Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.6

Log in!
Mar/4/2024 19:51

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto pääaineena sosiaalityö

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
Organisation: Social Work (DSSP)
Year: 2008-2011
Location: Suunnitteilla
Further information:
Contents: Kandidaatin tutkinnon pääaineopinnot jakautuvat perus- ja aineopintoihin. Tutkintoon sisältyy pääaineopintojen lisäksi yleis-, kieli- ja viestintäopintoja sekä sivuaineopintoja. Sivuaineet voi valita vapaasti, mutta suositeltavaa on opiskella yhtenä sivuaineena jotakin toista, pääainetta tukevaa yhteiskuntatiedettä. Osa kandidaatin tutkinnon opinnoista suositellaan suoritettavaksi opiskelijavaihtona ulkomaisessa yliopistossa.
[F]Tavoitteet: Sosiaalityö pääaineena suoritetun yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille perustiedot sosiaalityön toimintaympäristöstä, sosiaalityön kohdeongelmista ja niiden yhteiskunnallisista ehdoista ja valmiudet analysoida niitä myös tutkimuksellisesti. Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto sosiaalityö pääaineena ei anna sosiaalityöntekijän ammatillista pätevyyttä, vaan se toimii perustana sosiaalityön maisteriopinnoille.
Minimum amount
of ECTS credits:
180
[F]Tutkinnon taso: Bachelor
Degree name:

[Hide course units]
[End]

Degree structure elements

! = this element has been marked obligatory

[Beginning]

[Return to previous page]
[Create a study plan based on the degree programme]