Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen

Tentit ja välikokeet

1. Ohje: tenttien selaus

Korppi-vastaava voi selailla laitoksensa ja opettajia omia tenttejään (opettaja mukana, joko opettajana, tuntiopettajana, päivittäjänä tai vastuuhenkilönä) tenttejä valitsemalla Opetus - Tenttien hallinta. Tentit on luokiteltu kurssejen yhteydestä tuttuun tapaan statuksensa suhteen. Huomaa, että niin Suunnitteilla, Aktiiviset ja Vanhentuneet -sivun alalaidassa on linkki Näytä tentin tilan muokkaus, jonka avulla pääset muuttamaan sivulla esitettyjen tenttien statusta.

1.1 Periaate: tenttien statusten merkitykset

Seuraavaksi selvennetään satuksien merkitys tenttien yhteydessä:

Suunnitteilla
Tentti ei näy opiskelijoille, joten ilmoittaittuminenkaan ei onnistu. Opettaja (tai Korppi-vastaava) voi kuitenkin muokata tentin tietoja vapaasti.
Aktiiviset
Tentti näkyy opiskelijoille tenttilistoilla ja kurssin tiedoissa (mikäli näin on haluttu). Tenttin voidaan vapaasti ilmoittautua ja ilmoittautuminen voidaan poistaa.
Vanhentuneet
Tentti näkyy Tenttien hallinnassa vanhentuneissa. Tenttiin ilmoittautunut opiskelija ei voi poistaa enää ilmoittautumistaan. Tentti kannattaa muuttaa vanhentuneeksi silloin kun se on pidetty.
Arkistoitu
Tentti ei näy opiskelijoille, opettajille eikä Korppi-vastaaville. Ole siis tarkkana, sillä tentin arkistointi vastaa tentin poistamista! Hätätapauksessa Korpin ylläpito voi palauttaa arkistoidun tentin takaisin käsiteltäväksi.

2. Ohje: tentin lisäys

Vaihe   Toiminto
1. Valitse navigointipuusta Opetus - Tenttien hallinta - Lisää tentti.
2. Valitse haluamasi tenttipäivä listasta (Korppi-vastaava valitsee tarvittaessa myös laitoksen) ja paina nappia Valitse.
  - Korppi-vastaavilla on lisäksi oikeus luoda uusia tenttipäiviä linkistä Lisää tenttipäiviä.
3. Voit lisätä tentin kahdella eri tavalla, joista seuraavaksi:
  - Voit lisätä tentin meneillään olevalle kurssille, jolloin tentin tiedot näkyvät kurssin tiedoissa. Tällasia tenttejä voisivat olla esimerkiksi kurssin lopputentti tai 1. uusinta. Valitse haluamasi meneillään oleva kurssi listasta.
  - Voit lisätä tentin myös irrallaan kaikista kursseista. Tällöin se ei siis näy opiskelijoille minkään kurssin yhteydessä vaan ainoastaan tentti-ilmoittautumissivulla. Irrallisista tenteistä esimerkkinä kirjatentit ja yleiset tentit. Valitse listasta opintojakso, johon haluat liittää tentin.
4. Kummalla tavalla tahansa lisäät tentin, voit määritellä tarkemmin milloin tenttiin ilmoittautuminen alkaa, tentaattorit, tentin statuksen sekä antaa opiskelijoille lisätietoja tentistä.
5. Muista painaa lopuksi Tallenna tentit.

3. Ohje: tenttitietojen muokkaus

4. Ohje: välikokeen lisäys

Voit lisätä välikokeen samalla tavalla kuin opetusryhmän. Valitse tapahtumaksi välikoe ja ryhmien lukumääräksi esimerksiksi 1 ja kerroiksi 2, mikäli on kaksi välikoetta (vaihtoehtoisesti voi tietenkin valita 2 ryhmää ja molemmille 1 kerta). Muuten välikokeen luominen ja tietojen muokkaaminen noudattelee opetusryhmien lisäyksessä annettuja ohjeita..

5. Ohje: tenttilistat (tenttiin ilmoittautuneet)

6. Ohje: tenttitarrojen tulostaminen Korpista

Mene Korpissa kohtaan Opetus > Tenttien hallinta > Tenttilistat

  1. Valitse Laitos -valikosta se yksikkö, jonka tenttien listat haluat tulostaa. Esim. jos haluat vain saksan tentteihin ilmoittautuneet, valitse Laitos -valikosta "Saksan kieli ja kulttuuri (SAX)" ja paina organisaatiovalintalaatikon perässä olevaa Valitse-painiketta.
  2. Valitse Tenttipäivä-valikosta haluttu tenttipäivä (käytännössä vain päivämäärällä on merkitystä) ja paina Valitse (tenttipäivän valintalaatikon perästä).
  3. Sivulle listautuu kaikki kyseisenä tenttipäivänä kyseisen organisaation tentteihin ilmoittautuneet.
  4. Avaa tarratiedosto "Tenttitarrat ja osallistujalista" -kohdan "Lataa tarrat" -linkistä.
  5. Tarkista ennen tarrojen tulostamista, että tulostusasetuksissa on skaalaus pois käytöstä. Esimerkiksi "page scaling" -asetus tms. on vaihdettava arvosta "shrink to printable area" arvoon "none" (tai "Actual Size").
  6. Jos on epäilyksiä muotoilujen virheellisyydestä, tulosta tarrat ensin kokeeksi paperille.
  7. Vertaa tulostetta tarra-arkkiin ja jos asettelut näyttävät oikeilta, tulosta tiedosto 105*74-kokoisille tarra-arkeille.

Huom! Laitos-valikkoon tulostuvat virheellisesti vain henkilön kotiorganisaation mukaiset organisaatiot. Mikäli listasta puuttuu haluamasi organisaatio, käy vaihtamassa kotiorganisaatiosi Henkilötiedot > Muuta tietojasi -kohdasta.

Huom! Tenttitarraan ei välttämättä sovi kaikki tenttijän Kirjallisuus- tai Viesti-kohtiin kirjoittama teksti. Siksi tentaattoreita pitää ohjeistaa tarkistamaan tiedot Korpista ennen tenttiä ja kysymysten laatimista.

Takaisin Opastuksen pääsivulle | Takaisin Kurssihallinnan ohjeeseen