa kohdetta. Hän voi siirtyä takaisin hakusivulle painamalla painiketta "Palaa hakusivulle".

Kohde otetaan käyttöön painamalle painiketta "Lisää kyselyyn viitteenä" tai "Lisää kohteeseen kopiona", jolloin kohde otetaan käyttöön kyseisellä, valitulla uudelleenkäyttöasteella. Käyttöönoton yhteydessä käyttäjä palaa kyselyn tai kysymysryhmän muokkaussivulle, josta hän saapui kyselypankin hakusivuille.

Esimerkki esikatselusta

14. Kyselyiden analysointi

Kyselyn analysoinnilla tarkoitetaan kyselyn vastausten havainnollistamista mm. piirakka- ja pylväsgraafein. Havainnollistamisessa voidaan käyttää myös frekvenssi- ja tunnuslukutaulukoita. Frekvenssitaulukko sisältää kysymyksen eri vastausvaihtoehtoihin tulleiden vastusten määrän. Tunnuslukutaulukko esittää mm. minimin ja keskiarvon kysymyksen vastauksista.

Kyselyn vastausten analysointi perustuu analysointimalleihin. Analysointimalli sisältää tiedon kyselyn kysymyksille valituista esitystavoista. Analysointimallin mukaan generoidaan HTML-muotoinen raportti, joka siten koostuu esitystapoja vastaavista kuvista ja taulukoista.

14.1. Analysointimallin valinta

Analysointimallin valintasivulle saavutaan kyselyn muokkaussivulta Analysointiin-linkistä. Sivun tarkoituksena on esittää käyttäjälle lista valitulle kyselylle saatavilla olevista analysointimalleista ja niitä vastaavista raporteista.

Analyysin valintasivu

Valintasivun Mallit-otsikon alta pääsee muokkaamaan malleja ja edelleen generoimaan HTML-muotoisen raportin. Raportit-kohdasta pääsee tarkastelemaan mallilla luotuja tuloksia. Mallilla ja raportilla on aina sama nimi. Mallien ja raporttien järjestys sivulla on myös sama.

14.2. Esitystavat

Kaikki esitystavat ovat kysymyskohtaisia, joten ne esittävät vain yhden kysymyksen vastauksia kerrallaan. Kysymysten vastausten esittämisessä käytettävä esitystapa valitaan alasvetolistasta. Muista esitystavoista eroavat valinnan osalta taulukkoina esitettävät frekvenssitaulukko ja tunnuslukutaulukko. Frekvenssitaulukko tulee aina raporttiin ja tunnuslukutaulukko vain valittaessa valintaruudulla. Kuitenkin frekvenssitaulukko ja tunnuslukutaulukko voivat tulla raporttiin vain sellaisen kysymyksen osalta, jonka esitystavaksi ei ole valittu alasvetolistasta "Lista" tai "Tyhjä".

Alasvetolistasta valittavissa olevat esitystavat ovat seuraavat:

"Tyhjä"jättää koko kysymyksen pois raportista
"Ei graafia"jättää graafin pois
"Lista"tuottaa listan tekstimuotoisista vastauksista
"Pystypylväsgraafi"tuottaa pylväsgraafin, jossa pylväät pystytasossa
"Vaakapylväsgraafi"tuottaa pylväsgraafin, jossa pylväät vaakatasossa
"Piirakkagraafi"tuottaa piirakkagraafin

14.3. Analysoinnin esitystapojen valinta

Analysoinnin esitystapojen valintasivulla muokataan olemassaolevaa valittua analysointimallia tai luodaan uusi malli. Esitystavat valitaan jokaiselle kysymykselle erikseen alasvetolistasta. Tunnuslukutaulukko valitaan "Tunnusluvut"-sarakkeen valintaruudulla.

