Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Ohje opintojakson lisäykseen ja muokkaamiseen

1. Periaate: opintojakson ja kurssin ero

Ensiksi pyritään selventämään kurssi ja opintojakso -käsitteiden eroa. Opintojaksot ovat kiinteitä vuodesta toiseen säilyviä tunnuksia. Ainoastaan Korppi-vastaavat saavat lisätä, poistaa ja muokata opintojaksoja. Samasta opintojaksosta voidaan luoda useana vuotena monta kurssia, joista jokaisella on omat tarkemmat tietonsa (kuten ajat ja paikat). Kurssiin voi siis liittyy luentoja ja demoja, mutta opintojaksoon EI. Kuvassa 1 selvennetään, mitä tietoja opintojaksoon kuuluu.

Opintojakso

Kuva 1. Opintojakso

Jos edellisenä vuonna luennoitiin haluamasi kurssi (esim. Fyysinen ja kognitiivinen ergonomia) ja haluat tänä vuonna pitää samaisen kurssin uudelleen:

2. Ohje: uuden opintojakson luonti

Vaihe   Toiminto
0. Varmista, että olet ymmärtänyt opintojakson ja kurssin eron. Jos olet varma, että haluat luoda uuden kurssin sijasta nimikkeen, toimi seuraavasti:
1. Mene sivulle Ylläpito - Opintojaksot.
2. Sivun alaosa on tarkoitettu opintojakson lisäykseen ja muokkaamiseen. Jos jokin opintojakso on sivun alaosassa muokattavissa (kuten Kuvassa 1), paina sivun yläosan Lisää uusi opintojakso -painiketta, jotta sivun alaosa tyhjenee.
3. Täytä kysytyt tiedot huolellisesti. Katso tarvittaessa, mitä kysytyillä tiedoilla tarkoitetaan.
4. Jos huomaat tehneesi kirjoitusvirheitä, voit muuttaa antamiasi tietoja [ohje nimikkeen muokkaukseen]

3. Ohje: sivulla kysytyt tiedot

Kurssin nimi
Anna kurssille nimi suomeksi ja englanniksi (esim Johdatus kognitiotieteeseen ja Introduction to Cognitive Science). Aiheuttaa vähemmän epäselvyyksiä, jos Korpin ja Joren nimet vastaavat toisiaan. Englanninkielinen nimi näkyy mm. selailtaessa opinto-ohjelmaa englanniksi.
Koodi
Syötä koodi kohtaan nimikkeen virallinen koodi. KOODIN TULEE TÄSMÄTÄ JOREN KANSSA!
Minimi ja Maksimi ov
Jos samaisesta kurssista voi saada 1, 2, 5 opintoviikkoa, laita minimi ov kohtaan 1 ja maksimi ov kohtaan 5. Jos kurssilta voi saada vain ja ainoastaan 2 opintoviikkoa, kirjoita jompaankumpaan tai halutessasi molempiin kenttiin 2.
Taso
Valitse taso kohdasta kurssin taso (esim Johdanto, Aineopinnot...)
Organisatio
Organisaatio kohdasta voit määritellä minkä laitoksen tai organisaation alle kurssi kuuluu. Yllä neuvottiin kuinka kurssi voidaan yhdistää useisiin organisaatioihin luonnin jälkeen [ohje organisaatioon yhdistämiseen].
Status
Status kohdassa voit määritellä opintojakson statuksen suunnitteilla olevaksi, aktiiviseksi, vanhentuneeksi tai arkistoiduksi. Uutta nimikettä luotaessa statukseksi kannattaa tallentaa aktiivinen. Tällöin opettajat voivat luoda nimikkeestä kursseja. Suunnitteilla olevasta nimikkeestä ei voi luoda kursseja, mutta Korppi-vastaava voi muokata nimikkeen tietoja. Vanhentunut nimike näkyy opintojaksolistalla, mutta siitä ei voida lisätä kursseja. Arkistoidusta nimikkeestä ei voida luoda kursseja eikä se näy opintojaksolistalla. Ainoastaan Korpin ylläpitäjät voivat palauttaa arkistoidun nimikkeen.

4. Ohje: opintojakson muokkaus

Vaihe   Toiminto
1. Mene sivulle Ylläpito - Opintojaksot.
2. Valitse haluamasi opintojakso.
3. Paina Muokkaa opintojaksoa -painiketta.
4. Sivun alaosassa (katso Kuva 1) näkyvät aiemmin tallennetut tiedot.
5. Muuta haluamiasi tietoja. Katso tarvittaessa nimikkeisiin liittyvien tietojen selvennykset.
6. Tallenna muutokset Tallenna -painikkeesta.

HUOMAA, että muutokset vaikuttavat jo luotujen kurssien nimikkeisiin! Jos aiempana vuonna jokin kurssi on luennoitu kiinteällä opintoviikkomäärällä (esim 2 ov) ja tulevaisuudessa kyseisestä kurssista voi saada 3-4 opintoviikkoa, tallennetaan tällöin muutokset painamalla Tallenna uutena opintojaksona -painiketta. Vanha 2 opintoviikon opintojakso tulee epäselvyyksien välttämiseksi muuttaa statukseltaan vanhentuneeksi.

5. Ohje: opintojakson poisto ja yhdistäminen organisaatioihin

Vaihe   Toiminto
1. Mene sivulle Ylläpito - Opintojaksot.
2. Valitse haluamasi opintojakso.
3.1 Paina Poista opintojakso -painiketta.
tai 3.2 Paina Yhdistä opintojakso organisaatioihin... -painiketta.
3.2.1. Valitse avautuvalta sivulta ne organisaatiot, joiden kurssivalikoimaan (esim. Lisää kurssi -sivulle) haluat opintojakson.

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen