Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Salivaraus

1. Periaate: salivarauksiin liittyvät oikeudet

Salivarauksiin liittyy viisi eri oikeustasoa:

Pyyntö-oikeus
Pyyntöihin oikeutetulla henkilöllä on oikeus tehdä salivarauspyyntöjä pääsääntöisesti kaikkiin saleihin. Oikeutettuja ovat kaikki käyttäjätasoltaan opettajat tai ylemmät. Pyyntö-oikeus voi olla annettu saliin myös erikseen määrätyille käyttäjille tai ryhmille.
Varaus-oikeus
Henkilö, jolla on oikeus tehdä erikseen määriteltyihin saleihin suoraan varauksia.
Varauksen poisto-oikeus
Henkilö, joka voi tehdä varauksia saliin, ja jolla on myös oikeus poistaa toisten tekemiä pyyntöjä tai varauksia salista. Hän ei kuitenkaan ole salin varsinainen vahvistaja.
Vahvistus-oikeus
Henkilö, jolle varauspyynnöt tulevat vahvistettavaksi. Hän voi valita kenen varaukset hyväksytään. Vahvistusoikeutettuja ovat erikseen määriteltävät henkilöt.
Päävahvistaja
Päävahvistajalla on vahvistusoikeuksien lisäksi oikeus poistaa myös muiden (varaus-oikeutettujen) tekemiä varauksia.

Laitoksen kannattaa tarkkaan harkita, kuka on se (vahvistus-oikeutettu) joka käsittelee laitoksen ulkopuolisten pyyntöjä. On myös syytä harkita huolellisesti, kuka (jos kukaan) on päävahvistaja. Poisto-oikeutetuille liittyy myös suuri vastuu oikeudellisuuden säilyttämisestä.

Oikeudet taulukkomuodossa: pyytäjävaraajapoistajavahvistajapäävaraaja
voi tehdä saliin pyyntöjä x x x x x
voi tehdä salivarauksia x x x x
voi poistaa saliin tehdyn pyynnön tai varauksen x x
voi vahvistaa tehdyn pyynnön x x

Oikeudet kohdistuvat saliryhmään, jossa henkilölle on kyseinen oikeus annettu. Näiden lisäksi jokaisella on oikeus poistaa tekemänsä varauspyyntö, varaus tai vahvistettu varaus. Tämä koskee myös Korppi-vastaavia, jotka ovat tehneet tapahtuman alun perin kurssille, ryhmälle tai toiselle henkilölle.

2. Ohje: varauksen tekeminen

Varaus voidaan tehdä joko kurssin yhteydessä tai yksittäisille (tai toistuville) erillisille tapahtumille.

2.1 Varauksen tekeminen kurssin tapahtumille

Tässä ohjeessa keskitytään salivarausten kannalta oleellisiin kohtiin.

2.1.1 Opetusryhmien paikan valitseminen

Vaihe   Toiminto
0. Olet Kurssin opetusryhmän ajat ja paikat -sivulla. [Tutustu tarvittaessa tarkemmin ohjeeseen opetusryhmien luonnista
1. Valitse Paikka-valintalistasta (katso Kuva 1) sali, johon haluat tapahtuman sijoittuvan tai -Etsi Sali-, jonka valitsemalla järjestelmä etsii vapaata salia.
  - Huomaa, että Paikka -linkistä klikkaamalla pääset muuttamaan valittujen ryhmien ja kertojen yksittäisiä paikkatietoja.
2. Täytä lomakkeelle muutkin tarvittavat tiedot ja muista lisäksi tarkistaa, että olet valinnut valintaruutujen avulla oikeat tapahtumat käsiteltäviksi.
  - HUOMAA, että Tallenna tiedot valituille-nappi toimii nykyään samalla tavalla kuin Tallenna tiedot ja tee varauspyyntö -nappi. Älä siis valitse paikkaa, mikäli et halua tehdä vielä tässä vaiheessa salivarausta.
3. Paina Tallenna tiedot valituille- tai Tallenna tiedot ja tee varauspyyntö -nappia, kun haluat edetä salivarauksen tekemiseen.
4. - Jos valitsit paikaksi Etsi sali, mene ohjeessa kappaleeseen 2.1.2 Etsi vapaa sali
  - Jos valitsit paikaksi jonkin tietyn salin, mene ohjeessa suoraan kappaleeseen 2.1.4 Varauspyynnön tekeminen
Opetusryhmien lisäys -sivu

Kuva 1. Kurssin opetusryhmän ajat ja paikat -sivu

2.1.2 Vapaan salin etsintä

Vaihe   Toiminto
0. Jos halusit etsiä salia, eteesi aukeaa Etsi sali -sivu (katso Kuva 2). Tarkista vielä, että Ajat ovat oikein. Jos valitsit suoraan salin, mene kohtaan varauspyynnön tekeminen.
1. Etsi sali -sivulla voit kirjoittaa Hakusana -kenttään salin nimen tai nimen alun tai voit kirjoittaa montakin hakusanaa erottamalla ne pilkuilla.
  - Esim. hakusana: ma, ag etsii ma- ja ag alkuisia saleja, käytännössä siis Mattilanniemen ja Agoran saleja).
2. Ruksaa ruutu Näytä myös osittain vapaat salit, jos olet tekemässä usealle tapahtumalle varausta. Tällöin järjestelmä hakee jokaiselle tapahtumalle vapaata salia erikseen.
3. Hakusanaa ei ole pakko antaa, jos haluaa etsiä salia muilla kriteereillä. Kriteerejä voivat olla rakennus, salin koko, salin tyyppi (luentosali, mikroluokka jne.) tai salin kiinteä varustus. Hakuehtoja voi myös yhdistellä haluamallaan tavalla.
3. Tältä sivulta voit myös lisätä oman salin järjestelmään, jos haluttua salia ei löydy vielä järjestelmästä.
  - Huom! Omaan, lisättyyn saliin tehtyjä varauksia ei todenneta mitenkään. Ts. et saa varattua olemassaolevaa salia lisäämällä samannimisen salin. (Korppi kyllä ilmoittaa, jos salille ei ole määritelty vahvistajaa ja yrität varata salia.).
4. Kun olet antanut haluamasi hakuehdot, paina Hae.
Etsi sali -sivu

Kuva 2. Etsi sali -sivu

2.1.3 Vapaiden salien valinta

Vaihe   Toiminto
1. Painettuasi Hae-painiketta järjestelmä näyttää vapaina olevat salit (ks. Kuva 3).
2. Valitse radiopainikkeilla haluamasi salit.
  - Kuvan 3 tapauksessa on valittu edellisellä Etsi sali -sivulla näytettäväksi myös osittain vapaat salit.
  - Paina nuolta (ks. Kuva 3), jos haluat valita salin kaikkina rivillä olevina vapaina aikoina.
  - Huomaa, että jos valintaympyrän ympärillä on punainen laatikko (ks. Kuva 3) on kyseiselle ajalle tehty muitakin varauksia. Ei ole suositeltavaa tieten tahtoen varata saleja päällekkäin!
  - Opiskelijoiden kannalta on suositeltavaa, että luennot olisivat mahdollisimman paljon samoissa paikoissa. Aina se ei kuitenkaan onnistu, jolloin on hyvä tarkastella myös osittain vapaita saleja.
4. Opetusryhmän tietoja annettaessa lomakkeella oli valintalista saleista (ks. Kuva 1). Ensimmäisellä käyttökerralla listassa on kaikki järjestelmän salit. Koska kukaan ei tarvitse kaikkia saleja, voit määritellä "mielisalit" eli sellaiset salit, jotka ovat käyttäjän useimmin käyttämiä saleja.
5. Lisää halutessasi saleja mielisaleihin valitsemalla radiopainikkeiden oikealta puolelta valintaruutuja Lisää mielisaleihin. Mielisaleista tarkemmin myöhemmin tässä ohjeessa.
6. Kun olet valinnut salit, paina Valitse -painiketta.
Hakutulos -sivu

Kuva 3. Vapaana olevat salit, näytetään myös osittain vapaat salit

2.1.4 Varauspyynnön tekeminen

Vaihe   Toiminto
1. Valitse Varauksen tila -valintalistasta teetkö varauspyynnön vai varauksen, mikäli sinulla on oikeus tehdä varaus valitsemiisi saleihin.
2. Jos olet määritellyt tapahtumalle muita henkilöitä, voit valita yhteyshenkilöksi haluamasi henkilön.
  - Yhteyshenkilö saa halutessaan tietoa varauksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
  - Yhteyshenkilö on myös henkilö, jolta tiedustellaan epäselvissä tilanteissa lisätietoja.
3. Valitse vielä organisaatiot, jotka järjestävät ja/tai maksavat tapahtuman.
4. Lähetä varauspyyntö eteenpäin painamalla Tallenna varauspyyntö -painiketta.
5. Lopuksi sinut ohjataan takaisin opetusryhmä-sivulle. Sivun yläosassa näkyvät tiedot varauspyyntöjen onnistumisista.
Varauksen/varauspyynnön tekeminen

Kuva 4. Varauksen/varauspyynnön tekeminen

2.2 Varauksen tekeminen yksittäisille tapahtumille

Varauksia voi tehdä myös kalenterin kautta. Kalenteriin löytyy linkki mm. puusta . Eteesi avautuu kuluvan viikon viikkokalenteri. [Lisäohjeita kalenterin käyttöön]

Käsittelemme tässä ohjeessa vain salivarauksen kannalta oleelliset kohdat.

2.2.1 Paikan valitseminen kalenteritapahtumalle

Vaihe   Toiminto
1. Valitse Valitse sali -valintalistasta haluamasi sali tai -etsi vapaa sali-, jos haluat etsiä vapaata salia. Erityisesti et voi käyttää valintaa --kirjoita oma paikka--, koska salivarauksen voit tehdä vain järjestelmään ennestään määritellyille saleille.
2. Anna myös muut sivulla kysytyt tiedot [tarkista halutessasi kysyttyjen tietojen merkitykset ohjeesta].
3. Paina Seuraava -painiketta ja aseta loput tapahtuman tiedot kuten muille kalenteritapahtumille (toistot, salin haku, paikan valinta, varmistus).
Uuden kalenteritapahtuman lisäys

Kuva 5. Uuden kalenteritapahtuman lisäys

3. Ohje: mielisalit

Mielisalit on sinun oma saliryhmäsi, johonka voit lisätä ja poistaa haluamiasi mahdollisesti usein käyttämiäsi tai tarvitsemiasi saleja. Mielisalit näkyvät Paikka -valintalistoilla (esim. Kuvan 1 valintalista).

3.1 Salin lisäys mielisaleihin

Vaihe   Toiminto
0. Voit lisätä saleja mielisaleihin kahdella tavalla:
1. Voit lisätä salin mielisaleihin, kun olet tekemässä varausta ja salin haku -sivulla valitset salien kohdalta Lisää mielisaleihin valintaruudut ja varsinaisen varattavan salin löydyttyä painat Valitse -painiketta (ks. Kuva3).
2. Voit myös valita puusta Salivaraukset - Mielisalit. Mielisalit -sivulta näet salit, jotka kuuluvat mielisaliryhmääsi.
2.1 - Jos sinulla ei ole mielisaleja määriteltynä, paina linkkiä Luo mielisaliryhmä.
  - Jos sinulla on jo mielisaleja, mutta haluat lisätä, klikkaa linkkiä Muokkaa mielisaliryhmääja paina avautuvulla sivulla Lisää saleja ryhmään -painiketta.
2.2 Kirjoita hakuehtokenttään hakusana, jolla haet saleja.
2.3 Valitse salit, jotka haluat mielisaliryhmääsi, ja paina Lisää mielisaliryhmään.
  - Saliryhmään liittyvistä henkilöistä ei tarvitse välittää, koska kyseessä on henkilökohtainen saliryhmä

3.2 Mielisaliryhmän muokkaaminen

Vaihe   Toiminto
1. Salivaraukset - Mielisalit -sivulta löydät linkin Muokkaa mielisaliryhmää, jota klikkaamalla pääset poistamaan ja lisäämään mielisalejasi.
  - Kohdasta Saliryhmään liittyvät salit voit poistaa saleja mielisalilistasta valitsemalla kyseisen salin valintaruutu ja painamalla Poista valitut ryhmästä -painikkeella.
2. Salin linkistä näet salin kuluvan viikon lukujärjestyksen. Mielisalien viikkolukujärjestykset -linkistä saat omien mielisaliesi lukujärjestykset kalenteriin ja tarvittaessa myös PDF -muotoisena.

4. Ohje: varausten selaileminen

Selailtaessa salivarauksia tulee usein määrittää aikaväli, jolta varauksia halutaan nähdä (ks. Kuva 6). Aikavälin voi määrittää tavallisesti kirjoittamalla päivämäärät molempiin tai vain toiseen kenttään. Toinen vaihtoehto on käyttää +jokin luku tai -jokin luku merkintää. Tällöin alkupäivässä oleva luku on suhteessa nykypäivään ja loppupäivässä oleva luku suhteessa alkupäivään. Suhteellinen merkintä (+/-) on suositeltava siksi, että se toimii hyvin kirjanmerkkinä. Tyhjä alkupäivä tai loppupäivä tarkoittaa nykypäivää.

Merkitsemistapoja voi myös yhdistää. Seuraavaksi esitetään esimerkkejä aikavälin syöttömuodoista:

Alku   Loppu Selitys
Tyhjä +7 meneilläään olevasta päivästä 7 päivää eteenpäin
-12 +8 meneillään olevasta päivästä 12 päivää taakse- ja 8 siitä eteenpäin (eli nykypäivään suhteessa -12 - -4 päivää)
-v +v2 meneillään olevasta päivästä viikko taakse- ja siitä 2 viikkoa eteenpäin (eli nykypäivään nähden viikko taakse ja eteen)
20 +v meneillään olevan kuukauden 20 päivästä viikko eteenpäin.
Tyhjä Tyhjä Nykypäivän tilanne.
-7 Tyhjä Viikko taakse nykypäivään saakka.
20.1.2005 +10 Absoluuttisesta päivämäärästä 10 päivää eteenpäin. Huono kirjanmerkkinä.
20.1.2005 30.1.2005 Sama kuin edellä. Huono kirjanmerkkinä.
v3 pe +10 Absoluuttisesta päivämäärästä (viikko 3 perjantai kuluvaa vuotta) 10 päivää eteenpäin. Huono kirjanmerkkinä.
Aikavälin määrittäminen

Kuva 6. Aikavälin määrittäminen

Huomaa, että Salivarausten yhteydessä on helpotettu näppäimistön avulla liikkumista. Kuvassa 6 pääset Henkilöiden haku -kenttään painamalla CTRL+e (sillä e on alleviivattu, usein näpppäinvalinnan kirjain merkitty isolla kirjaimella)

Älä käytä salivarauksissa tarpeettomasti pitkiä aikavälejä, koska silloin haku on hidasta.

4.1 Omien varausten selailu

Vaihe   Toiminto
1. Valitse puusta Salivaraukset - Varauspyyntöni tai klikkaa salivarauksien pääsivulla linkkiä Näytä salivaraukseni.
2. Määritä aikaväli ja paina Hae.
  - Klikkaa linkkiä Valitse näytettävät kentät, jos haluat muokata raportissa näytettäviä tietoja ja niiden järjestystä.
  - Voit poistaa tarpeettomia varauksia valitsemalla valintaruudun sopivan rivin kohdalta. Varaukset poistuvat painamalla Poista valitut varaukset/pyynnöt -painiketta.
  - Toinen vaihtoehto on piilottaa osa varauksista. Tällöin valitse haluamasi rivin (varauksen) edessä oleva valintaruutu ja paina Piilota varaukset. Voit katsoa piilottamiasi varauksia klikkaamalla Näytä piilotetut varaukset -linkkiä.
  - Voit järjestää varaukset haluamasi kentän mukaan painamalla kentän nimeä.
  - Tapahtuman nimeä painamalla näet tapahtuman tiedot.
  - Salin nimeä painamalla näet salin tilanteen varausviikolla.
  - Jos haluat katsoa sellaisia varauksia, joiden alkamisaika on jo mennyt, valitse Näytä myös vanhat varaukset. Tällöin eteesi aukeaa lista kaikista varauksistasi.
  - Jos haluat katsoa varauksia tietyllä aikavälillä kirjoita Aikaväli -kenttiin haluamasi aikavälin alkupäivämäärä ja loppupäivämäärä. Paina sen jälkeen Hae -painiketta ja näet aikavälin varaukset.