Esitystapojen valintasivu

Esitystapojen valinnan alapuolella on mallikohtaiset toiminnot:

Esitystapojen valintasivun painikkeet

"Analysointimallin nimi" -kenttään käyttäjä määrittelee mallilleen nimen. Nimi yksilöi yksittäin kyselyn mallit toisistaan. Jos käyttäjä muokkaa olemassaolevaa mallia ja vaihtaa nimeä, tallennettaessa sovellus luo uuden mallin uudelle nimelle ja entinen malli säilyy entisellä nimellään tietokannassa. Jos nimeksi määritellään jo olemassaolevan mallin nimi, niin nykyiset asetukset ylikirjoitetaan entisen mallin päälle tallennusvaiheessa ilman huomautusta. Linkillä "Analysointimallien ja raporttien valintasivulle" pääsee "Analysointimallien valinta" -sivulle.

Painikkeiden toiminta on seuraava:

"Palauta alkuperäiset valinnat"palauttaa sivun kentät siihen tilaan, missä ne olivat sivulle tultaessa
"Luo raportti"tallentaa analysointimallin, luo raportin ja siirtää käyttäjän selaamaan raporttia
"Tallenna analysointimalli"tallentaa analysointimallin

14.4. Raportti

Esimerkki raportista

Raportti sisältää linkkejä, joiden avulla voi siirtyä esitystapojen valintasivulle tai kyselyn vastausten selaussivulle. Linkkien tyyliasetukseksi on määritelty tulostuksessa pois jäävä tyyli, joten ne eivät tulostu raporttiin. Linkit on myös mahdollista jättää pois raportista rastimalla esitystapojen valinta -sivulla kohdan Älä näytä linkkejä raportissa. Tällöin sivu on täysin tallennettavissa html-formaatissa vaikkapa omille kotisivuille.

Kuinka siirrän pilkkuerotellun aineiston Korpista SPSS-ohjelmaan?

Seuraava pätee SPSS:n versioon "SPSS 13.0 for Windows".
 1. Mene Vastausten tarkastelu -välilehdelle. Avaa Korpin SPSS-muodon esittävä sivu
  (valitse vaikka versio, jossa on erottimena ";" eli puolipiste-linkki Vastaukset SPSS-ohjelman ymmärtämässä csv-muodossa -linkin vierestä ).
 2. Tallenna sivu .txt-päätteiseksi.
  (File -> Save As... -> Valitse paikka, johon haluat tallentaa tiedoston, kirjoita sille sopiva nimi ja valitse tiedostomuodoksi .txt, eli tekstimuoto)
 3. Avaa SPSS-ohjelma.
 4. SPSS:stä File->Read Text Data... Etsi äsken tallettamasi tekstitiedosto ja valitse Open.
 5. Sinulle avautuu "wizardista" sivu yksi (Step 1). Valitse Next-painike.
 6. "How are your variables designed?" -kysymykseen vastataan "Delimited" ja "Are variable names included at the top of your file?"-kysymykseen vastataan "Yes". Valitse Next.
 7. Seuraavalla sivulla (Step 3) ei tarvitse muuttaa mitään. Valitse Next.
 8. "Which delimiter appear between variables?"-kysymyksessä sinun tulee huolehtia siitä, että erotinmerkki, joka sinulla tekstimuodossasi oli valittuna, on rastittuna. Ja VAIN tuo ko. erotinmerkki saa olla valittuna. Jos erotin ei ole valmiiksi tarjotuissa vaihtoehdoissa (rastittavissa valintaruudulla), rasti kohta "Other" ja kirjoita näppäimistöltä kohdan viereiseen laatikkoon oikea erotin. Alla olevassa esikatselussa pitäisi sarakkeiden muuttua järkevämmännäköiseksi, kun ohjelmalle on kerrottu oikea erotinmerkki. Jos valitsit puolipisteen erottimeksi Korpissa, rasti kohta "semicolon". Valitse Next.
 9. Seuraavalla sivulla (Step 5) ei tarvitse tehdä mitään. Valitse Next.
 10. Seuraavalla sivulla (Step 6) voit valita suoraan Finish.

Datan pitäisi olla nyt SPSS:ssä järkevän näköisenä. Jos tekstimuotoiset kysymykset eivät tule oikein, saattaa olla tarpeen määritellä vaiheessa 5 kaikille tekstisarakkeille niiden tyypiksi String (teksti) ja kooksi jotakin tarpeeksi suurta (Characters-kohtaan kirjoitetaan tarpeeksi suuri luku).

Sivun alkuun

Takaisin Opastuksen pääsivulle