Korpin ohjesivut ovat muuttaneet, eikä tällä sivulla olevia ohjeita enää ylläpidetä.

Korpin opastuksen pääsivu

1.Määritelmä: mikä on Korppi-järjestelmä?

Korppi on monipuolinen opintotietojärjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opettajille, opiskelijoille ja Korppi-vastaaville. Järjestelmän löydät osoitteesta https://korppi.jyu.fi.

Halutessasi voit tutustua tarkemmin järjestelmän historiaan tai tekniikkaan.

2.Rakenne: Korpin opastus

Korpin ohjeen tarkoituksena on opastaa Korpin käytössä. Ohje jakautuu kahteen olennaiseen sivuun:

kysymysmerkki-ikonit

HUOMAA kysymysmerkki-ikonit Korppi-järjestelmän sivuilla! Ne ohjaavat sinut suoraan oikeaan kohtaan ohjeessa.

3.Ohje: kuinka toimia ongelmatilanteissa?

Jos sinulla on jokin Korppiin liittyvä ongelma,

Löydät Korpin kaikki sivut ja toiminnot linkkien avulla. Seuraavaksi esitetään keskeisimmät tavat liikkua Korpissa (katso Kuva 1).

Navigointipuu
Vasemman reunan navigointipuu kertoo Korpin rakenteen ja sisällön. Tummennettu teksti kertoo millä sivulla olet(Kuvassa 1 ollaan kurssin Ckt231 pääsivulla). Huomaa, että pitämällä hiirtä puun linkkien päällä, Korppi tarjoaa sinulle vihjeitä sivun sisällöstä.
Alalinkkilista
Osalle sivuista on laitettu alalinkkilista helpottamaan asiaan kiinteästi kuuluvien sivujen välillä liikkumista. Kuvassa 1 alalinkkilista sisältää yksittäisen kurssin käsittelyn kannalta oleelliset toiminnot. Samat linkit löytyvät myös navigointipuusta. Alalinkkilistan piilottaminen onnistuu sekä asetuksista, että linkkilistan alla olevan linkin kautta.
Muruspolku
Voit halutessasi hyödyntää muruspolkua Korpissa liikkuessasi. Muruspolku esittää oikeanpuoleisena sivun, jolla olet. Voit kätevästipalata aiemmille sivuille klikkaamalla vasemman puoleisia linkkejä. Saat muruspolun näkyviin asetuksista, Valitse Esitä navigointipuu yhdistetyssä muodossa, jolloin Korppi näyttää sekä navigointipuun että muruspolun.
Liikkuminen Korpissa

Kuva 1. Liikkuminen Korpissa .

5.Periaate: Korpin käyttöoikeudet

Korppi ei näytä samalta kaikille Korppiin kirjautuneille. Käyttöoikeudet määräävät mitä tietoja kukin näkee ja pääsee muokkaamaan.Oikeudet määräytyvät sen perusteella, mihin ryhmiin kuulut. Ryhmäsi löytyvät vasemman navigointipuun kohdasta Ryhmät > Oikeusryhmät.

ei ryhmiä
alin käyttäjätaso, oletuksena rekisteröinnin jälkeen; käyttäjä saa mm. ilmoittautua kursseille ja tentteihin.
aloittaneet XXXX - laitos
tarkoittaa ko. vuonna aloittaneiden opiskelijoiden ryhmää. Käyttäjillä on samat oikeudet kuin edellä. Lisäksi heillä on oikeus tehdä joihinkin saleihin pyyntöjä ja katsella salien lukujärjestyksiä. Käyttäjät liitetään ryhmään JOREsta ja ACTAsta saatavien opiskelijatietojen perusteella.
opettajat - laitos
edellä mainittujen oikeuksien lisäksi opettaja voi lisätä kursseja, muokata omien kurssien tietoja, määritellä kurssikuvauksia, jne.; yleensä laitoksen Korppi-vastaava liittää käyttäjän opettaja-ryhmään henkilökohtaisen varmennuksen jälkeen. Korppi-ylläpito ei liitä käyttäjiä opettaja-ryhmiin ilman erityistä pakottavaa syytä - käyttäjä on tällöinkin varmennettava henkilökohtaisella tapaamisella.
sihteerit - laitos
ylin yleisesti jaettava oikeustaso; omaa kaikkiin laitoksen kursseihin opettajaoikeuden; Korppi-vastaava voi nostaa Korppi-vastaavaksi toisen oman laitoksen käyttäjän (myös Korppi-ylläpito voi nostaa Korppi-vastaavaksi, mutta vain hyvien perusteluiden kera ja henkilökohtaisen tapaamisenyhteydessä - henkilöllisyys on varmistettava)

Saatat hyvinkin kuulua useampaan oikeusryhmään - olla esimerkiksi opiskelija useammalla laitoksella, tai kuulua jonkin laitoksen henkilökuntaan opintojen ohella. Toisaalta sinulla saattaa olla myös muita kuin yllä mainittuja oikeusryhmiä.