4.2 Muiden henkilöiden varausten selailu

Vaihe   Toiminto
1. Salivaraukset -pääsivulta löydät linkin Tee oma raportti, jonka kautta voit hakea muiden henkilöiden varauksia tai esimerkiksi tietyn salin varauksia.
  - Vastaavalle sivulle pääset myös valitsemalla puusta Raportit.
2. Määritä aikaväli.
3. Kirjoita Henkilöiden haku -kenttään haluamasi henkilön nimi tai nimen osa. Voit hakea myös usean henkilön varauksia syöttämällä henkilöiden nimet pilkuilla erotettuina toisistaan. Haku voisi olla esimerkiksi Lap Ves, Mäk Jus.
4. Valitse haettavan henkilön rooli.
5. Paina Hae -painiketta ja selaimeen tulee lista henkilöistä, joiden nimi täyttää hakuehdot.
6. Valitse henkilöt ja paina Näytä taulukkomuodossa- tai Näytä tekstiraportti -painiketta riippuen siitä, millaisessa muodossa haluat tarkastella varauksia.

4.3 Salien varausten selailu

4.3.1 Varausten selailu listamuodossa

Salien varausten selailu tapahtuu kuten henkilöiden varausten selailu (ks. Muiden henkilöiden varausten selailu), mutta hakuehdoksi annetaankin salin nimen alku ja listasta valitaan salit, joiden varauksia selataan. Halutessasi voit myös yhdistää henkilöiden ja salien haun, jolloin saat listan sellaisista varauksista, joissa henkilöt ovat mukana Huom! ja jotka ovat tietyissä saleissa.

4.3.2 Varausten selailu kalenterimuodossa -salien lukujärjestykset

Vaihe   Toiminto
1. Valitse puusta Salivaraukset - Mielisalit tai Lukujärjestykset
2. - Jos valitsit Mielisalit, selaimeen tulee lista mielisaleistasi. Painamalla salin linkkiä saat salin viikkonäkymän. Salin viikkonäkymä on lähes samanlainen kuin kalenterinäkymä.
  - Jos valitsit Lukujärjestykset, eteesi tulee hakusivu, johon voit antaa rakennuksen, saliryhmän tai salin nimen alun. Voit antaa myös useita nimiä pilkuilla erotettuina.
3. Valitse haluamasi saliryhmät tai salit. Painamalla Tee tulosettava lukujärjestys valituista -painiketta pääset selailemaan salien viikkolukujärjestyksiä selaimessa.
4. Paina Tee tulostettava lukujärjestys valituista, jolloin järjestelmä luo valituista saleista PDF-muotoisen sali(e)n viikkolukujärjestyksen. Järjestelmä muistaa kultakin käyttäjältä vain yhden raportin, joten PDF-tiedostot kannattaa tallentaa kovalevylle, jos niitä haluaa tarkastella myöhemminkin.

5. Ohje: varausten poistaminen

5.1 Varausten poistaminen raportista

Varauksia voit poistaa esimerkiksi taulukkomuotoisista raporteista.

Vaihe   Toiminto
1. Valitse Näytä salivaraukseni (tai Salivaraukset - Varauspyyntöni).
2. Hae tarvittaessa poistettavat varaukset (Hae)
3. Valitse poistettavien varausten valintaruudut ja paina Poista valitut varaukset/pyynnöt -painiketta.
4. Järjestelmä tarkistaa vielä, että varmasti haluat poistaa varaukset. Vaihtoehdoiksi tulee:
Peruuta salivaraus JA muuta tapahtuman salitieto tyhjäksi
Poista salivaraus, jätä tapahtuma ennalleen
Poista salivaraus JA muuta tapahtuman salitieto tyhjäksi
Poista salivaraus JA tapahtuma
Valintojen määrä riippuu siitä, mihin oikeudet riittävät. Samoin valinnat voivat olla ryhmiteltynä sen mukaan mihin poistajan oikeudet riittävät. Osa varauksista voi myös olla kohdan "Ei oikeuksia" alla ja silloin niitä ei voi poistaa käyttäjän oikeuksilla.

Selitykset poistossa/perumisessa oleville valinnoille

ValintaSelitys
p1 Peruuta salivaraus JA muuta tapahtuman salitieto tyhjäksi
Normaali valinta kun perutaan toisen tekemä varaus. "Varaustiketti" jää elämään mutta siihen tulee Peruttu leima. Sali vaihdetaan tyhjäksi, jotta kukaan ei erehdy luulemaan varausta kunnossaolevaksi. Pyyntö voidaan sitten vaihtaa uuteen saliin. Tapahtuma jää osallistujien kalenteriin mutta ilman salia ja näkyy keltaisella (varaus ei kunnossa). Kurssilistauksissa näkyy: Alkuperäinen sali + [Varaus peruttu]
p2 Poista salivaraus, jätä tapahtuma ennalleen
Aika harvoin syytä valita. Korkeintaan jos varauksen tekijä itse on poistamassa varaustaan ja haluaa muistaa mihin saliin varaus oli. Tapahtuma jää osallistujien kalenteriin ja siinä näkyy jopa sali. Voi aiheuttaa virhetulkintoja että varaus olisi kunnossa. Kurssilistoissa näkyy sali+[Ei varausta]
p3 Poista salivaraus JA muuta tapahtuman salitieto tyhjäksi
Normaali poisto, kukaan ei luule että taphtumalle olisi jokin sali varattuna. Tapahtuma jää osallistujien kalenteriin. Kurssilistoissa näkyy salin kohdalla -
p4 Poista salivaraus JA tapahtuma
Jos koko tapahtuma on peruttu eikä aiotakkaan järjestää enää. Tämä oikeus tulee aika harvalle näkyville. Mutta tulee esim. varaukssen tekijälle itselleen. Tieto tapahtumasta lähtee pois kaikkien osallistujien kalenterista. Tapahtuma häviää myös kurssilistoista
Eli yleisimmät ovat p1 ja p3.
p4 valitaan jos pitää "tiedottaa" ettei koko tapahtumaa ole olemassakaan.

5.2 Varausten poistaminen poistotyökalulla

Poistotyökalun käyttämiseksi sinulla tarvitsee olla vähintään Korppi-vastaavan tunnukset.

Vaihe   Toiminto
1. Paina Salivaraukset -sivulla olevaa Poista varauksia -linkkiä.
2. Määritä aikaväli.
3. Kirjoita hakuehtoja.
  HUOM: Älä paina Hae-painiketta liian aikaisin, koska se käynnistää haun ja jos ei ole valittu tarpeeksi hakua rajaavia ehtoja, haku saattaa kestää kauan.
4. Kun olet valinnut hakuehdot, paina Hae-painiketta.
5. Valitse hakutuloksista haluamasi ja paina Poista varauksia
6. Valitse poistettavat varaukset painamalla varauksen vieressä sijaitsevaa valintaruutua.
7. Paina lopulta Poista valitut -painiketta.
8. Järjestelmä varmistaa vielä, että haluat varmasti poistaa ko. varaukset. Valitsemalla Kyllä poistat varaukset järjestelmästä. (Jos poistat varauksen, sitä ei välttämättä saa palautettua, koska joku toinen on saattanut varata salin tällä välin. Ole siis huolellinen poistaessasi varauksia.)

5.3 Varausten poistaminen kalenterin kautta

Voit myös poistaa varauksia poistamalla varaukseen liittyvän tapahtuman. Valitse poistettava tapahtuma painamalla tapahtuman nimeä viikkokalenterissa. Paina Poista -linkkiä. Tulet uudelle sivulle, jolla voit vielä päättää mihin mahdollisiin tapahtuman toistoihin poisto vaikuttaa. Samalla voi valita miten tapahtumaan osallistujia tiedotetaan. Jos varaukseen liittyvä tapahtuma poistetaan, raukeaa siis varauskin.

5.4 Tapahtumien ja varausten poistaminen kurssin tietojen kautta

Valitse Ajat ja paikat -sivulta välilehti Opetusryhmät ja ne ryhmät ja kerrat, joiden varaukset haluat poistaa. Voit poistaa varauksen seuraamalla Tapahtumien poistaminen -linkkiä. Tulevista tapahtumista täytyy vielä erikseen varmistaa salivarausten poisto. Menneitä tapahtumia, joihin liittyy salivaraus, ei myöskään voi poistaa. [Tutustu halutessasi opetusryhmien lisäohjeeseen.]

6. Ohje: päävaraajien ja ylläpitäjän toiminnot

6.1 Varausten vahvistaminen

Vaihe   Toiminto
1. Valitse puusta Salivaraukset - Varausten vahmistaminen.
2. Määritä aikaväli ja paina Hae.
  - Eteesi tulee lista varauspyynnöistä, joita ei ole vahvistettu. Voit järjestää listan haluamasi kentän mukaan painamalla kentän nimeä.
  - Klikkaa linkkiä Valitse näytettävät kentät, mikäli haluat lisätä tai vähentää sivulla näkyviä kenttiä. Varauksia vahvistaessa kannattaa valita näkyviin kenttä Saman ryhmän varausten lukumäärä , sillä se näyttää miten monta samaan ryhmään kuuluvaa varausta on vahvistamatta. On siis kätevä vahvistaa kaikki saman ryhmän varaukset kerralla.
  - Kenttä Päällekkäiset ilmaisee, meneekö pyyntö toisten pyyntöjen tai varausten kanssa päällekkäin. Jos pyyntö menee päällekkäin, Päällekkäiset -kentässä on linkki, josta näkee päällekkäiset varaukset/pyynnöt.
  - Jos selaimesi tukee JavaScript:iä, voit halutessasi painaa Käsittele kaikkia -painiketta, jolloin selain valitsee kaikki valintaruudut. Painamalla painiketta uudestaan valinnat kumotaan.
3. Varauksia vahvistetaan/hylätään valitsemalla varauksen kohdalta valintaruutu ja painamalla Vahvista/Hylkää -painiketta.
  - Huom! Ajankohdalle, joka on jo mennyt, on mahdollista vahvistaa useita varauksia samaan saliin. Vaikka tämä on mahdollista, sitä tulisi luonnollisesti välttää.

6.2 Uuden salin lisäys

Vaihe   Toiminto
1. Valitse navigointipuusta Ylläpito - Salit.
2. Paina painiketta Lisää uusi.
3. Kirjoita salin nimi sille varattuun kenttään.
4. Valitse salille vastuuorganisaatio.
5. Valitse myös salille tyyppi (opetustila,mikroluokka jne).
6. Kirjoita salin koko (eli suurin sallittu ihmismäärä) sille varattuun kenttään.
7. Valitse salin varustus listasta salin vakiovarusteet. Vakiovarusteille voi antaa lisätietoja, mutta se ei ole pakollista.
8. Kun olet antanut tiedot, kannattaa sinun lisätä sali olemassaoleviin saliryhmiin painamalla Lisää sali saliryhmään -painiketta.
9. Valitse listasta saliryhmät, joihin sali liitetään. Saliryhmien oikeudet määräävät myös salin varaus- ym. oikeudet, joten ole tarkkana.
10. Paina lopuksi Lisää sali valittuihin.

6.3 Salin tietojen muokkaus

Vaihe   Toiminto
1. Valitse navigointipuusta Salivaraukset - Salien tiedot.
2. Kirjoita Hakuehto -kenttään hakusanaksi salin nimen alkuosa. Voit antaa useita hakusanoja erottamalla ne pilkuilla toisistaan.
  - Jos haluat poistaa järjestelmästä saleja, valitse salin vasemmalla puolella sijaitseva valintaruutu ja paina Poista valitut salit. Mieti kuitenkin tarkasti, ennen kuin poistat saleja järjestelmästä.
  - Salin tietoja pystyy muokkaamaan painamalla salin nimeä. Muokkaa tiedot oikeiksi ja paina Tallenna tai Lisää sali saliryhmään, jos haluat liittää salin uusiin saliryhmiin.

6.4 Uuden saliryhmän lisäys

Vaihe   Toiminto
1. Valitse navigointipuusta Salivaraukset - Omat saliryhmät.
2. Voit lisätä uuden saliryhmän painamalla Lisää uusi-painiketta.
3. Kirjoita saliryhmälle nimi ja valitse saliryhmän tyyppi.
4. Valitse myös varauspyyntöihin vaadittava käyttöoikeustaso ja kirjoita lyhyt kuvaus saliryhmästä.
5. Annettuasi tiedot voit siirtyä lisäämään saleja saliryhmään painamalla Lisää saleja ryhmään -painiketta.
6. Kirjoita hakuehtoon salin nimi tai useita nimiä pilkuilla erotettuina. Paina Hae.
7. Hakuehdot täyttävien salien lista avautuu selaimeen. Valitse valintaruuduista saliryhmään liitettävät salit ja paina Lisää valitut ryhmään.
8. Selain vie sinut takaisin Muokkaa saliryhmän tietoja -sivulle.
9. Seuraavaksi määrittele henkilöt, jotka saavat muokata saliryhmää ja vahvistaa saliryhmän varauspyyntöjä. Henkilöitä pääsee määrittelemään painamalla painiketta Lisää henkilöitä.
10. Kirjoita henkilön sukunimen alkua Hakuehto -kenttään. Voit kirjoittaa useita nimiä pilkuilla erotettuina.
11. Paina Hae ja valitse saliryhmään liitettävät henkilöt.
12. Paina lopuksi Lisää valitut ryhmään.
  - Saliryhmään liitetyt henkilöt löytyvät nyt Saliryhmään liittyvät henkilöt -osiosta. Jos henkilöllä on muokkausoikeus saliryhmään, hän voi lisätä ja poistaa saleja ryhmästä, lisätä ja poistaa henkilöiden oikeuksia saliryhmästä. Jos henkilöllä on vahvistusoikeus, hän voi tehdä saliryhmän saleihin varauksia ja vahvistaa tai hylätä muiden varauspyyntöjä. Päävahvistajan valinnat ohittavat vahvistajien päätökset.
13. Muista lopuksi tallentaa valinnat painamalla Tallenna -painiketta.

7. Vinkkejä kurssien varauksiin

7.1 Kurssin varaukset ilman tarkkoja tietoja

Joskus kurssien salivaraukset joudutaan tekemään jo edellisen vuoden keväällä, jolloin ei ole tarkempaa tietoa esimerkiksi opetusryhmistä. Tällöin voit tehdä esimerkiksi kalenterin kautta toistoja, joille teet salivaraukset. Kalenterin kautta pystyt myöhemmin liittämään tapahtumia kurssin ryhmään.

7.2 Vanhan Sali-järjestelmän varausten liittäminen kurssiin

Vastaava tilanne tulee esille myös siirtymävaiheessa siirryttäessä Sali-järjestelmästä Korppiin. Tällöin Sali-järjestelmän avulla tehtyjä varauksia ei liitetä automaattisesti mihinkään kurssiin. Alla oleva ohje sopii myös tähän tapaukseen.

7.3 Varauksen liittäminen kurssiin ja opetusryhmään

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen