Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 14:57

Etnologiatieteiden aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Etnologiatieteet
Vuosi: 2005-2007
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Etnologiatieteiden aineopinnot jakautuvat kolmeen erilaiseen osioon: a) kaikille yhteisiin, pakollisiin opintojaksoihin, b) kaikille yhteisiin, valinnaisiin opintojaksoihin sekä c) suuntautumisvaihtoehtojen valinnaisiin opintojaksoihin. Kaikille yhteiset, pakolliset opintojaksot sisältävät ne aineopintojen kohdat, jotka kaikki (pääaine)opiskelijat suorittavat. Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa kandidaatinseminaarin ja seminaarityön tai sen sijaan valitsemansa suuntautumisvaihdon valinnaisia opintojaksoja siten, että vaadittu 55 opintopistettä täyttyy. Kaikille yhteisiä, valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa suunnitellusti ja hyväksytyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti, kuitenkin siten, että aineopintokokonaisuuteen jää tilaa vähintään kahdelle suuntautumisvaihtoehdon (sisällölliselle) opintojaksolle (valitaan jaksoista ETTA009-026). Jokainen opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa mieltymystensä sekä suuntautumisensa mukaisesti. Huom. Maturiteetti ETTY096 sijoitetaan kieli- ja viestintäopintoihin.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
55
Koodi: ETTAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]