Odota...
Wait...
Korppi-järjestelmän toimintoja Korppi

14.10.0

Kirjaudu sisään järjestelmään!
22.5.2019 10:54

Kauppatieteiden kandidaatti (KTK) ja maisteri (KTM)

tdk/laitos/oppiaine Tietojärjestelmätiede
LisätiedotHUOMIO! Alempi tiedekorkeakoulututkinto tulee suunnitella mahdollisimman lähelle minimilaajuutta eli 180 opintopistettä. Tutkintoon kiinnitettyjä minimilaajuuden ylittäviä opintoja ei voi enää siirtää ylempään tiedekorkeakoulututkintoon KTK-tutkinnon ulosoton jälkeen. Ota tämä siis huomioon myös eHOPSia tehdessäsi. Suosituksen noudattaminen on myös yksi opiskelusuunnitelman hyväksymisen ehdoista. Tämän lisäksi kurssit tulee sijoittaa niille tutkintovaatimuksissa osoitettujen otsikoiden alle. Tarkista myös, että kaikkien opintotyyppien minimipistemäärävaatimukset täyttyvät.

[Piilota opintojaksot]
[Loppuun]

Tutkintorakenteen osat

! = elementti on merkitty pakolliseksi

[Alkuun]

[Takaisin edelliselle sivulle]
[Tee opintosuunnitelma tutkinto-ohjelman pohjalta]