Opettaja- ja sihteeriryhmiin saattaa liittyä tarkenne (poistuva). Tämä tarkoittaa, että käyttäjätunnuksesi on liitetty ryhmään automaattisesti siirryttäessä käyttäjätaso-pohjaisesta oikeusmäärittelystä ryhmäpohjaiseen järjestelmään. Ryhmät ja jäsenyydet poistetaan, kunhan tieto ajantasaisista oikeuksista saadaan Korppi-järjestelmälle. Toistaiseksi voit vallan hyvin kuulua poistettavaksi merkittyyn ryhmään.

6.Korpin toiminnot käyttöoikeuksittain

Taulukossa 1 tarkastellaan Korpin rakennetta tutustumalla Korpin toimintoihin käyttöoikeuksittain. Opettajien ja kurssihallinnan kannalta tärkeät toiminnot löytyvät klikkaamalla navigointipuusta Opetus ja vastaavasti opiskelijalle tärkein osuus löytyy kohdasta Opinnot.

Osa   Toiminto
   
Opiskelijoiden - Kursseille ja tentteihin ilmoittautuminen
ja - Henkilökohtainen kalenteri
vierailijoiden - Opintosuoritusotteen seuraaminen
Korppi - HOPS:n (henkilökohtainen opintosuunnitelma) hallinta
  - Opettajien ohjausaikojen varaus
  - Omien opinäytetöiden hallinta
  - Viestien jättäminen ja lukeminen (Ilmoitustaulu)
  - Henkilöryhmien luonti, ryhmäkalenterin ja ryhmän sähköpostilistojen käyttö.
   
Jatko-opiskelijoiden Korppi  - Ilmoittautuminen läsnä/poissaolevaksi
  - Opintosuunnitelman täyttäminen ja lähettäminen ohjaajalle ilmoittautumisen yhteydessä
   
Opettajien - Opiskelijoiden yhteydessä edellä esitettyjen toimintojen lisäksi:
Korppi - Kurssin luominen
  - Kurssikuvauksen kopiointi aiemmilta vuosilta
  - Opetusryhmien (luennot, demot...) lisäys salivarauksineen
  - Raporttien (opiskelijalistojen) muodostus ja tulostus
  - Lomakkeiden teko ja täyttäminen (voit esim. esittää tenttipisteet opiskelijoille lomakkeella)
  - Sähköpostilistojen luonti kurssille
  - Kurssin arvostelu ja opintosuoritusten lähettäminen Joreen
  - Ohjausaikojen lisäys
  - Tenttien hallinta
  - Kyselyiden luonti (esim. esitietokysely ennen kurssin alkua)
  - Opinnäytteiden ohjaus
  - Salivaraus
   
Vastuuhenkilöiden Korppi   - Opiskelijoiden ja opettajien yhteydessä esitettyjen toimintojen lisäksi:
  - Tutkinto-ohjelmien ja opintokokonaisuuksien hallinta
  - Henkilöiden Korppi-oikeuksien hallinta
  - Organisaatioiden hallinta
  - Opintojaksojen hallinta
   
Kaikkien Korppi  
  - Henkilökohtainen kalenteri
  - Kalenterin synkronointi omiin laitteisiin tai toisiin kalentereihin
  - Ryhmät (esim. laitosneuvostot yms.) ja ryhmäkalenteri
  - Tapahtumakalenteri
  - Sähköpostilistat
  - Salivaraus
  - Kartat yliopiston tiloista
   

Taulukko 1: toiminnot käyttäjittäin

Mikäli haluat selkeämmän käsityksen Korpin rakenteesta ja eri toimintojen sijainnista, tutustu tarkemmin Korpin rakenteeseen avatun navigointipuunavulla. Sivulla näytetään myös vinkkejä eri osien sisällöstä.

7. Korpin toimintojen käyttöohjeet

Seuraavaksi listataan karkealla tasolla Korpin keskeisimmät toiminnot. Klikkaamalla linkkiä pääset tutustumaan toimintoon liittyviinkäyttöohjeisiin.

Kuva apua pyytävistä korpeista

8.Tilastoja Korpin käytöstä

Tilastoja Korpin käytöstä löytyy täältä. Rekisteröityneitä käyttäjiä 223038.

Yhtäaikaisten käyttäjien maksimimäärä viimeisen 10 minuutin aikana: 0
Yhtäaikaisten käyttäjien maksimimäärä kuluneen vuorokauden aikana: 0

(tilanne 19.08.2018 22:27)

Käyttäjiä ja kursseja eri organisaatioissa 7.4.2004.
Kurssi-ilmoittautumisia 29.8.2001 -.