Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
28.2.2024 10:38

Kognitiotieteen perusopinnot (Sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Kognitiotiede (TKO)
Vuosi: 2014-2017
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Kognitiotieteen opintovaatimuksissa yhdistetään monien eri tieteenalojen osaamista monitieteiseksi kokonaisuudeksi. Opiskelija voi koota erilaisia kokonaisuuksia riippuen siitä, millaisen tietämyspohjan hän katsoo omien kiinnostustensa pohjalta tarkoituksenmukaiseksi.
Ne opiskelijat, joiden pääaineen opintoihin kurssi (ITKP102 Ohjelmointi I, KOGS403 Empiiriset tutkimusmenetelmät/KOGS404 Empirical research methods [englanniksi/joka toinen vuosi vuorotellen KOGS403 kanssa], TJTA104 Ihmisen ja teknologian vuorovaikutus) sisältyy, voivat korvata kurssin muilla kognitiotieteen kursseilla. Kurssi KOGP111 Kognitiotiede, ihminen ja teknologia tarjotaan pääsääntöisesti esseesuorituksena.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
25
Koodi: KOGPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]