Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 18:50

Romaanisen filologian syventävät opinnot (Pää- ja sivuaineopiskelijoille)

Organisaatio: Romaaninen filologia (KLS)
Vuosi: 2007-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 80 op, josta Pro gradu -tutkielman osuus on 40 op. Kun opiskelija suorittaa romaanisen filologian syventävät opinnot sivuaineenaan hän kirjoittaa 20 op:n laajuisen sivuaineen tutkielman.
Syventävät opinnot koostuvat seuraavista osista:
1. Oppiainekohtaiset pakolliset kielitaito-opinnot 15 op.
2. Suuntautumisvaihtoehdon A tai B tai C mukaiset opinnot, vähintään 10 op
3. Teoriat ja menetelmät, vähintään 5 op.
4. Tutkimus 50 op. (sivuaineopisk. 30 op)
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
80
Koodi: RFISYV
Taso: Syventävät opinnot
Tyyppi: Pää- ja sivuaineopiskelijoille

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Opintokokonaisuuden osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]