Odota...
Wait...
Functions in Korppi Korppi

16.6

Log in!
Apr/14/2024 14:39

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto pääaineena sosiaalityö

Announcement:
The language used was temporarily changed. Personal information page allows you to save your language settings.
Organisation: Social Work (DSSP)
Year: 2008-2011
Location: Aktiiviset
Further information: Sosiaalityö pääaineena suoritettavan maisterin tutkinnon laajuus on 120 op. Maisterin tutkintoa ennen suoritettavaksi vaaditaan yhteiskuntatieteiden (tai muu soveltuva lähitieteen) kandidaatin tutkinto (180 op), johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön perus- ja aineopinnot (yhteensä 85 op).
Contents:
[F]Tavoitteet: Sosiaalityö pääaineena suoritetun yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijoille sekä käytännöllisiä että tutkimuksellisia valmiuksia, käsitteellisiä välineitä jäsentää ja reflektoida sosiaalityön käytäntöjä, sen kohteena olevia sosiaalisia ongelmia sekä sosiaalityön suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan. Sosiaalityön koulutus mahdollistaa toimimisen ammattitaitoisena sosiaalityöntekijänä sekä asiantuntijana erilaisissa sosiaalialan opetus-, tutkimus-, suunnittelu-, hallinto- ja johtamistehtävissä.
Minimum amount
of ECTS credits:
120
[F]Tutkinnon taso: [F]Maisteri
Degree name:

[Hide course units]
[End]

Degree structure elements

! = this element has been marked obligatory

[Beginning]

[Return to previous page]
[Create a study plan based on the degree programme]