Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.6

Kirjaudu sisään järjestelmään!
15.4.2024 22:15

Romaanisen filologian aineopinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2007-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Sivuaineopiskelijoiden on mahdollista suorittaa aineopinnot 35 opintopisteen laajuisina. Sivuaineopiskelijat, jotka tekevät myös syventävät opinnot, suorittavat aineopinnot 47 opintopisteen laajuisina, jolloin aineopintoihin kuuluu pakollisena myös opintojakso RFIA055 Proseminaari, tutkielman laatimisen perusteet KLSA077 ja kandidaatintutkielma.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
50
Koodi: RFIAIN
Taso: Aineopinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]