Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Lomakkeen tekeminen

1. Johdanto

Lomakkeilla voi määritellä mm. kyselylomakkeita opiskelijoille. Lomakkeilla opettaja voi kartoittaa esimerkiksi opiskelijoiden esitietoja tai esittää opiskelijoille tentti- tai demopisteitä. Jos opettaja syöttää lomakkeelle pisteitä kurssin opiskelijoille, näkee opiskelija omalla kurssisivullaan vain omat pisteensä, eikä siis koskaan muille opiskelijoille annettuja pisteitä. Kurssin muut opettajat sekä laitoksen ja tiedekunnan Korppi-vastaavat näkevät esimerkiksi kurssiraportin kautta kaikille kurssin opiskelijoille syötetyt pisteet. Kurssille voi myös luoda lomakkeita, joita opiskelijat eivät näe.

2. Ohje: uuden lomakkeen luonti

Vaihe   Toiminto
0. Voit opiskella lomakkeen luontia myös esimerkkien avulla.
1. Valitse navigointipuusta Opetus - Yksittäinen kurssi - Lomakkeet.
2. Mikäli näytöllä on aiemmin luotujen lomakkeiden tietoja, klikkaa linkkiä Uuden lomakkeen luonti..., jolloin pääset tekemään uusia lomakkeita.
3. Klikkaa linkkiä Näytä lisämääritykset, mikäli haluat tallentaa tietoja yhteisesti kaikille lomakkeen kentille. Voit antaa samat tiedot myös yksitellen jokaiselle kentälle erikseen lomakkeen luonnin jälkeen.
4. Anna lomakkeelle nimi.
5. Anna lomakkeen kenttien lukumäärä ja määritä opiskelijoiden oikeudet. Voit antaa/muuttaa näitä tietoja myös seuraavassa vaiheessa.
6. Paina Esikatsele -nappia, jos haluat katsoa, miltä raportti näyttää.
7. Luo lomake Tee lomake -painikkeesta.
8. Anna lomakkeen kentille näkyvä nimi ja muita tarpeellisia tietoja. Katso tarvittaessa, mitä kukin tieto tarkoittaa
  - Huomaa Näytä lisämääritykset-linkki ja mahdollisuus poistaa ja lisätä kenttiä.
9. Muista tallentaa tekemäsi muutokset.
Lomakkeet -sivu

Kuva 1. Lomakkeet -sivu.

3. Ohje: sivulla kysytyt tiedot

Seuraavaksi selvennetään lomakkeisiin liittyviä lisäkysymyksiä (näkyvät mm. kun Näytä lisämääritykset -optio on päällä). Voit halutessasi vaihtoehtoisesti katsoa Kuvasta 2 tietojen näkymistä valmiissa lomakkeessa.

Selite
Lisäselvennys otsikon ohella lomakkeesta. Näkyy otsikon alapuolella.
Lomakkeen www-osoite
Www-osoite, joka liittyy lomakkeeseen. Otsikko toimii linkkinä määritellylle www-sivulle.
Lomakkeen järjestysnumero
Järjestysnumerolla määritetään lomakkeen paikka, jos lomakkeita on useita.
Kenttien näkyvä teksti
Teksti, joka näkyy käyttäjille. Jos viimeinen merkki on & , kentät numeroidaan automaattisesti, esim. Demo& : Demo1, Demo2 jne.
Kenttien nimi
Systeemin sisäiseen käyttöön. Voit jättää tämän huoletta tyhjäksi, jolloin kentät nimetään lomakkeen nimen perusteella. Kielletyt merkit: ";,.\/'""&<>()[]{}= ~:"
Kenttien oletusarvo
Kentissä näkyvä arvo, mikäli tietoa ei ole vielä syötetty.
Kentän koko merkeissä
Voit määrittää tiedon syöttölaatikon koon. Jos tyyppi on "Monirivinen tekstikenttä", kirjoita laatikon leveys(merkkeinä)*rivimäärä.
Kenttien tyyppi
Kenttien tyyppi voi olla teksti, valintaruutu, radioryhmä, monirivinen tekstikenttä, numeerinen, kurssimaksu, eräpäivä, viitenumero tai tilinumero. Seuraavaksi tyyppien selitykset:

Kuvassa 2 pyritään selventämään tietojen näkymistä itse lomakkeessa. Lomaketta muokattaessa kannattaakin hyödyntää sivun alalaidassa näkyvää esikatselua, joka näyttää millainen muokattavasta lomakkeesta muodostuu.

Lomakkeen muokkaus -sivu

Kuva 2. Sivu lomakkeiden muokkaukseen - huomaa esikatselu.

4. Ohje: yksittäisten kenttien muokkaus, lisäys ja poisto

Voit tallentaa ja muokata kaikkia lomakkeen luonnissa antamiasi tietoja myös yksitellen jokaiselle kentälle erikseen. Samalla sivulla (katso Kuva 2) voit myös:

5. Ohje: valmiit lomakkeet

Jos kurssille on jo määritelty lomakkeita, ne näkyvät avautuvalla sivulla ensimmäisenä harmailla välilehdillä (Kuva 1). Voit halutessasi muokata kaikkia lomakkeelle luonnin yhteydessä antamiasi tietoja valmiiden lomakkeiden välilehdillä.

6. Lomakkeen luontiesimerkkejä

Uuden lomakkeen luontia käsitellään lisää muutaman esimerkkilomakkeen avulla:

6.1 Esim 1: tenttilomake

Luodaan ensin tenttilomake (katso Kuva 3), jolla tentistä saadut pisteet näytetään opiskelijalle. Uuden lomakkeen saa luotua Uusi lomake -välilehdeltä.

 1. Klikkaa linkkiä Näytä lisämääritykset, mikäli haluat tallentaa tietoja yhteisesti kaikille lomakkeen kentille. Voit antaa samat tiedot myös yksitellen jokaiselle kentälle erikseen lomakkeen luonnin jälkeen.
 2. Anna lomakkeelle nimi, esim. "Tentti"
 3. Määritä lomakkeen kenttien lukumääräksi tehtävien lukumäärä (plus yksi, mikäli haluat lisätä lomakkeeseen Yhteensä-sarakkeen , jossa esitetään saadut tenttipisteen yhteenlaskettuna) eli kuvan esimerkissä 5 kenttää.
 4. Valitse, ettei tentin ollessa kyseessä opiskelija voi itse muuttaa lomakkeen kenttien arvoa (katso Kuva 3).
  • Kuvassa 3 on klikattu Näytä lisämääritykset -linkkiä, jolloin voidaan antaa kaikille kentille yhteinen Näkyvä teksti ja Tyyppi (Esimerkissä Tehtävä& : Tehtävä 1, Tehtävä 2... ja Numeerinen).
 5. Esikatselu -painikkeesta voit katsoa millainen lomake luodaan annetuilla määreillä.
 6. Luo lomake Tee lomake -painikkeesta.
 7. Muuta tarvittaessa avautuvalla sivulla lomakkeelle antamiasi tietoja (muuta esimerkiksi viimeisen kentän näkyväksi tekstiksi Yhteensä).
Sivu uuden lomakkeen luontiin

Kuva 3. Sivu uuden lomakkeen luontiin.

Lomakkeen tietoja voi lisätä ja muokata lomakkeen luonnin jälkeen. Tällöin on myös mahdollista muuttaa yksittäisille kentille muista poikkeavia tietoja. Oletusarvoa kentille ei ole pakko antaa. Jos lomakkeelle tuli luotua turhia kenttiä, voit poistaa niitä merkitsemällä halutut kentät ja painamalla Tallenna -painiketta. Myös koko lomakkeen poistaminen onnistuu valitsemalla Poista lomake -kohta ja painamalla Tallenna -painiketta. Tallenna -painikkeesta tallennetaan lomakkeeseen tehdyt muutokset.

6.2 Esim 2: demolomake

Yleensä demoista saatuja pisteitä tarvitaan kurssin arvostelussa. Tällöin tarvitaan myös niille oma lomake. Demopistelomake luodaan kuten tenttilomake. Lomake nimetään tietenkin eri nimellä.

6.3 Esim 3: esitietolomake

Luodaan vielä kurssille "esitietolomake" eli kyselylomake, jolla opettaja voi helposti kysyä kurssiin liittyviä asioita opiskelijoilta. Uuden lomakkeen saa luotua Uusi lomake -välilehdeltä.

 1. Anna lomakkeelle nimi, esim. "Esitiedot".
 2. Syötä kenttien lukumäärä (kysymysten määrä).
 3. Määritä, että opiskelija voi muuttaa kenttien arvoja, jotta vastaaminen kysymyksiin onnistuu.
 4. Luo lomake Tee lomake -painikkeesta.
 5. Laita lomakkeen kenttien Näkyviksi teksteiksi kysymykset, jotka haluat opiskelijoilta kysyä.
 6. Valitse kysymykseen halutusta vastauksesta riippuen tyyppi, joka voi olla teksti, valintaruutu, radioryhmä, monirivinen tekstikenttä, tai numeerinen [katso tyyppien selitykset].

Lomakkeelle voi lisätä kenttiä, kirjoittamalla Uusien kenttien lkm -kohtaan haluttu lukumäärä ja painamalla Lisää -painiketta. Jos Näytä lisämääritykset -optio on valittuna, on kentille mahdollisuus määrätä uusi järjestys ja koko sekä lisätietoja, kuten selitys ja WWW-osoite. Monirivisen tekstikentän koko määritellään leveys* rivimäärä, esimerkiksi 30*5.

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen