Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Ohje opetusryhmien lisäykseen ja tietojen muokkaamiseen

1. Johdanto

Termillä opetusryhmä tarkoitetaan niin kurssin luentoja, demoryhmiä, harjoitusryhmiä, ohjauksia, välikokeita kuin seminaarejakin. Kannattaa siis huomioida, että kurssin luonti ei automaattisesti luo opetusryhmiä vaan ne on erikseen luotava.

2.1 Ohje: opetusryhmien luonti

Yhden ryhmän kaikki kerrat valittuna

Kuva 1. Tiistain kaikki kerrat valittuna

Vaihe   Toiminto
0. Voit opetella opetusryhmien luontia myös esimerkkien avulla.
1. Valitse navigointipuusta Opetus - Yksittäinen kurssi - Opetusryhmät.
2. Valitse tapahtuma, joka voi olla luento, demo, seminaari jne.
3. Valitse ryhmien ja kertojen lukumäärä. Seuraavaksi ohjeita ryhmien ja kertojen määrittämiseen:
  - Mikäli ryhmien ja kertojen määrittäminen tuntuu helpolta, siirry suoraan kohtaan 4

2.1.1 Ohje: ryhmien ja kertojen määrittäminen

Ryhmien ja kertojen lukumäärän määrittäminen voi aluksi tuntua hankalalta. Asiaa yritetään havainnollistaa esimerkin avulla.

Jos kursilla on kaksi tapaamista viiden viikon ajan,

2 ryhmää ja 9 kertaa

Kuva 2. Näkymä opiskelijoille kun on valittu tapahtumaksi luento, ryhmien lukumääräksi 2 ja kertojen 9.

2.2 Ohje: opetusryhmien luonti jatkuu

Vaihe   Toiminto
4. Paina Lisää uusi opetusryhmä
5. Valitse ensin Kurssin opetusryhmän ajat ja paikat -sivulla ryhmät ja kerrat, joiden tietoja haluat muokata.
  - 1. kerralla kannattaa valita kaikki ryhmät ja kaikki kerrat, jolloin tapahtumien yhteiset tiedot on helpointa tallentaa kerralla.
  - Ryhmät rivillä olevaa Käsittele kaikkia -painiketta painamalla merkitään kaikki ryhmät valituksi (valittu = ruutu on ruksattu) ja vastaavasti Kerrat rivillä olevaa Käsittele kaikkia -painiketta painamalla merkitään kaikki kerrat valituksi.
6. Kun halutut ryhmät ja kerrat on valittu, painetaan Näytä valittujen tiedot -painiketta, jolloin sivun alalaitaan ilmestyy valittujen ryhmien ja kertojen yhteiset tiedot, mikäli niitä on jo syötetty.
7. Syötä tietoja. Voit katsoa neuvoa esimerkeistä kuinka tietoa syötetään eri opetusryhmille. Katso tarvittaessa myös, mitä kysytyillä tiedoilla tarkoitetaan. Muista painaa Tallenna tiedot ennen kuin siirryt antamaan seuran ryhmän tietoja.
8. Toista vaiheita 5, 6 ja 7, kunnes olet syöttänyt tarvittavat tiedot jokaiselle ryhmälle ja kerralle.
9. Paina lopuksi Tallenna tiedot tai Tallenna tiedot ja teevarauspyyntö, jos haluat varata opetusryhmälle salin.

3. Ohje: sivulla kysytyt tiedot

Seuraavaksi selvennetään mitä kukin Kurssin opetusryhmän ajat ja paikat -sivulla (katso Kuva 3) kysytty kohta tarkoittaa:

Kurssin opetusryhmän ajat ja paikat -sivu

Kuva 3. Kurssin opetusryhmän ajat ja paikat -sivu

Viikko
Kertojen viikkonumeroilla voit määrittää viikot, jolloin opetusryhmillä on tapaamisia. Mikäli tapaamiset ovat peräkkäisillä viikoilla, riittää, että merkitset ensimmäisen viikon ja painat Täytä tyhjien viikkonumerointi -painikketta, jolloin Korppi täyttää automaattisesti loput viikot.
Päivä
Valitse viikonpäivä, jolloin tapaamisia pidetään. Katso tarvittaessa, miten syötetään tietoja opetustapahtumista, joita on useammmin kuin kerran viikossa[ohje].
Aika
Opetusryhmän tapaamisten kellonaika. Epäselvyyksien välttämiseksi syötä 12:15 mikäli tunti alkaa vartin yli. Huomaa, että antamasi aika- ja paikkatiedot näkyvät opiskelijoille ja he toimivat annettujen tietojen mukaan (katso Kuva 3, joka on ote kursinilmoittautumissivusta).
Paikka
Paikka, missä opetus järjestetään. Listasta voit valita joko jonkin tietyn paikan tai etsiä vapaata salia. Useimmiten on helpompi etsiä suoraan vapaata sali eikä ensiksi määritellä salia ja huomata, että kyseinen sali on varattu ja palata etsimään tämän jälkeen vapaata salia. Etsi sali yhteydessäkin voit valita haluamasi sali vapaiden salien joukosta.
Ohjaaja
Ryhmän ohjaaja. Mikäli ohjaaja -valikossa on ainoastaan -ei määritelty-, ja haluat määritellä tapahtumalle ohjaajan, tallenna tekemäsi muutokset ja lisää opettajia sen jälkeen sivulla Kurssilaiset. [ohje opettajien lisäykseen] Voit kuitenkin jättää ohjaajan tyhjäksi ja lisätä sen vasta myöhemmin esimerkiksi opetusryhmien luonnin jälkeen.
Www-osoite
Valittujen kertojen www-osoite. Voit esimerkiksi määritellä www-sivun, josta opiskelija löytää lisätietoa tai vaikkapa demotehtävät valituille kerroille.
Lisätietoja
Voit antaa kullekin kerralle lisätietoja. Lisätietojen näkyvyyttä selvennetään Kuvassa 4, jossa lisätietona on annettu Suositellaan pääaineopiskelijoille.
Ryhmän nimi
Ryhmän nimi-kohdassa voit määrittää valituille ryhmille nimen. Oletusarvo ryhmän nimelle on "Ryhmä 1", joka ei ole kovin kuvaava nimi varsinkaan luentojen yhteydessä. Kuvassa 3 ryhmälle on annettu nimeksi sem 1
Osallistujia
Voit määritellä opetusryhmälle osallistujien maksimi- ja minimimäärät.
Ilmoittautuminen
Mikäli opiskelijan tarvitsee kurssille ilmoittautumisen lisäksi ilmoittautua erikseen ryhmään, merkitse tähän mihinkä aikaan ilmoittautuminen alkaa. Kuten kurssin ilmoittautumisajan alkamisen kanssa ei myöskään ryhmille ilmoittautumisen kanssa kannata suotta viivytellä. Vältetään ruuhkia Korpissa!
Www-osoite
Ryhmän omat www-sivut tai jokin muu ryhmän tiedonsaannin kannalta hyödyllinen sivu.
Status
Valitse ryhmän statukseksi joko suunnitteilla, aktiivinen, vanhentunut ta arkistoitu. [Kurssin luonnin yhteydessä annetut statusten selitykset pätevät myös ryhmien yhteydessä (kurssi on vain tässä tapauksessa ryhmä)]
Jonotus
Voit määritellä myös opetusryhmille jonotuskäytännön [Jonotuskäytäntö vastaa samaa kuin kurssin (kurssi = ryhmä) luonnin yhteydessä.]
Automaattinen ilmoittautuminen
Automaattinen ilmoittautuminen -kohdan ollessa valittuna, opiskelijan ilmoittautuessa kurssille, hän ilmoittautuu samalla automaattisesti kyseiseen ryhmään.
Kuvaus
Anna halutessasi ryhmälle lyhyt kuvaus. Kuvauksen näkyvyyttä selvennetään Kuvassa 3, jossa kuvaukseksi on annettu vapaaehtoinen.
Lisätietojen ja kuvauksen näkyvyys

Kuva 4. Lisätietojen ja kuvauksen näkyvyys

4. Ohje: sivun linkit

Kurssin opetusryhmän ajat ja paikat -sivulla on useita toimintaa nopeuttavia linkkejä, joiden tarkoitusta pyritään selventämään seuraavaksi:

Aika, Paikka, Ohjaaja...
Sinisellä merkityt sanat Kuvassa 2 (Paikka, Aika jne...) toimivat linkkeinä. Esimerkiksi Paikkaa klikkaamalla pääset nopeasti muokkaamaan valittujen ryhmien ja kertojen yksittäisten tapaamisten paikkatietoa ja vastaavasti Aikaa klikkaamalla pääsee muokkaamaan aikatietoja.
Yhteiset tiedot
Sivun ylälaidan linkki Yhteiset tiedot (katso Kuva 4) on oletusarvona on valittuna, jolloin valittujen ryhmien ja kertojen tiedoista näytetään yhtäläiset tiedot.
Kaikkien ryhmien yksittäiset tiedot
Kaikkien ryhmien yksittäiset tiedot -linkkiä (katso Kuva 4) klikkaamalla pääset tarkastelemaan kaikkien ryhmien ja kertojen tietoja. Tässä näkymässä saat yleiskuvan kaikista olemassa olevista ryhmistä ja voit lisätä yksittäiselle kerralle muista poikkeavan tiedon. Ryhmien ja niiden tapahtumien poistaminen onnistuu tässä näkymässä, kun laitat ruksin Poista ryhmä tai Poista tapahtuma -ruutuun. Yhden yksittäisen kerran tietojen tarkastelu ja muuttaminen (lukuun ottamatta poistaminen) onnistuu toki myös Yhteiset tiedot -sivulla, jos vain yksi haluttu kerta on valittuna. Tallenna tiedot Tallenna -painikkeesta.
Valittujen ryhmien ja kertojen yksittäiset tiedot
Usein Kaikkien ryhmien yksittäisten tietojen -sivun lataaminen kestää suhteellisen kauan ja on epäselvä ryhmien ja kertojen paljouden vuoksi. Tätä varten sivun alalaidassa on linkki Valittujen ryhmien ja kertojen yksittäiset tiedot, jota seuraamalla pääset vastaavalle sivulle muuttamaan valituista tapaamisista jotakin yksittäistä kertaa. Esimerkiksi Kuvan 5 kaltaisella valinnalla ja Valittujen ryhmien ja kertojen yksittäiset tiedot -linkkiä seuraamalla pääsisit tarkastelemaan ja muokkaamaan Kuvan 6 kaltaista näkymää.
Yhden ryhmän kaikki kerrat valittuna

Kuva 5. Yhden ryhmän kaikki kerrat valittuna

Kuvan 5 tilassa voit muuttaa esimerkiksi viikon 50 keskiviikon demon paikaksi auditorio 3:n ja Tallentaa ja tehdä salivarauksen.

Valittujen ryhmien ja kertojen yksittäiset tiedot

Kuva 6. Valittujen ryhmien ja kertojen yksittäiset tiedot

Viikon 23 keskiviikon paikan muuttaminen olisi onnistunut tietenkin myös valitsemalla Yhteiset tiedot -näkymässä Ryhmän 1 ja Kerran 2.

Ryhmien poisto tapahtuu linkin tapahtumien poistaminen kautta.

5. Ohje: opetusryhmien tietojen muokkaaminen

Pääset muokkaamaaan opetusryhmien tietoja kurssin pääsivulta (kt. ohje pääsivun löytämiseksi) klikkaamalla haluamasi opetusryhmän jäljessä olevaa [muokkaa] -linkkiä tai valitsemalla puusta Opetus - Yksittäinen kurssi - Opetusryhmät - Haluamasi opetusryhmä.

Muista tarkistaa, että olet valinnut oikeat ryhmät ja kerrat. Tee ja tallenna tarvittavat muutokset. Tee tarvittaessa salivaraus uudelleen. Opetusryhmien luomiseen annetuista ohjeista iso osa sopii myös opetusryhmien tietojen muokkaamiseen, sillä opetusryhmien tietoja muokataan luonnista tutulla Kurssin opetusryhmän ajat ja paikat -sivulla. Tutustu siis tarvittaessa sivulla kysyttyihin tietoihin ja sivun linkkeihin.

6. Esimerkkejä opetusryhmien luonnista

Seuraavaksi ohjeistetaan kolmen esimerkin avulla opetusryhmien luonnissa. Huomaa, että useasti saman asian suorittamiseen on monta vaihtoehtoista tapaa. Ensimäisessä ja kolmannessa esimerkissä esitetään myös vaihtoehtoisia ratkaisumalleja.

6.1.1 Esim 1: luento 2 kertaa viikossa

Kuinka määrittelen luennon, joka on 2 kertaa viikossa 4 viikon ajan? Luentoajat ovat ti klo:12:15-14:00 ja to klo:14:15-16:00 viikolta 22 alkaen. Luennoille tulee löytää myös vapaa sali.

 1. Valitse Opetusryhmät -sivulta opetusryhmän tyypiksi luento ja ryhmien lukumääräksi 2 ja kerroiksi 4.
 2. Paina Lisää uusi opetusryhmä... -painiketta.
 3. Varmista että kaikki valintaruudut ryhmistä ja kerroista ovat valittuina. Näin luentojen yhteiset tiedot saadaan kätevästi syötettyä kerralla.
 4. Täytä viikot. Helpoimmin se käy kun lisäät ensimmäiseen ruutuun 22 ja painat Täytä tyhjien viikkonumerointi -painiketta, jolloin loput viikot täydentyvät automaattisesti. (22, 23, 24, 25). Voit muokata käsin automaattisesti täydennettyjä viikkoja. Vaihtoehtoisesti (esimerkiksi jos opetusta on joka toinen viikko) voit täyttää viikot käsin painamatta täyttö-painiketta.
 5. Aseta viikonpäiväksi ti ja kellonajaksi 12:15-14. Huomaa, että torstain luennon tiedot syötetään myöhemmin vaiheessa 9.
 6. Valitse ohjaajaksi valikosta haluttu henkilö, mikäli kurssille on asetettu jo opettajia tai ohjaajia (ohje opettajien lisäykseen, mutta sen voi tehdä myös myöhemmin). Kohdan voi siis jättää myös tyhjäksi.
 7. Anna ryhmälle kuvaava nimi, esimerkiksi ti_luento. (oletus Ryhmä 1 ja Ryhmä 2 ei sovi kovin hyvin luennolle)
 8. Kun olet antanut halutuamasi tiedot [selvennykset kysyttyihin tietoihin], paina Tallenna tiedot valituille -painiketta. Älä tee vielä varauspyyntöä, sillä halusimme että puolet luennoista on torstaina ja vielä eri aikaan.
 9. Seuraavaksi käsitellään pelkästään ryhmän 2 kaikkia kertoja. Ruksaa siis sivun yläosassa Ryhmä 2 ja sen kaikki kerrat ja paina Näytä valittujen tiedot -painiketta
 10. Vaihda viikonpäiväksi to ja ajaksi 14:15-16.
 11. Tämän jälkeen voit muunnella ryhmän muita tietoja vapaasti, mikäli ne poikkeavat tiistain ryhmän tiedoista. Muuta Ryhmän nimeksi to_luento.
 12. Valitse paikka-kohtaan Etsi sali, sillä haluttiin löytää vapaa sali. Nyt voit painaa Tallenna tiedot ja tee varauspyyntö -painiketta.
 13. Etsi Sali ikkunassa voit määritellä erilaisia ehtoja halutulle salille. Hakusanalla voit etsiä jotakin tiettyä salia tai esimerkiksi kirjoittaa ma*, jolloin saat näkyville ma-alkuiset salit (käytännössä Mattilanniemen salit). Näytä osittain vapaat salit on usein hyödyllistä valita, sillä tällöin hakutuloksissa esitetään myös ne salit jotka ovat vapaana edes yhden kerran haettuna aikana. Tällöin voidaan siis helpottaa vapaan salin löytämistä. Voit valita haun koskemaan ainoastaan virallisia saleja tai vain Agoran saleja. Lisäksi voit määritellä salin koon ja tyypin sekä tarvittavan varustuksen.
 14. Kun olet antanut tarvittavat hakuehdot, voit painaa Hae -painiketta.
 15. Valitse hakutuloksista halutut salit ja paina tämän jälkeen Valitse -painiketta.
 16. Tämän jälkeen anna varaukselle tarvittavat tiedot ja paina Tallenna varauspyyntö -painiketta.
 17. Torstain salit on nyt varattu. Varaa vielä tiistain salit. Valitse ryhmän 1 kaikki kerrat. Paina tämän jälkeen Näytä valittujen tiedot -painiketta
 18. Valitse paikka -kohdaan Etsi Sali. Nyt voit painaa Tallenna tiedot ja tee varauspyyntö -painiketta. Tämän jälkeen tee aivan kuten edellä kohdissa 13-16, jonka jälkeen myös tiistaille on varattu salit. Kohdassa Salivaraukset- Salivaraukseni voit vielä halutessasi tarkastaa, mitä saleja olet varannut.

Voit tarvittaessa muutellaan yksittäisiä tietoja valitsemalla vain yksi kerta tai vaihtoehtoisesti Valittujen ryhmien ja kertojen yksittäiset tiedot -kohdasta. Myös pelkkien aikojen tai viikonpäivien muuttaminen käy kätevästi linkistä Aika tai Päivä.

6.1.2 Esim 1: toinen ratkaisuvaihtoehto

Tehtävä voidaan tehdä myös valitsemalla ryhmien määräksi 1 ja kertojen määräksi 8:

 1. Tällöin voit toimia kuten yllä kohdissa 2-8. Sillä erotuksella, että viikot tulee täydentää seuraavasti: 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25.
 2. Tämän jälkeen valitse käsiteltäväksi torstain kerrat valitsemalla joka toinen alkaen toisesta kerrasta. Paina tämän jälkeen Näytä valittujen tiedot -painiketta.
 3. Nyt voit toimia kuten edellä kohdissa 10-16.
 4. Torstain salit on nyt varattu. Varaa vielä tiistain salit. Valitse käsiteltäväksi tiistain kerrat valitsemalla joka toinen alkaen ensimmäisestä. Paina tämän jälkeen Näytä valittujen tiedot -painiketta
 5. Toimi kuten edellä kohta 18 neuvoo

6.2 Esim 2: opetustapahtuma 3 kertaa viikossa

Kuinka määrittelen opetustapahtuman, joka on viikolla 33 ja 34 aikoina ma 10-12, ti 8-10 ja ke 10-12.

 1. Valitse Opetusryhmät -sivulta opetusryhmän tyyppi ja montako ryhmää esim. 1 ryhmä ja 6 kertaa.
 2. Paina Lisää uusi opetusryhmä... -painiketta
 3. Varmista, että kaikki valintaruudut ryhmistä ja kerroista ovat valittuina.
 4. Täytä viikot käsin 33 33 33 34 34 34.
 5. Aseta viikonpäiväksi ma ja kellonajaksi 10:15-12, koska nämä esiintyvät yleisimmin halutuissa ajoissa.
 6. Täytä muut tiedot [selvennykset kysyttyihin tietoihin]
 7. Paina Tallenna tiedot valituille -painiketta
 8. Valitse kerrat 3 ja 6 sekä paina Näytä valittujen tiedot -painiketta
 9. Vaihda viikonpäiväksi ke (HUOM! aloita viimeisestä tarvittavasta viikonpäivästä).
 10. Paina Tallenna tiedot valituille -painiketta.
 11. Valitse kerrat 2 ja 4 sekä paina Näytä valittujen tiedot -painiketta
 12. Vaihda viikonpäiväksi ti ja kellonajaksi 8:15-10
 13. Paina Tallenna tiedot valituille -painiketta

Jos ryhmiä tai kertoja on enemmän, sovelletaan tätä esimerkkiä vastaavasti.

