Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

16.7

Kirjaudu sisään järjestelmään!
26.5.2024 15:01

Luonnontieteiden kandidaatti (LuK)

Organisaatio: Tietojenkäsittelytiede
Vuosi: 2008-2009
Tila: Aktiiviset
Lisätietoja: HUOMIO! Alempi tiedekorkeakoulututkinto tulee suunnitella mahdollisimman lähelle minimilaajuutta eli 180 opintopistettä. Tutkintoon kiinnitettyjä minimilaajuuden ylittäviä opintoja ei voi enää siirtää ylempään tiedekorkeakoulututkintoon LuK-tutkinnon ulosoton jälkeen. Ota tämä siis huomioon myös eHOPSia tehdessäsi. Suosituksen noudattaminen on myös yksi opiskelusuunnitelman hyväksymisen ehdoista. Tämän lisäksi kurssit tulee sijoittaa niille tutkintovaatimuksissa osoitettujen otsikoiden alle. Tarkista myös, että kaikkien opintotyyppien minimipistemäärävaatimukset täyttyvät.
Sisältö:
Tavoitteet:
Opintopisteiden
vähimmäismäärä:
180
Tutkinnon taso:
Tutkintonimike:

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]