Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
19.5.2024 01:44

Romaanisen filologian perusopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2005-2006
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Termi romaaninen filologia tarkoittaa perinteisesti kaikkien latinasta periytyvien romaanisten kielten tutkimusta. Käytännössä kuitenkin termillä tarkoitetaan ensisijaisesti ranskan kieltä sekä ranskankielistä kulttuuria romaanisen kielialueen kontekstissa.

Opintojen päämääränä on antaa opiskelijoille hyvä ranskan kielen taito ja perehdyttää heidät ranskankieliseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä romaaniseen kielialueeseen
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
30
Koodi: RFIPER
Taso: Perusopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[ Näytä opintojaksot ]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]