HUOM: aloita muuttaminen "viimeisestä" viikon ajasta!

HUOM! Edellä on tärkeää että muuttaminen aloitetaan "viimeisestä" viikon ajasta, esimerkissä keskiviikosta. Muuten kävisi seuraavasti:

       kerta  1 2 3 4 5 6 
´ ma ma ma ma ma ma

Jos valitaan ensin kerrat 2 ja 4 ja muutetaan niihin viikonpäiväksi ti, Korppi järjestää tapahtumat aina aikajärjestykseen ja silloin kerrat olisivatkin seuraavasti:


(alkup) 1 3 2 4 6 5

kerta 1 2 3 4 5 6

' ma ma ti ma ma ti

eli alkuperäinen kerta 2 onkin järjestämisen jälkeen kerta 3. Nyt jos ruksittaisiin kerrat 3 ja 6, niin muutettaisiin sitä juuri muutettua tiistaita.

Kun muuttaminen aloitetaan myöhäisimmästä päivästä, sen paikka säilyy järjestämisen jälkeenkin viimeisimpänä.

Vaihtoehtoinen tapa tehdä sama olisi laittaa aluksi kaikille päiväksi keskiviikko, sekä tämän jälkeen vaihtaa kerrat 1 ja 4 maanantaille ja kerrat 2 ja 5 tiistaille.

Tämä on toistaiseksi Korpissa ominaisuus, jolle ei vielä ole keksitty parempaa vaihtoehtoa, koska useimmiten ihmiset haluavat että tapahtumat ovat aikajärjestyksessä. Parempia käyttöliittymiä saa toki ehdottaa.

Jos osa kerroista muuttuu yhtäkkiä viikolle 51/2002, ryhmässä ei ole ollut niitä kertoja aiemmin määriteltynä, mutta ko. kerran valintaruutu/kertojen valintaruudut ovat olleet valittuina. Ko. kerrat saat poistettua yksittäisistä tiedoista tai korjaamalla viikkotieto oikeaksi.

6.3.1 Esim 3: 2 ryhmää ja 2 tapaamista viikossa

Kuinka määrittelen opetustapahtuman, joka on viikolla 33-49 siten että kurssilla on kaksi ryhmää, joista molemmilla on kaksi pakollista tapaamista viikossa?

 1. Lisää ensimmäisenä uusi opetustapahtuma. Mene Opetus - Haluamasi kurssi - Opetusryhmät.
 2. Valitse tapahtumaksi haluamasi, esimerkiksi harjoitusryhmä. Lisää ryhmiä 2 ja kertoja 0. Paina Lisää uusi opetusryhmä -painiketta.
 3. Siirry käyttämään salivarausta Sali-käyttöliittymällä (salivaraukset - Tee salivaraus).
 4. Kirjoita kustannuspaikka-kenttään oma koodisi ja paina § -merkkiä. (Organisaatioita ei voi enää lisätä Sali-liittymällä.)
 5. Tämän jälkeen kirjoita kurssi kenttään haluamasi kurssin koodi ja paina Päivitä - nappia. (Jos samalla koodilla on useita nimiä, valitse viereisistä laatikoista oikea kurssi ja päivämäärä.)
 6. Etsi Ryhmä valikosta ohjausryhmän tyyppi, jonka juuri äsken loit. Esimerkissäni loin Harjoitusryhmän. Valitsen siis sen. Alapuoleiseen valikkoon ilmestyy ryhmät: Ryhmä 1 ja Ryhmä 2.
 7. Valitse valikosta Ryhmä 1 ja tee sille tarvittavat muutokset tietoihin. (Esim. 6.9.2004 - 3.12.2004, ti 12:15-14:00 viikot 37-49) Laita siis alku- ja loppu päivämäärä, viikot sekä tunnit. Tee myös tarvittavat salimääritykset (ei haittaa, vaikka valitsemasi Sali (esim. S203) ei olisi vielä järjestelmässä ja varauspyyntö epäonnistuu. Muistat vain hoitaa salivarauksen myös entisellä tavalla). Kirjoita Sali-kenttään esim. S2 ja paina § tai Hae. Valitse haluamasi Sali valintalistasta ja tee varauspyyntö. Paina Siirry varaukseen. Paina Takaisin.
 8. Tarkista, että Ryhmä 1 on edelleen valittuna ja tee tämän jälkeen tarvittavat muutokset Ryhmä 1 toisen tapaamisen aikojen osalta (Esim. 6.9.2004 - 3.12.2004, to 14:15-16:00 viikot 37-49). Toimi kuten kohdassa 9).
 9. Kun olet tehnyt varaukset ja palannut takaisin, valitse valikosta Ryhmäksi 2. Tee tämän jälkeen Ryhmän 2 aika- ja paikkavaraukset kuten edellä kohdissa 9-10. Muista kuitenkin tarkistaa, että Ryhmä 2 pysyy koko ajan valittuna!

Tämän jälkeen sinulla pitäisi olla Ryhmällä 1 kaksi tapaamista viikossa ti ja to ja ryhmällä 2 vastaavasti kaksi kertaa viikossa haluamiisi aikoihin. Voit antaa lisätietoja ja muokata jo antamiasi tietoja jatkossa normaalisti Ajat ja paikat - Harjoitusryhmä - sivulla.

6.3.2 Esim 3: toinen ratkaisuvaihtoehto

Tehtävä voidaan tehdä myös ilman Sali-käyttöliittymää:

 1. Lisää ensimmäisenä uusi opetustapahtuma. Mene Opetus - Haluamasi kurssi - Opetusryhmät.
 2. Valitse tapahtumaksi haluamasi, esimerkiksi harjoitusryhmä. Lisää ryhmiä 2 ja kertoja 26 (jos viikkoja 13 ja kertoja viikossa 2. 13*2=26). Paina Lisää uusi opetusryhmä - painiketta
 3. Käsittele aluksi kaikkia tietoja (kaikki ryhmät ja kerrat). Laita viikot seuraavasti: 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 41,..., 49, 49. Paina Tallenna tiedot valituille.
 4. Tämän jälkeen valitse ryhmistä 1 ja kerroista parilliset (siis joka toinen kakkosesta lähtien). Paina Näytä valittujen tiedot.
 5. Kirjoita tarvittavat tiedot ryhmän 1 viikon myöhäisemästä tapaamisesta. Esim. to 14:15-16:00. (Laita ryhmän nimeksi vaikkapa Ryhmä 1). Tallenna tiedot valituille.
 6. Tämän jälkeen valitse Ryhmäksi 2. Anna kertojen olla ennallaan siis parilliset. Paina Näytä valittujen tiedot. Kirjoita vuorostaan tarvittavat tiedot Ryhmän 2 jälkimmäisestä tapaamisesta. Esim. pe 12:15-16:00. (Laita ryhmän nimeksi esimerkiksi Ryhmä 2). Tallenna tiedot valituille.
 7. Valitse nyt Ryhmän 2 parittomat kerrat. (käy helpoimmin painamalla ensiksi Käsittele kaikkia (kertoja) ja poistamalla tämän jälkeen parilliset kerrat. Paina Näytä valittujen tiedot. Kirjoita vuorostaan tarvittavat tiedot Ryhmän 2 viikon ensimmäisestä tapaamisesta. Esim. ma 10:15-12:00. (Laita ryhmän nimeksi Ryhmä 2). Tallenna tiedot valituille
 8. Valitse nyt Ryhmä 1 ja anna kertojen edelleen olla parittomia. Paina Näytä valittujen tiedot. Kirjoita vuorostaan tarvittavat tiedot Ryhmän 1 viikon ensimmäisestä tapaamisesta. Esim. ti 10:15-12:00. (Laita ryhmän nimeksi Ryhmä 1). Tallenna tiedot valituille

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen