Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Ohje raportin tekemiseen

1. Johdanto

Raportit toiminnon avulla pystyt luomaan erilaisia listoja kurssilaisista. Voit listata kaikki kurssilaiset, heidän sähköpostiosoitteensa, pääaineensa jne. Voit myös rajata listalle ainoastaan Demoryhmä 1:seen ilmoittautuneet tai vaikkapa lopputentin ensimmäisestä tehtävästä pisteitä saaneet.

2. Ohje: uuden raportin luonti

Vaihe   Toiminto
1. Valitse navigointipuusta Opetus - Yksittäinen kurssi - Raportit.
  - Sivun alaosa (katso Kuva 1) on varattu uuden raportin luomiseen kurssille.
2. Anna raportille otsikko. Otsikko näkyy valmiissa raportissa ylimmäisenä.
3. Määrittele haluamasi kentät raporttiin. Ctrl-nappi pohjassa voit valita useamman yhtä aikaa.
  - Jos et haluakaan valita mitään tietoa valikosta, mutta olet jo klikannut jotain kenttää, voit poistaa valinnan klikkaamalla valittua Ctrl-nappi pohjassa.
  - Mikäli kurssille on luotu lomakkeita, valikossa näkyvät ensimmäisenä lomakkeiden kentät. Lisäksi valikossa on valmiina perustietoja kuten sähköpostiosoite ja laitos.
  - Huomaa että suku- ja etunimi tulevat raporttiin automaattisesti. Voit jättää nimet pois lisämuotoiluehtojen avulla (klikkaa Lisäehdot raportin määrittelyyn... ja ruksaa Ei henkilön nimeä)
4. Ruksaa halutessasi muotoiluehtoja.
  - Muotoiluehtojen avulla voit mm. erottaa valitut kentät/arvot väliviivoin ja lisätä opiskelijan nimen eteen järjestysnumeron.
5. Paina sivun yläosan linkkiä Lisäehdot raportin määrittelyyn, jos haluat rajata raporttiin tulevia henkilöitä tai tarkentaa muotoiluehtoja. Katso lisätietoa lisäehdoista.
  - Ilman lisäehtojen määrittelyä raporttiin listataan kaikki kurssille ilmoittautuneet.
6. Tallenna halutessasi hakuehdot.
6. Muodosta raportti painamalla Muodosta raportti -painikkeesta.
Raportit -sivu ilman lisäehtoja

Kuva 1. Raportit -sivu ilman lisäehtoja

3. Ohje: raportin lisäehdot

Mikäli haluat tarkentaa raportin muotoilua tai rajata raporttiin listattavia henkilöitä, klikkaa sivun yläosassa olevaa linkkiä Lisäehdot raportin määrittelyyn, jolloin Raportit -sivun alaosa muuttuu kuvan 2 kaltaiseksi. Muotoiluehtoihin ilmestyy muutama vaihtoehto lisää (kuvassa ympyröity), joiden avulla saat muokattua raporttia. Seuraavissa aliluvuissa selvennetään muita lisäehtoja tarkemmin:

Raportit-sivu lisäehdoilla

Kuva 2. Raportit -sivun alaosa lisäehdoilla

3.1 Rajaa henkilöt, jotka tulevat raporttiin

3.2 Hakuehdot raporttiin

Hakuehdot raporttiin avulla voit tehdä raportin esimerkiksi kurssilaisista, jotka saivat ensimmäisen välikokeen ensimmäisestä tehtävästä täydet pisteet (valitse kentäksi Tehtävä1(Välikoe1), vertailuoperaattoriksi = ja verrattavaksi arvoksi 6 ja paina nuolta. Kun olet antanut muut tarvittavat tiedot, paina Muodosta raportti). Huomioi nuolenkäyttö!

3.3 Järjestysehdot raporttiin

Järjestysehdot raporttiin kohdassa voit määritellä, missä järjestyksessä henkilöt esitetään raportissa. Voit esimerkiksi luoda raportin, joka listaa kurssilaiset ja heidän opintoviikkonsa eniten opintoviikkoja keränneestä vähiten opiskelleeseen. (Määrittele raportin kentäksi Ov:t pääaineessa ja Järjestysehtoihin myös Ov:t pääaineessa ja järjestysehdoksi Laskeva järjestys, paina nuolta ja Muodosta raportti). Huomioi nuolenkäyttö!

3.3.1 Huomioi nuolen käyttö

Seuraava HUOMIO koskee tilannetta, kun sivulla näytetään lisäehdot raportin määrittelyyn. Muista siirtää raporttiin haluamasi kentät nuolen (katso kuva 3) avulla raporttiin. Sama pätee myös Hakuehtojen ja Järjestysehtojen yhteydessä. Hakuehtojen ja Järjestysehtojen yhteydessä lisähuomiona, että jos et haluakaan valita mitään kenttää valikosta, mutta olet jo klikannut jotain, anna valinnan olla ja jätä painamatta nuolta. Voit poistaa valinnan vaihtoehtoisesti painamalla nuolta ja poistamalla muodostuneen sql-lauseen deletoimalla.

Tee lopullinen valinta nuolella

Kuva 3. Tee lopullinen valinta nuolella

Edellisistä huomioista ei siis tarvitse välittää, mikäli lisäehdot on piilotettu.

3.4 Raportin tallennus

Sivun lopussa on mahdollisuus tallentaa muodostettu raportti. Tallennus ei toimi aivan kuten perinteinen tallennus. Jos muodostat raportin seuraavana päivänä, siinä ei välttämättä ole täysin samoja tietoja kuin edellisenä päivänä. Tallennus tarkoittaa tässä tapauksessa siis valittujen ehtojen ja kenttien tallennusta. Mikäli siis tallennat raportin joka listaa kurssilaisten opintoviikot, saattaa raportissa näkyä Matin kohdalla maanantaina 70 ov, mutta perjantaina jo 78 ov opintoviikkojen kirjauduttua. Mikäli siis haluat säilyttää nimenomaan tämän hetken tiedot, tulosta tai tallenna raportti muulla tavoin (esim. selaimen Save page as tai kopioimalla).

Mikäli siis haluat tarkastella jatkossa uudestaan samaa raporttia (siis samat kentät ja ehdot) päivittyneillä tiedoilla, anna sivun lopussa raportillesi jokin nimi. Korppi-vastaava voi tehdä raportista yleisen, jolloin tallennettu raportti näkyy kaikilla Korppi-vastaavan organisaation opettajilla kurssista riippumatta. Paina Tallenna raportti. Tämän jälkeen tullessasi kurssin yhteydessä Raportit -sivulle, löydät tallentamasi raportit Kurssille määriteltyjen raporttien listasta.

4. Ohje: kurssille määritellyt raportit

Mikäli kurssille on tallennettu aiemmin raportteja, voidaan niitä käsitellä Raportit -sivun yläosassa (katso Kuva1. Voit muodostaa ja sitä kautta tulostaa tai poistaa valitsemasi valmiin raportin.

5. Ohje: kurssille päässeiden vs. varasijalla olevien tarkasteleminen

Jos kurssille on asetettu jonotuskäytäntö, voit tarkastaa kurssille päässeiden opiskelijoiden järjestyksen valitsemalla raporttiin kentiksi Jonotusarvo kurssille ja Ilmoitt.aika kurssille -kentät. Muotoiluehdoista kannattaa kurssin tapauksessa asettaa päälle ruksi kohtaan Järjestä kurssin jonotusarvon mukaan laskevaan järjestykseen. Jos taas tarkastelet opetusryhmän jonotusjärjestystä, aseta muotoiluehdoissa ruksi kohtaan Järjestä opetusryhmän jonotusarvon mukaan laskevaan järjestykseen.

Jos kurssille asetettu maksimiopiskelijamäärä ylittyy, kaikki sellaiset opiskelijat, jotka eivät asetetun jonotuskäytännön mukaan pääse kurssille, näytetään raportissa viivan alapuolella.

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen